Välkommen till NORF

Ta för vana att alltid läsa på anslagstavlan i
klubbrummet där aktuell information sätts upp.
Info om allt som händer på NORF finns också på
vår hemsida www.norf.nu och även på vår
facebooksida ”NorrköpingsortensRF”
Vi har tillgång till trådlös internetuppkoppling på
NORF. Och om du sitter och väntar finns det
möjlighet till en kopp kaffe och något att handla i
vår varuautomat.
All vår verksamhet bygger på medlems-, föräldraoch vuxenengagemang och därmed ideella
insatser eftersom vi är en föreningsdriven
ridskola. Det finns en uppgift för alla.
Om du har frågor och funderingar är du alltid
välkommen att vända dig till någon av våra
instruktörer, till kansliet eller någon i styrelsen.
Är du intresserad så kontakta gärna vår
ordförande Helene Fredman 0701-49 45 51
[email protected] eller
ridskolan: 011-17 02 55 [email protected]
Livat till häst - på NORF trivs vi bäst!
Välkommen till NORF
All lektionsridning kräver medlemskap och
medlemsavgiften ska vara inbetald senast
tredje lektionstillfället. I medlemsavgiften
ingår även avgifter till distrikt- och
riksorganisation.
Vi samarbetar med SISU Idrottsutbildarna i
alla våra aktiviteter.
Som medlem i NORF får du (förutom möjlighet
till lektionsridning):
• Låna hjälm och säkerhetsväst (begränsat
antal finns) utan kostnad i samband med
lektion
• Möjlighet att vara med på alla aktiviteter,
t ex borsttimmar, lov- och lägeraktiviteter,
US-aktiviteter, klubbtävlingar, teori,
föreläsningar, resor mm
• Som privatryttare har du tillgång till stora
ridhuset
• Sv Ridsportförbundets medlemstidning
” Häst & Ryttare”
Livat till häst - på NORF trivs vi bäst!
Medlemsavgift för 2015:
Junior: 200:- (t o m 18 år)
Senior: 300: (fr o m 19 år)
Familj: 650:- (ange personnummer för samtliga)
Betalas till: pg 28 77 28-0 eller
bg 5119-2490, NorrköpingsOrtens RF
Glöm inte att ange namn, adress och
personnummer för vem betalningen avser.
Från och med den 1 januari 2015 omfattas alla
medlemmar i föreningar anslutna till Svenska
Ridsportförbundet av en olycksfallsförsäkring via
sitt medlemskap.
På föreningens kansli jobbar Bitte Karlsson ca 20
timmar/vecka. Hon ansvarar främst för LOK-stöd,
kontakter med SISU och kommunen och även för
vår ungdomsverksamhet.
Öppettider på kansliet:
Månd – fred ca kl 15,30 – 19,30
Vi söker ständigt nya sponsorer till föreningen.
Vad kan du/ditt företag hjälpa till med?
Livat till häst - på NORF trivs vi bäst!
Ridinstruktörer är Mimmi Elmermark (SRLII),
Madeleine Åström (SRLII), Anna-Karin Hedlund
(SRLII) och Lena Karlsson.
Vi erbjuder öppen eftermiddagsverksamhet för alla
i åk 4-9 där vi serverar mellis, erbjuder läxhjälp och
aktiviter i samråd med deltagarna ett par dagar i
veckan. Mer info finns på kansliet.
Vi har en aktiv UngdomsSektion som ordnar många
olika aktiviteter och roligheter för alla på NORF.
De ansvarar också för våra populära barnkalas.
Vi vädjar till alla bilister på vägen till NORF:
sakta farten och kör försiktigt.
Det är ofta ryttare på vägen och även om hästarna
är trafikvana kan en olycka lätt hända.
När ridning pågår på ridbana och i paddock ber vi
alla runtomkring att hålla en lugn ljudnivå.
På NORF ska alla juniorer alltid använda
säkerhetsväst vid hoppning och uteritt men vi ser
gärna att alla ryttare alltid använder säkerhetsväst.
Livat till häst - på NORF trivs vi bäst!