Lägga till projektportalen som tillförlitlig webbplats i

LATHUND
Lägga till projektportalen som tillförlitlig
webbplats i Internet Explorer
Version 1.0
1 av 2
Version 1.0
Avser PPI-version 2.71
1 av 2
Innan du kan hämta information från Projektportal Investera
(OBS! gäller inte trafikverksklienter)
För att hämta, läsa eller spara dokument och information så måste du lägga till webbplatsen
under tillförlitliga platser i Internet Explorer (detta måste göras en gång på varje dator som du
använder projektportalen i, dock ej trafikverksklienter).
Lägga till Projektportal Investera som
tillförlitlig plats i Internet Explorer
1 Öppna Internet Explorer
2
2 Klicka på menyn Verktyg Internetalternativ
2
3 Klicka på fliken Säkerhet
3
4 Klicka på Tillförlitliga platser
4
5 Klicka på Platser
I dialogrutan som dyker upp
skall du fylla de adressen du
vill ska vara tillförlitliga
webbplatser.
5
6 Skriv in:
https://ppi.trafikverket.se och
klicka på Lägg till
Lägg också till dessa adresser:
6
http://ppi.trafikverket.se och
http://ppikarta.trafikverket.se
Nu kan du klicka OK i alla
dialogrutor och logga in till
Projektportal Investera.
LATHUND - Lägga till och ta bort användare– Vardagsfunktioner i Projektportal Investera
Version 1.0
Sida 2 av 2