Klicka här för att få krysset Näst sist som pdf.

20
Näst sist
LÄTT
10 vinster!
AV MARIA ARGIROUDAKI FOTO: SHUTTERSTOCK
Näst sista tävlingsbara korsordet.
Rombo
1
Tävlingsfritt!
Lösningen finns
på sidan 76–77
LÄTT
6
1
74
1 5
4
6
3
2
5
Alla siffrorna 1–6 ska placeras runt
varje svart dubbelruta. Alltså får
det inte finnas två likadana siffror
runt en och samma dubbelruta.
HJ 42
AV lars åhlund
ROMBO
OBS! Den lösning du ska tävla med hittar du endast i de rosa rutorna. Se sidan 78.
3 2
1
6
2
3
6
3
4
Hemmets Journal nr 43/2015