Rekommendation kring ofrivillig annonsering på illegala sajter 2015

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
REKOMMENDATI
ONKRI
NGOFRI
VI
LLI
G
ANNONSERI
NGPÅ
I
LLEGALA
SAJTER
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
© Sver
i
gesAnnons
ör
er
Al
l
tmat
er
i
alidennapubl
i
kat
i
onärs
kyddadavupphovs
r
ät
t
s
l
agen.Al
lf
or
m avkopi
er
i
ngel
l
erannat
upphovs
r
ät
t
s
l
i
gtf
ör
f
ogandekr
ävers
amt
yckef
r
ånupphovs
mannen.
SVERIGES ANNONSÖRERS REKOMMENDATIONER KRING
OFRIVILLIG ANNONSERING PÅ ILLEGALA SAJTER
Logotyper och annonser kan utan annonsörens vetskap hamna på olagliga sajter. Annonsköpet går
ofta via en mediebyrå eller annonsförmedlare som placerar annonserna på olika sajter. För de illegala
sajterna finns ett värde att ha seriösa annonsörers varumärken på sina sajter eftersom det till viss del
legitimerar sajterna. Sveriges Annonsörer är mån om att medlemmarna i sin annonsering följer
gällande rätt samt marknadsetiska regler.
Följande sex punkter är tänkta att tjäna som stöd för att undvika ofrivillig
annonsering och varumärkesexponering på illegala sajter:
1.
Rekommendationen för samarbete mellan annonsörer och mediebyråer anger tydligt att
mediebyråns främsta uppgift är att med iakttagande av god etik och moral tillvarata sina
uppdragsgivares intressen.
2. Köp inte annonskontakter via så kallad bulkförsäljning. Det vill säga en mediebyrås köp av
annonsutrymme ska alltid ske på en enskild annonsörs uppdrag.
3. Om mediebyrån använder sig av RTB (Real Time Bidding) gäller det att ge mediebyrån
tydliga instruktioner om vilka sajter som trots ett bra pris inte är aktuella för dig och inte får
budas på. Med hjälp av RTB kan annonsvisningar inhandlas på ett automatiserat, budbaserat
sätt. När mediebyrån köper utrymme händer det att en icke önskvärd sajts annonsutrymme
kan passa enligt vissa premisser som till exempel målgrupp eller tidigare besökta sajter.
Var även uppmärksam på display-nätverk, det vill säga där olagliga sajter kan finnas med i
ett paket med flera annonssajter.
4. Nöj dig aldrig med att bara ange målgrupp och kostnad, utan ställ krav i ditt avtal om var
dina annonser och var ditt varumärke får förekomma.
5. Reglera mediebyråns åtagande i avtal genom exempelvis en formulering om att ingen
placering får ske på sajter/platser som inte agerar i enlighet med gällande rätt.
6. Om du upptäcker din annons eller ditt varumärke på en sajt där inget utrymme köpts påtala
detta omgående till ansvarig för sajten. Om ingen ansvarig går att nå kontakta
tjänsteleverantören/hostingföretaget och påtala att det är fråga om ett varumärkesintrång
och/eller upphovsrättsintrång. Vissa större sajter tillhandahåller formulär där intrång kan
rapporteras. Om du upptäcker ett intrång i en applikation från tredje part kontakta
utvecklaren/ansvarig för applikationen.
Rekommendation kring ofrivillig annonsering på illegala sajter
Sveriges Annonsörer 2015
Rekommendationerna är framtagna i samråd med Rättighetsalliansen.
För mer information om illegala dataspel- och filmsajter kontakta Sara Lindbäck på
Rättighetsalliansen, via mail [email protected]
För mer information om illegala musiksajter kontakta skivbolagens organisation IFPI, via mail
[email protected]
Har du som annonsör och medlem i Sveriges Annonsörer, ytterligare frågor?
Kontakta:
Niklas Briselius, förbundsjurist Sveriges Annonsörer
e-post: [email protected]
tel: 08-545 252 36
Tobias Eltell, förbundsjurist Sveriges Annonsörer
e-post: [email protected]
tel: 08- 545 252 42
Rekommendation kring ofrivillig annonsering på illegala sajter
Sveriges Annonsörer 2015