Monteringsanvisning

MYGGNÄT - DÖRR
SÅ HÄR MÄTER DU
Mät som på bilden – från golv till tak i dörrnischen (mät på minsta stället och dra av 5 mm
från måttet). Överdelen av dörrkarmen måste vara minst 15 mm och helst 25 mm. Tröskeln
bör vara minst 25 mm för att skydda skenan. Dörrar bredare än 105 cm kan specialbeställas.
Bestämning av bredden
Mät dörröppningens bredd mellan dörrkarmens sidostycken.
Bredden får inte överstiga 105 cm.
Bestämning av höjden
Mät upp höjden inklusive tröskeln och karmöverstycket.
0771-690 690
150610 Monteringsanvisning Myggnät - Dörr
MYGGNÄT - DÖRR
RULLGARDINSDÖRR
DELUXE
MONTERINGSANVISNING
0771-690 690
150610 Monteringsanvisning Myggnät - Dörr
MYGGNÄT - DÖRR
RULLGARDINSDÖRR DELUXE
MONTERINGSANVISNING
Innehåll.
1 Rullgardinsdörr, 1 övre glidskena, 1l nedre glidskena, 1l magnetlås, 2 täcklister, 4 små
täckpluggar, 2 stopphylsor, 2 skruvar 3,5 x 43 mm, 8 skruvar 2,9 x 16 mm, 2 skruvar 2,9 x 20
mm, 2 skruvar 3,5 x l9 mm.
Verktyg som krävs
Skruvmejsel, borrmaskin, 2 mm borr, måttband, metallsåg, penna.
Monteringstips - Först några goda råd.
Ta försiktigt ut dörren ur förpackningen, kontrollera noga att dörrnätet inte är skadat. Dra
aldrig ut nätet innan dörrkassetten satts ihop. Borra hål, smörj glidskenan med lite diskmedel,
så glider dörren lättare.
Steg 1
Ställ dörren mot dörrkarmen så att avståndet mellan nederdelen av dörren och tröskelns
överdel ar minst 25 mm. Om tröskeln är lägre än 25 mm, lagg på en extra list.
Skruva fast dörren med 45 mm långa skruvar A. Skruva först i de övre skruvarna, sedan de
nedre.
Steg 2
Såga glidskenorna till önskad längd. Korta skenorna på den del som vetter mot den täckande
metallisten. Du får rätt längd genom att mata avståndet mellan kassetten och dörrens insida
och lagga till 7 mm.
Steg 3
Montera nedre glidskenan. Se till att skenan är helt ren från metallrester efter sågningen.
Skjutmetallisten. Var försiktig så att du inte skadar dörrnätet. Skruva fast glidskenan (skruvar
B) i dörrkarmen. Börja först med hålet närmast metallisten. \/änta med sista hålet tills du
sätter på ändhylsan. Var extra noga med att glidskenan är i exakt 90 grader mot nätdörren.
Steg 4
Montera övre glidskenan. Börja med första hålet från nätdörren sett. Placera dörrgreppet
precis innan första skruvhålet och fortsätt sedan till nästa hål osv. Vänta med sista hålet tills
det är dags att montera ändhylsan. Kontrollera att dörren glider lätt. Det bör vara ett spelrum i
sidled på l – 2 mm längs hela glidskenan.
Steg 5
Monter ändhylsoma i de båda glidskenorna. Skruva sedan i de sista skruvama (C).
Steg 6
Dra ut dörren helt och montera till sist magnetlåset (skruvama D) på dörrkarmen i samma
höjd som metallplattan på dörrgreppet.
Steg 7
Täck alla skruvar med täckpluggen och sätt till sist fast täcklisterna på glidskenan.
0771-690 690
150610 Monteringsanvisning Myggnät - Dörr