Kundcase Ahlsell-Radar ver 4

Rg19 | Kundcase
Ahlsell - Radar
Ahlsell har en multioutsourcingsstrategi och jobbar med sex olika leverantörer som
driftar deras applikationer och ansvarar för kommunikationssystemen. Med hjälp av
systemet Radar som är utvecklat av Rg19, får de en totalbild över deras IT-system
och kan på så sätt snabbt identifiera och åtgärda uppkomna störningar.
En aggresiv förvärvsstrategi
Under de senaste 15 åren har Ahlsell förvärvat ett 60-tal företag där
strategin är att snabbt konvertera,
inte integrera dessa i verksamheten. Synergierna uppnås främst
inom IT, administration och logistik.
Sedan Kenneth Larsson, CIO,
började på Ahlsell har han varit
med och avvecklat många ITsystem på de företag som under
åren förvärvats.
Ahlsell IT – en
beställarorganisation
För att stödja Ahlsells affärsverksamhet samarbetar de med ett
20-tal applikationsleverantörer, där
Aptean (f.d. Industri-Matematik)
är den största och som levererar
Supply Chain, Web-Shop och
CRM system.
Andra viktiga applikationer är
Astro WMS (Consafe), Transport
Management och Track & Trace
(Centiro), PIM (Stibo), Shop&Drop
(Information Factory), IFS Ekonomi, Statistikverktyget Cognos
och Microsoft och EDI (Sterling
Commerce)
Ahlsell IT, som till stor del är en
beställarorganisation består av 14
personer, finns i fyra länder och på
10 olika orter. De kommunicerar
mestadels via Microsoft Lync.
Sedan 14 år tillbaka leds den
virtuella organisationen av Kenneth
Larsson, CIO
”Ahlsell har idag en väldigt stabil
miljö med hög tillgänglighet till ITsystemen, men vi får jobba hårt för
det”, säger Kenneth Larsson CIO på Ahlsell
Radar – övervakning av leverantörer och system
Ahlsell vill inte hamna i den situationen att en outsourcingleverantör
skyller på någon annan och därför
har Ahlsell valt att använda Radar
systemet för att ha totalkontroll på
de sex outsourcingleverantörerna
som Ahlsell jobbar med.
Med hjälp av Radar får de en
totalbild över deras IT- och kommunikationssystem och kan på så
sätt snabbt identifiera uppkomna
störningar och initera att dessa
åtgärdas så snart som möjligt.
Ahlsell är ledande i Norden inom
installationsprodukter och erbjuder
professionella användare ett brett
sortiment av varor och kringtjänster
inom produktområdena VVS, El och
Verktyg & Maskiner.
•21 miljarder SEK i omsättning
•4 800 anställda
•110 000 aktiva kunder
•15 000 aktiva leverantörer
•150 000 orderrader per dag
•1 000 000 artiklar
•Minimera nedtider för kritiska ITsystem
•Leverantörer skyller på varandra
•Multioutsourcing strategi
•Systemet Radar från Rg19 för
övervakning
•Proaktiv övervakning
•Snabba åtgärder vid störningar
•Stabil IT-miljö med hög tillgänglighet
•Kostnadseffektiv IT-drift
“Jag är mycket nöjd med Rg19 och
deras Radarsystem ”
Kenneth Larsson, CIO, Ahlsell
Incidenter initieras
Ahlsell åtgärdar inga problem utan
initierar incidenter som upptäcks
eller är på väg att inträffa. Idag
är Radar utformat främst för ITavdelningen, som via sina laptops,
smartphones och läsplattor sköter
övervakningen av alla servrar,
routrar, switchar och bakomvarande LAN i de fyra Nordiska länderna. Via e-mail notifieras de idag
på onormala händelser som kan
kräva olika typer av ageranden.
Ex.vis kan de se medelsvarstider
mot respektive router.
Hur mäts effektiviteten?
”Om vi inte haft Radar, hade vi suttit i knät på leverantörerna istället
för att sitta bakom ratten. Vi måsta
vara proaktiva så att inte leverantörerna skyller på varandra och
inget händer”, säger Kenneth
Radar varnar och larmar
Radar används som ett påminnelselarm, då varningar och felmeddelanden också går till de olika
outsourcingparterna beroende på
vilka system som indikerar någon
form av fel eller varning.
Radar har skämtsamt fått smeknamnet ”PIA” (Pain In the Ass),
då de hela tiden med örnblick
övervakar leverantörerna och
IT-systemen och kan på så sätt
identifiera incidenter och få igång
problemlösningen snabbt. På detta
sätt skaffar de sig hög attention
hos leverantörerna som är viktigt
för snabb problemlösning.
Det finns olika SLA, beroende på
hur affärskritiska systemen är och
för de mest kritiska systemen är
SLA tufft. Det handlar om maximalt
60 min nedtid under en månad.
Skulle nedtiden vara 60 min och
en sekund, så börjar kännbara
viten att ticka.
”Då vi säljer för 11 miljoner i timmen så kan ett allvarligt stopp
innebära stora förluster för Ahlsell.
Under de 14 år som jag varit här
har dock detta endast hänt en dryg
handfull gånger”, säger Kenneth
Genom att vi har Radar, bra
avtal och tuffa SLA:er, är Kenneth
övertygad om att de minst halverar
nedtiden vid allvarliga incidenter.
Så istället för att vara nere i två
timmar, så är deras system uppe
inom en timme.
”Ahlsell har använt Radar under
många år och vi har en kontinuerlig och konstruktiv dialog med dom
för att vidareutveckla systemet”,
Ulf Sandström
Försäljningschef, Rg19
Rg19 som leverantör
“Rg19 har många kompetenta
medarbetare, är affärsmässiga
och levererar kostnadseffektiva
tjänster. De driftar CRM-systemet
“Ahead” för 3.000 användare och
det fungerar stabilt och bra. Snart
lanserar de även en mobil version
av Radar för läsplattor och smartphones som vi ser fram emot”,
säger Kenneth.
Radar övervakar proaktivt alla
sex outsourcingleverantörer
som Ahlsell jobbar med.
Om du är intresserad av Radar eller vill veta mer om hur vi på Rg19 kan hjälpa er att drifta era
IT-system. Ta en kontakt med oss så diskuterar vi detta utifrån er situation och behov.
Ring oss på tel: 08-55 55 39 00, mail: [email protected] eller besök oss på webben: www.rg19.se