Sibelius Lathund

Uppstart när du startar programmet
- Så här ser rutan ut när du startar Sibelius. (Om inte välj fliken New Score som är lila ovan).
- Välj Blank högst upp i mitten, alternativt den färdiga sättning som finns.
-
När du har valt Blank kommer ett tomt papper upp. För att lägga till instrument trycker du
på bokstaven i.
-
I menyn letar du reda på det instrument du vill ha och dubbelklickar på det. Då läggs det
till i listan till höger.
När du valt instrument och klickat ok ser bilden ut så här.
För att lägga till takter: Takter heter Bars i Sibelius.
-
För att lägga till takter i slutet av en låt. Tryck eller håll in Ctrl+B.
För att lägga till takter i en låt. Markera takten innan där du vill ha en tom. (Den ska bli
blå).
-Tryck på Ctrl+Shift+B.
Att välja klav
-
Markera takten där du vill byta klav och tryck sedan på bokstaven Q (Qlef).
Att välja Tonart
-
Klicka på stället där du vill byta tonart. Tryck på bokstaven K (Key Signature).
Markering och färger
-
När du markerar en takt eller en not så blir det antingen blå eller lila färg.
- Blå färg betyder att du har markerat innehållet i ett system
Lila färg betyder att du har markerat både innehåll och system.
Markera specifika saker så som text symboler eller artikulation
-
Markera allt så det bli lila med hjälp av Ctrl+A.
Gå till fliken Home. Klicka på Filter och välj vad du vill markera.
Transponering
-
Om du vill transponera från ett instrument till ett annat är enklaste sättet att lägga till
båda instrumenten i ditt partitur.
Skriv av original.
Kopiera hela innehållet från det skrivna originalet och klistra in på det nya
instrumentets system så transponerar programmet automatiskt.
Transponera och byt tonart
-
Markera den del du vill byta tonart på.
Tryck Shift+ T
-
Välj upp den ska transponera till närmaste stället eller gå upp eller ner i den nya tonarten
du valt.
Se till att rutan ”Transpose Key Signature” är i-klickad.
-
Keypad
Keypaden motsvarar tangetbordets miniräknardel. Genom att använda den matar du enklast
in noter om du inte har en midikeyboard.
Att mata in noter
-
Använder du miniräknardel så markerar du den takt du vill börja i.
Tryck på bokstaven N (Note).
Mata in med hjälp av bokstäverna A-G för att få önskad not på närmaste avstånd.
Vill du hoppa mellan oktaver använd Ctrl+ Pil Upp eller Ner.
Kvantisera med hjälp av Keypaden.
Lineverktyg
-
Lineverktyget kommer då åt genom att trycka på Bokstaven L.
Här finns bindebåge, Cresc, Dim, Rit, Hus 1, Hus 2 m.m.
-
Bindebåge heter Slur i Sibelius. Förväxla ej med Tie.
Tie binder ihop noter över taktstreck. Tie finns endast på Keypadens Entertangent. (Om
Sibelius ska spela upp din låt på rätt sätt måste du binda toner med rätt verktyg.)
Hus heter Ending. 1st & 2nd Ending.
Ändra i dokumentet som helhet
-
Dokumentverktyget får du upp genom att klicka på Ctrl+ D.
Här kan du ändra systemets storlek, Liggande eller Stående, Papperstorlek m.m.
Layout och ”Make Layout Uniform
-
För att ställa in hur många system per sida och hur många takter per system används
Make Layout Uniform Plugin.
Markera allt Ctrl+ A.
Gå till fliken Home>Plugins>Make Layout Uniform. (Under rubriken Other).
För att flytta takter och byta ändra system. Använd knapparna Make into Pages & Keep
Bars Together.
Gå till fliken Layout. (Knapparna finns längst bort till höger i rutan Format.)
+ till höger under i menyraden
-
Här bläddrar du mellan stämmor och Partitur. När du klickar på en stämma kommer den
upp i en ny flik precis som när du skapar flikar när du surfar på internet.
Multirests
-
Grundlayouten i Sibelius är ett partitur. I partituret finns det aldrig multirests.
När du vill skapa Multirests lämnar du samma antal takter tomma som ska vara en lång
paus.
Klicka sedan på det instrumentets stämma på + menyn upp till höger så skapar
programmet pauserna automatiskt.
Tekniktext
-
För att lägga till markerar du den not eller takt där du vill ha texten.
Tryck på Ctrl+ T. Högerklicka för att få upp menyn.
Lägg till t.ex. solo, con brio, mute, tutti, arco, unis m.m.
Dynamik eller expressions
-
Markera den takt eller not där du vill ha texten.
Tryck på Ctrl+E. Högerklicka för att få upp menyn.
Kortkommandon för att skriva p är Ctrl+P eller för f Ctrl+F.
Tempotext
-
Markera den takt eller den not där du vill ha ny tempotext
Tryck Ctrl+Alt+T. Högerklicka för att få upp menyn.
Att skriva in Ackordsanalys
-
Markera den takt eller not du vill börja på.
Tryck Ctrl+ K. Skriv en symbol och klicka på Space för att komma till nästa not.
Lägg till text (Lyrics)
-
Markera den not du vill börja på.
Tryck Ctrl + L. Börja skriva. För att dela ord med streck tryck bindestreck.
För att gå vidare till nästa not, tryck Space.