Kyrkporten nr 3/2015 - Vadstena och Dals församlingar

Pilgrimsfärd till Loreto
Årets ungdomspilgrimsfärd blev
hellyckad! Vi är gott och väl
hemma efter en mycket fin vecka
i Loreto på den italienska ostkusten.
eller ifrågasätta osv. De här
övningarna fungerade utmärkt
och skapade ett stort engagemang. Malin var en mästare i att
hålla i trådarna.
En vecka med workshops, gudstjänster och gemenskap. Vi
bodde på Centro Giovanni Paolo
II och togs emot av nunnorna
Maria, Incarnazione (ja, hon
heter så) och prästen Don Paolo.
Varje dag hade sitt tema t ex
mod, glädje och förlåtelse. På
morgnarna firade vi mässa i
kapellet och fortsatte förmiddagarna med bibelstudier, samtal,
forumteater och frälsarkranstillverkning.
Vi hann även med en dagspilgrimsfärd till Franciskus och
Klaras stad Assisi, en temavandring kring frälsarkransens gröna
pärla och besök i droppstensgrottorna i Frasassi. Vi fick möta
tre killar som vi bodde granne
med som försöker bryta sitt narkotikamissbruk genom gemensamt kommunitetsliv. De berättade om sina liv en kväll för
oss och det berörde starkt.
Tillsammans med nunnan Maria
gjorde vi en pilgrimsvandring
fram till Basilikan i Loreto med
tre väggar från Marias hus i
Nasaret. Det blev en fin stund i
Santa Casa där vi läste om
Marias bebådelse och hade en
liten bönegudstjänst. Kvällen
fortsatte med stor församlingsfest
med lokal mat och mycket
musik. Vi fick möta stor värme
och generositet och upptäcka nya
sidor hos varandra. När man gör
en yttre resa gör man också en
inre. Det verkar som om vi har
rest långt fast kommit närmare
Gud, oss själva och varandra.
Efter middagsbönen och lunch
kunde vi bada under siestan. På
kvällarna fortsatte vi med forumteater som leddes av Malin
Kärrbrink. Vad är forumteater?
Det är en slags metod att gestalta
problem och lösa dem tillsammans. Det kan vara etiska dilemman eller relationssituationer.
Den grupp som förberedde på
förmiddagen spelade upp några
scener utifrån dagens tema. Sen
var det upp till åskådarna att
avbryta och gå in och ändra i
skeendet med repliker, byta med
någon för att lösa en situation
Christer Staaf
2
3
FOTO: FREDRIK UNGER. BILDEN PÅ FRAMSIDAN
VISAR LYDIA EDLUND I LORETO.
Konfirmation 2015
Vid konfirmationshögmässan
den 16 augusti skedde redovisningen på en storbildsskärm. Kyrkan var som vanligt fylld av församlingsbor
och tillresta anhöriga. Fyrtiotre konfirmander stöttades av
ett tjugotal unga ledare och
församlingen på sin väg att
allt mer medvetet leva i sitt
dop. Dopet är kallelsen att
leva som salt och ljus för sin
medmänniska, men framförallt att leva av gåva att av nåd
vara inlyft i Kristusgemenskap
här i tiden och sedan i evigheten. Under själva konfirmationsbönen visades svartvita
porträttbilder på konfirmanderna.
4
Frälsarkransens år
– den blå bekymmerslöshetspärlan
bland alla bekymmer
oron för det som kan komma. Så
tömmer jag min tunga ryggsäck och finner att den faktiskt inte
innehåller så väldigt mycket, för
det som varit är inte, visst minns
jag en del av det i kropp och
sinne men det har faktiskt passerat och det som inte har
kommit, det finns inte än. Jag
inser att jag ständigt lever i evighetsnuet, detta är för mig bekymmerslöshet. I denna evighet
vilar även mina önskningar om
kärleks-lycka, långt liv, rikedom,
be-römmelse och hälsa. Vad som
ur evighetens synvinkel är bäst
för mig vet endast Gud och vi
behö-ver nog uppmuntra varandra att lita på att Gud vill vårt
bästa och känner det oändligt
bättre än vi. I förtröstan kan vi
fortsätta leva i nuet.
Någon sa:
”Bär aldrig mer än ett slags
bekymmer i taget. Somliga
människor bär tre;
alla bekymmer som de haft,
alla bekymmer som de har, och
alla bekymmer som de väntar sig
att få.”
Vi kan drömma oss bort tillsammans med Martin Lönnebo ett
ögonblick och sitta i vårens
blomning på Bergspredikans
berg. Nedanför ser vi den blåa
Genesarets sjö, klarblå är himmelskupan. Där står Jesus och
säger orden i dagens evangelium:
Vi är så nära att vi kan höra hans
röst: "Gör er inga bekymmer."
Jag dricker särskilt orden. "Var
dag har nog av sin egen plåga"
för jag är ofta plågad av mina
bekymmer för det som varit, och
det som kanske kommer, och det
som är nu. Jag reser mig därför,
och går fram till Kristus. Jag
lägger min tunga börda för hans
fötter och säger: Jag har alldeles
nog av de bördor som jag måste
bära var dag. Ibland dignar jag
under dem. Men jag litar på ditt
löfte: "Var dag har nog av sin
egen plåga." Jag vill därför lämna
grämelsen för det som varit, och
Kanske menar Jesus att vi behöver komma tillbaka till det grundläggande att livet i grunden är
gåva. Ändå säger han enligt
Lukas: ” det är saligare att ge än
att få”. Det kan vara svårt att få
ihop. Ofta har vi fått höra att vi
ska vara generösa givare. Kanske
kan vi formulera om det: Låt oss
vara generösa mottagare. Då
sätter vi det viktigaste först – vi
5
FOTO: FREDRIK UNGER
ingenting tycks oss svårt. Som
fåglarna under himlen. Välsignade ögonblick av frid och ro. Låt
oss Ta vara på dessa viloplatser,
de kan vara en plats, en människa, en tid.
får ta emot för att ge. Ett är nödvändigt att veta: gåvan kommer
först – kallelsen och uppdraget
sen. Med Martin Lönnebo kan vi
också tänka oss att Maria - som
Klosterkyrkan kyrkan är invigd
åt - ger oss en blå tunn kappa,
vävd av ljus. Hon säger: Detta är
bekymmerslöshetens dräkt. Bär
den varje dag, för världen är
fylld av sorger och besvikelser.
Denna kappa kommer att skydda
och värma er, för ju mindre ni
gör er bekymmer, desto mer
kraft får ni över för att bära
verklighetens verkliga bördor.
Det kan låta lätt att säga att
bekymmerslösheten är viktig i
livet, när bekymren är så många.
Men kanske vill Gud få oss att
inte glömma att det finns någon
som bekymrar sig om oss och
som allt vilar i och som vill oss
väl.
Vi ber;
Gud, hjälp mig att vara, inte bara
göra och synas. Av ditt liv lever
vi. Hjälp oss att vara generösa
mottagare.
Ofta frågar vi oss själva: Vad ska
jag göra nu?
Den blåa pärlan frågar oss: Vad
kan ni utelämna?
Under livets blåa, bekymmerslösa ögonblick svävar vi fritt och
Christer Staaf
6
Dals församling
Nässja• Örberga• Herrestad• Källstad• Rogslösa• Väversunda
4 oktober (Den helige Mikaels
dag)
Rogslösa kyrka
9.30 Högmässa
Källstads kyrka
11.00 Högmässa
Nässja kyrka
18.00 Kyrkogårdsandakt
1 november (Alla själars dag)
Herrestads kyrka
11.00 Högmässa
med kyrkogårdsandakt,
Dalskören
Källstads kyrka
13.00 Kyrkogårdsandakt
Rogslösa kyrka
16.00 Minnesgudstjänst,
Dalskören
11 oktober (Tacksägelsedagen)
Herrestads kyrka
9.30 Högmässa
Örberga kyrka
11.00 Skördegudstjänst,
Dalskören, Therese Centervad
flöjt, skördesoppa
Herrestadsgården
16.00 Söndagsforum, Systrarna
Lindberg sjunger livsnära sånger
8 november (Tjugotredje
söndagen efter trefaldighet)
Källstads kyrka
18.00 Musikgudstjänst
18 oktober (Tjugonde söndagen
efter trefaldighet)
Väversunda kyrka
14.00 Högmässa, V:a Vocalis
15 november (Söndagen före
domsöndagen)
Herrestads kyrka
14.00 Högmässa, V:a Vocalis
25 oktober (Tjugoförsta sönd.
efter trefaldighet)
Rogslösa kyrka
14.00 Högmässa
22 november (Domsöndagen)
Nässja kyrka
9.30 Högmässa
Örberga kyrka
11.00 Högmässa
31 oktober (Alla helgons dag)
Väversunda kyrka
11.00 Högmässa
med kyrkogårdsandakt
Örberga kyrka
16.00 Kyrkogårdsandakt
29 november (Första söndagen i
advent)
Rogslösa kyrka
11.00 Högmässa, Dalskören,
7
31 december (Nyårsafton)
Rogslösa kyrka
17.00 Nyårsbön
Therese Centervad flöjt, Per
Kruse trumpet, kyrkgröt
6 december (Andra söndagen i
advent)
Herrestads kyrka
9.30 Högmässa
Väversunda kyrka
11.00 Högmässa, kyrkkaffe
1 januari (Nyårsdagen)
Källstads kyrka
16.00 Kyrkmässa
3 januari (Söndagen efter nyår)
Örberga sockengård
14.00 Gudstjänst
13 december (Tredje söndagen i
advent)
Källstads kyrka
14.00 Högmässa, V:a Vocalis
6 januari (Trettondedag jul)
Herrestads kyrka
16.00 Högmässa
Väversunda kyrka
18.00 Högmässa, julkaffe
20 december (Fjärde söndagen i
advent)
Örberga kyrka
18.00 Mariamässa, Dalskören
10 januari (Första söndagen efter
trettondedagen)
Rogslösa kyrka
11.00 Högmässa
25 december (Juldagen)
Källstads kyrka
06.00 Julotta
Väversunda kyrka
07.30 Julotta
Herrestads kyrka
11.00 Högmässa, sammanlyst
för pastoratet
Örberga kyrka
16.00 Julbön
17 januari (Andra söndagen efter
trettondedagen)
Heliga hjärtas kloster
11.00 Högmässa
24 januari (Sexagesima)
Örberga sockengård
11.00 Gudstjänst
26 december (Annandag jul)
Nässja kyrka
16.00 Julbön
31 januari (Kyndelsmässodagen)
Örberga kyrka Jubileumsår 2016
11.00 Festhögmässa, biskop
Martin Modéus, Dalskören,
boksläpp, måltid i Sockengården
27 december (Söndagen efter jul)
Rogslösa kyrka
18.00 Julkonsert
Dalskören, Therese Centervad
flöjt, Per Kruse trumpet
Torsdagar t.o.m 29 oktober
19.00 mässa i Väversunda kyrka
8
Speciell sorts lugn och tystnad
– ett kåseri
det är därifrån musiken kommer.
Kanske övar de inför den konsert
Petrus ser affischer för på anslagstavlan innanför entrén.
Petrus öppnar den tunga dörren
och kommer äntligen i skydd för
den plötsliga störtskuren. han
har visserligen regnrock på men
vad hjälper det när himlen öppnar sig. Vilken tur då att han
idag på sin promenad genade
över kyrkogården och kan vänta
ut skuren i det enorma kyrkorummet.
Han har ingen aning om ifall det
fortfarande regnar eller ej. De
många fönstren i kyrkan är
omöjliga att se ut genom då de
alla är mer eller mindre konstfärdigt komponerade av färgat
glas, men eftersom de oväntat
många som kommer in alla är
genomblöta antar han att det
ännu regnar.
Han tar av regnrocken och skakar den lätt fri från värsta vätan
innan han slår sig ner på den
bakersta bänkraden men bestämmer sig snart för att flytta till en
av bänkarna utmed väggen.
Petrus har aldrig tyckt om att
sitta med ryggen mot ingången
och här är det långt mellan
dörren och bänkarna. I ett ställ
en bit bort finns broschyrer med
information om kyrkans historia,
nog för att känner till det mesta
men han tar ändå en och börjar
läsa, något ska man ju göra
medan man väntar.
En dam kommer. Snabbt går
hon, utan att fälla ned paraplyet,
fram till bokbordet. Hon låser
upp det lilla skrinet med pengar
som människor lagt i när de köpt
ett kort eller bok, hon tömmer
pengarna i en medhavd påse,
låser skrinet och försvinner ut i
regnet igen. Petrus antar att hon,
eftersom hon hade nyckel till
skrinet, är i församlingens tjänst.
Flickan springer in i kyrkan och
passar, innan mamman hunnit in
genom dörren, på att prova ekot
i rummet. Många gånger, det är
ju en fantastisk lokal att låta
högt i. När mamman kommer
Någonstans ifrån kommer musik,
det verkar som om någon spelar
cello. Stycken tas om och ibland
är det tyst en stund. Petrus ser en
ung pojke och flicka halvt dolda
bakom en skärm, han antar att
9
10
FOTO: YVONNE APÉRIA
synd”, säger den lilla ”men jag
tycker att de där skorna du har
är jättefina” och pekar på de
knallröda skor prästen har på
sig. När flickan försvunnit böjer
sig prästen ner och rättar till
fransen på den enorma mattan
framme vid altaret innan han
försvinner ner i sakristian.
ifatt har hon redan fått av sig
regnkläder och stövlar, satt sig
vid det låga bordet och börjat
rita. Plötsligt reser hon sig upp,
pilar snabbt iväg genom hela
kyrkan fram till altaret. Hon
säger högt till mamman som
återigen kommit på efterkälken,
”Jag ska bara gå ner och kolla de
där dinosaurierna som äter
människor, jag ska rita såna”.
Hon försvinner nerför trappan
bakom den färgglada altartavlan
för att titta på den utan färger
men med dinosaurier. Petrus
minns att han sett de där människoätande monstren därnere,
men han har alltid trott att det
haft med skärselden att göra. Så
fel man kan ha. Det vet ju varje
femåring som sett den altartavlan
att människorna blev uppätna av
dinosaurierna, en del människor
flydde och då svalt dinosaurierna
ihjäl. Sedan kom de människor
som gömt sig fram och fick börja
om sina liv.
Petrus förmodar att det antingen
är kantorn eller körledaren, det
slår honom att han vet oerhört
lite om den församling han är
med i (visserligen en oerhört
passiv medlem), som går fram
och tillbaka från något som nog
är ett förråd längst bak i kyrkan.
Det slamrar en del när han tappar en del av de alltför många
notställ han släpar på inför
kvällens körövning.
De två ungdomarna som övat på
cello ställer ifrån sig sina instrument när prästen kommer fram
till dem för att byta några ord.
Petrus hör inte ett ord av vad de
säger. De pratande vet precis hur
de ska prata och hur de ska stå
vända för att inte samtalet ska
höras i hela kyrkan. Det är ett
mycket speciellt kyrkorum att
prata i utan mikrofon. Det minns
Petrus från sin ungdom när han
då och då läste texter i kyrkan.
Han fick öva mycket och lära sig
tala mycket långsamt för att
vänta ut ljudet. Kanske skulle
många behöva öva i den här
Han kommer lite långsamt släntrande. Han möter flickan som
lika snabbt kommer upp för trappan som hon försvann ner för
den. Flickan stannar tvärt och
säger, ”Hej, ska du jobba nu?
Ska du ta på dig de där glittriga
snygga kläderna?”. Han som är
en av prästerna i församlingen
svara att han är ledig idag och att
han bara ska hämta ett papper
han glömt i sakristian. ”Vad
11
lokalen, Petrus menar alla dem
som pratar snabbare än de tänker. I den här kyrkan hinner man
tänka mycket innan man släpper
ut orden.
Viskavalkad
Välkommen till viskavalkad
onsdagen den 28 oktober kl 19 i
Vadstena församlingshem!
Thomas Carlsén och Sören
Johansson berättar och sjunger.
Bellman, Dan Andersson,
Cornelis Vreeswijk, Fröding,
Ferlin m fl. SKUT-kretsen ordnar
lotterier, smörgås , kaffe/te och
kaka. 75 kronor.
´
Regnar det eller regnar det inte?
Det är mycket lite ljus som kommer in genom de färgade glasen.
Det regnar nog tänker Petrus,
lutar sig tillbaka och flyter in i en
lätt sömn.
Han vaknar av ljudet från en
dammsugare. En man dammsuger den enorma mattan vid
altaret. Petrus hoppas att mannen inte stökar till den matta som
den som den präst som inte jobbade idag rättade till fransarna på.
Petrus tycker det känns som ett
konstigt ljud i en kyrka, men så
har han egentligen aldrig funderat på om man städar i en kyrka
eller ej.
Sopplunch i vår
Från den 26 januari till och med
den 10 maj.
Tid kl. 12.15 i Vätternkyrkan
Pris 50 kr. I detta ingår soppa,
smörgås, dryck samt kaffe och
kaka.
För kropp & själ
Ett rödaktigt ljus strilar in genom
fönstren. Petrus har uppenbarligen sovit en bra stund i det
speciella sorts lugn och tystnad
som råder i en kyrka. När han
kommer ut har det slutat regna
och den grå eftermiddagen har
blivit en vacker och skimrande
kväll.
Tisdagar
Lunchmusik i Klosterkyrkan kl.
11.30-11.50
Middagsbön i Klosterkyrkan kl.
12.00
Sopplunch i Vätternkyrkan kl.
12.15
Lotta Nilsson
12
Vadstena församling
Klosterkyrkan • Hov • Strå
2 oktober (Fredag)
Wasagården
14.00 Gudstjänst
Vätterngården
15.30 Gudstjänst
4 oktober
(Den helige Mikaels dag)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa, Skeda Slaka
kyrkokör, Helen Ranada dirigent
Strå kyrka
16.00 Skördegudstjänst
11 oktober (Tacksägelsedagen)
Klosterkyrkan
11.00 Mässa med stora och små,
Strålarna och Småstrålarna
Bibelutdelning till alla 6-åringar
Familjedag i Klosteromr. ca 1114
17 oktober (Lördag)
Klosterkyrkan
16.00 Vadstena folkhögskola 70
år
21.00 Kvällskonsert med gamla
elever från Vadstena folkhögskolas musiklinje
18 oktober (Tjugonde söndagen
efter trefaldighet)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa, Vadstena
kyrkokör
Vadstena församlingshem
16.00 Bibelstudium med LarsErik Gardell
23 oktober (Fredag)
Klosterkyrkan
18.00 Temamässa
25 oktober (Tjugoförsta
söndagen efter trefaldighet)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa, Vadstena
gospelkör. Laggarp Jazz Trio
Vadstena församlingshem
16.00 Söndagsforum, Paulus i
nytt perspektiv, Mattias Eriksson
30 oktober
(Fredag)
Wasagården
14.00 Gudstjänst
Vätterngården
15.30 Gudstjänst
31 oktober (Alla helgons dag)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa, V:a Vocalis
Strå kyrka
16.00 Kyrkogårdsandakt
Hovs kyrka
18.00 Kyrkogårdsandakt
13
1 november (Alla själars dag)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa, Gregorianska
kören
16.00 Minnesgudstjänst, med
Requiem av B Chilcott, solister,
orkester, Vadstena kyrkokör,
Skänninge kyrkokör, Mjölby
kyrkokör
8 november
(Tjugotredje söndagen efter
trefaldighet)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
Hovs kyrka
16.00 Högmässa
12 november (Torsdag)
Petrus Magni scen
18.00 Musikalpremiär
”Fröken Modigs hattaffär”
13 november (Fredag)
Petrus Magni scen
08.45 ”Fröken Modigs hattaffär”
10.00 ”Fröken Modigs hattaffär”
14 november(Lördag)
Petrus Magni scen
11.00 ”Fröken Modigs hattaffär”
15 november (Söndagen före
domsöndagen)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa, solist Magnus
Tjelle sjunger Bachkantat 82
Vadstena församlingshem
16.00 Bibelstudium med LarsErik Gardell
22 november (Domsöndagen)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa, Erik Aurelius
Vadstena församlingshem
16.00 Söndagsforum, Erik
Aurelius föreläser om Nathan
Söderblom
27 november (Fredag)
Wasagården
14.00 Gudstjänst
Vätterngården
15.30 Gudstjänst
Klosterkyrkan
18.00 Temamässa
29 november (Första söndagen i
advent)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa, Vadstena
kyrkokör
18.00 Konsert, Händels Messias,
barockorkester, solister,Vadstena
kyrkokör, Marie-Louise
Beckman, dirigent
Strå Kyrka
16 Högmässa
6 december (Andra söndagen i
advent)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa, körgrupp ur
Vadstena gospelkör
18.00 Julkonsert, Vadstena
gospelkör, Jill Svensson
sångsolist, Niklas Hakegård
piano, Anders Gårdstrand
bas, Mathias Abrahamsson
trummor, Camilla Wellborg
Käck, dirigent
14
Hovs kyrka
16.00 Högmässa
24 december (Julafton)
Klosterkyrkan
11.00 Levande julkrubba,
Änglakören
23.00 Julnattsmässa
Strå kyrka
23.30 Julnattsgudstjänst
12 december (Lördag)
Klosterkyrkan
16.00 Advenstmusik med V:a
Vocalis, harpa, orgel & piano
13 december (Tredje söndagen i
advent)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa, V:a Vocalis
15.00 Luciakröning
25 december (Juldagen)
Klosterkyrkan
07.00 Julotta
Hovs kyrka
14.00 Julbön
Wasagården
14.00 Julbön
Vätterngården
15.30 Julbön
16 december (Onsdag)
Vadstena församlingshem
18.30 Ekumenisk bön för
Vadstena med efterföljande
samtal, Tema: Gud och
människan (Psalt. 110)
26 december (Annandag jul)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa, sammanlyst för
Pastoratet
17 december (Torsdag)
Klosterkyrkan
19.00 Nio orgelmeditationer över
Jesu födelse, O Messiaen La
Nativité de Seigneur,
domkyrkoorganist Sara Michelin,
organist Marie-Louise
Beckman, ljussättning Fredrik
Unger, recitation Harriet Ahrén
27 december (Söndagen efter jul)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa, sammanlyst för
Pastoratet
31 december (Nyårsafton)
Klosterkyrkan
15.00 Nyårsbön
18 december (Fredag)
Klosterkyrkan
18.00 Temamässa
1 januari (Nyårsdagen)
Klosterkyrkan
18.00 Mässa
20 december (Fjärde söndagen i
advent)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa, Vadstena
gospelkör
3 januari (Söndagen efter nyår)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
15
6 januari (Trettondedag jul)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
10 januari (Första söndagen efter
trettondedagen)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
Hovs kyrka
16.00 Högmässa
17 januari (Andra söndagen efter
trettondedagen)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
Strå kyrka
16 Högmässa
24 januari (Septuagesima)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa, Vadstena
kyrkorkör
31 januari (Kyndelsmässodagen)
Klosterkyrkan
11.00 Högmässa
Fredagar 18.00 Mässa i
Klosterkyrkan
16
Kyndelsmässomarknad
i Vadstena
föregående söndag. I delar av
Sverige har den firats som
"lillejul".
Sedan 2013 arrangeras mitt i
vintern Kyndelsmässomarknad i
Vadstena, på nytt. Det är ett
arrangemang som Stadsmuseet,
Svenska kyrkan och Svensk
handel ligger bakom i samverkan
med Vadstena guideförening och
Folkuniversitetet. Det här var
stadens viktigaste marknad
under många århundraden och
en jättehändelse under året. Alla
gamla marknader var kopplade
till en kyrkohögtid, på grund av
goda möjligheter att sälja till de
stora folkmängder som besökte
de medeltida kyrkofesterna.
Skänninges Olofsmässomarknad
(Skänninge marken) och Örebros
Henriksmässomarknad
(Hindersmässomarknad) är
några exempel.
I Vadstena omnämns Kyndelsmässomarknaden under medeltiden, första gången 1442. Men
den kan mycket väl vara ett arv
från tiden långt före staden,
precis som i t.ex. Skänninge eller
i Karlstad där Persmässan är
betydligt äldre än staden. Under
många hundra år var den störst
av de sex marknader som hölls i
Vadstena stad under året, vid:
Hwijt Måndagh (troligen måndagen i första fasteveckan),
Medfastan (fjärde veckan i
fastan), Pingesdag, Midsommar,
Britmässan och, alltså, Kyndelsmässan, som senast 1531 var en
frimarknad, alltså öppen för alla.
I Vadstena anordnades den
största marknaden i samband
med kyndelsmässan, en kyrkohögtid med ljuset som tema
(dialektordet kyndel betyder
'bloss'). Det här var en festdag
under kyrkoåret som firade
minnet av hur Maria 40 dagar
efter födelsen bar fram Jesus i
templet, firad 2 februari, i
Svenska kyrkan följande söndag
eller om den är fastlagssöndag
Ofta kunde riksmöten eller riksdagar förläggas till de viktiga
marknaderna. Ett känt exempel
är 1587 års riksdag där kungen,
Johan III, öppnade förhandlingarna på kyndelsmässan i
Vadstena genom att tala till
allmänheten från slottets burspråk. Tillfälliga bodar av trä
byggdes upp längs stadens gator
och torg och folklivet var säker17
FOTO: FREEIMAGES.COM
Vårt motiv till att återuppliva
den gamla marknaden igen är
dels att stadsmuseet arbetar med
att levandegöra vardagshistorien
genom tiderna och dels att vi
försöker se vi till att det händer
något extra under en ”död”
period på året. Kyrkans medverkan är naturlig genom kopplingen till kyrkofesten. Tidigare
år har vi bjudit på högmässa,
musikarrangemang i kyrkan,
fackelvandring, dramavisningar,
visningar av byggnader, eldshow,
medeltida musik, stadshistorisk
tipspromenad och mycket mera.
Marknadsförsäljarna har en lätt
historisk tvist och säljer hantverk
och lokal mat.
ligen intensivt under de dagar
den pågick: till andra marknadsdagar utsågs 8 vakter, men till
kyndelsmässomarknaden hela
21. Domböckerna bär vittnesbörd om detta. Vid marknaden
1645 hade en grupp stockholmsborgare rykt ihop med en grupp
norrköpingsborgare, vilket fick
ett rättsligt efterspel i Vadstena
1646. Eller Claes i Tornby och
Daniel i Hällestad som på hemvägen från marknaden 1651 vid
Räfsjö hade dödat Erland Arvidsson i Bonnarp (troligen i
Lönsås) och Kerstin Nilsdotters
man från Grevbäck i Västergötland som hade blivit ihjälslagen på marknaden två år senare.
Som synes var det en rejäl geografisk räckvidd på marknaden
och källmaterialet vittnar om de
många inkvarteringarna.
Välkomna 30-31/1 2016, För
frågor eller medverkan, mejla
[email protected]
Claes Westling
18
Gravstenars säkerhet
– ett delat ansvar
skall vara monterad på ett säkert
och värdigt sätt och detta är
gravrättsinnehavarens ansvar.
Ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen så får du besked om
du kan ha den liggande. Det går
ofta att arrangera så att stenen
ligger säkert och välplacerat på
gravplatsen, till detta arbete
anlitas stenhuggare. Vi förstår att
det kan väcka starka känslor när
man möts av en säkrad sten.
Denna säkring görs genom att vi
sätter en påle där spännband
fästes, säkringen görs helt efter
de reglementen som finns. De
som vill ha hjälp eller råd angående gravstenar och gravordningar får gärna ringa kyrkogårdsförvaltingen.
En gravsten som bedöms som
farlig måste temporärt åtgärdas
av kyrkogårdsförvaltningen,
till exempel genom att läggas
ned. (Begravningslagen.) Under
2015 kommer kyrkogårdsförvaltningen i Vadstena pastorat att
påbörja trycktest på samtliga
gravstenar på våra tio kyrkogårdar. Gravstenar som inte klarar de
gränsvärden som är uppsatta
kommer tillfälligt att säkras.
En gravsten som är högre än 30
cm och inte har de säkerhetsdetaljer som ska finnas och/eller som
lutar mer än 9 grader måste
åtgärdas. Minst två dubbar i
rostfritt stål i varje skarv, med en
grovstorlek och längd som är
anpassad för stenens vikt och
höjd. Fundamentet skall nå minst
en tredjedel av stenens höjd ner
under mark. Om dessa är uppfyllda så klarar stenen det test som
skall göras. Stenen testas genom
belasta toppen av stenen med ett
specialinstrument. Kyrkogårdens
personal genomföra provet på ett
säkert sätt. Ta kontakt med
kyrkogårdsförvaltningen eller en
stenhuggare som kan ge pris för
arbetet. En normalstor sten väger
mellan 175 och 350 kg. Stenen
Pär Martinsson
Fastighets- och
griftegårdsföreståndare
Tel. 0143-29861
[email protected]
Marianne Anderson
Handläggare av
gravvårdsärenden
Tel. 0143-29860
[email protected]
19
Klosterkyrkans
bokbord söker nya
medarbetare
Miniretreat
Lugna timmar - miniretreat i Vadstena församlingshem
lördag 21 november kl 14-18.
Att stå i bokbordet innebär både
värdskap, information
och försäljning. Det är ett
stimulerande och roligt arbete
som ofta leder till spännande
samtal med förundrade besökare.
Vi arbetar i tvåtim-marspass
under dagtid, större delen av året
11.00-13.00 och 13.00-15.00.
Återhämtning och påfyllning för
kropp, själ och ande, enkla yogarörelser och avspänning, meditation, tystnad, gott fika, tid att
vila, läsa, bara vara, möjlighet att
plantera, måla, promenera, möjlighettill enskilt samtal, massage
(dipl. massör, 250:-/30 min,
bokas vid anmälan, inställt vid
färre än tre personer).
Vill du veta mer?
Ring Sam Uhlin som är
huvudansvarig för bokbordet,
tel. 0143-298 55.
Kostnad: 100 kr
Begränsat deltagarantal
Anmälan/frågor: Diakon Helena
Svensson, 0143-298 58.
E-post: helena.e.svensson
@svenskakyrkan.se
Senast 13 november
Ny ambo invigd i Herrestad
Ambon är beställd och bekostad
av Herrestads kyrkliga syförening.
Snickaren Erik Mosslycke som tidigare gjort ett skrudskåp till kyrkans sakristia, har också tillverkat
ambon. Den är målad i samma
färgton som predikstolen och
passar bra in i kyrkans inredning.
På bilden syns förutom Erik Mosslycke, Ingegärd Karlsson och
Marianne Petersson.
20
Vi lever
internationellt
Vänner långt borta kan som
aldrig till förne, komma och
hälsa på eller vi kan fara i väg.
Skype är också ett sätt att följa
livet och de nära och kära fjärran
långt borta.
Vadstena församling har internationell grupp som vill följa
människor och projekt ute i
världen. Till julen, påsken och
andra högtider, intensifierar vi
vårt stöd med brödbakning,
kortförsäljning, information och
insamlingar. Nu behöver vi bli
flera i denna grupp som leds av
diakon Helena Svensson.
Välkommen till
årsmöte i Vadstena!
Med anledning av grundandet av
Svenska Kyrkans Unga lokalavdelning i Vadstena (SKUV)
bjuder vi, biträdande styrelse, in
till årsmöte. Vi har för avsikt att
under detta möte presentera
styrelsen för er, samt berätta vad
Svenska Kyrkans Unga är för
någonting. Under detta möte vill
vi berätta för dig om våra mål
och visioner för framtiden och
om vår roll i Vadstena och Dals
församlingar. Har du idéer och
tankar om vad SKUV kan tänkas
arbeta med under året så får du
gärna delge dessa tankar med oss
under möt-et. Söndagen den 11
oktober 2015 i församlingshemmet i Vadstena kl. 17.00. Vill
du veta mer om Svenska Kyrkans
Unga redan nu finns mer information på hemsidan:
svenskakyrkansunga.se/lokalavde
lning/starta-lokalavdelning/.
Vi samlas nästa gång i Prostgårdsrummet (kortsidan på
Prostgården) onsdagen den 14
oktober kl. 17 för att lägga upp
höstens program och kommande
projekt.
Välkommen med tankar, funderingar och inspiration. Ingen
föranmälan behövs. I höst
kommer familjen Awwad från Al
Basma- skolan i Betlehem och
berättar om sitt arbete. Tid
meddelas senare.
Ingegerd Lindaräng
21
Ur kyrkböckerna
Kyrkboken omfattar dop och vigsel i Svenska kyrkans ordning
samt avlidna inom Vadstena och Dals församlingar.
Döpta
24/4 -15 Bastian Ignacio Castillo
Cid, född 17/11 -99
24/4 -15 Hans Alfred Gunnar
Niclasson Alshorn, född 14/2 -00
10/5 -15 Anna Martina Nathalie
Andersson, född 31/5 01
17/5 -15 Edward Erik Alexander
Klasson, född 5/12 -14
23/5 -15 Emil Lars Erik Andersson,
född 18/12 -14
6-6 -15 Ingrid Selma Sofia
Margareta Egelin, född 7/11 -14
7/6 -15 Maja Anna Märta Ahlund
Österberg, född 4/12 -14
14/6 Eliaz Erik Tomas Ekman,
född 22/11 -14
Vigda
27/6 -15 Inger Birgitta Jangius
och Bo Magnus Reimhagen
11/7 -15 Ingrid Linnea Magnusson
och Karl Petter Ingvar Ohls
18/7 -15 Evelina Maria Wik
och Hans Oskar Karlsson
Avlidna
26/3 -15 Johan Bertil Jervgren,
född 1930
5/4 -15 Sara Marie Nielsen,
född 1918
7/4 -15 Dagny Lucia Hellström,
född 1931
11/4 -15 Rolf Gunnar Östen
Gustafsson, född 1935
13/4 -15 Karl Sven Ingemar
Andersson, född 1934
18/4 -15 Nils Erik Hellström,
född 1929
19/4 -15 Elsie Mary Ingegerd
Stjernevi, född 1934
21/4 -15 Kerstin Viola Storm,
född 1935
24/4 -15 Karl Göran Lindgren,
född 1937
6/5 -15 Taisto Ensio Leskinen,
född 1944
8/5 -15 Bengta Viktoria Tunemar,
född 1946
8/5 -15 Frieda Martha Dora Sand,
född 1925
19/5 -15 Sten Henrik Friberg,
född 1942
20/5 -15 Karl Gunnar Larsson,
född 1925
20/5 -15 Kerstin Inger Maria
Nielsen, född 1937
21/5 -15 Lilian Anna-Greta
Johansson, född 1936
24/5-15 Lars Henrik Edstam,
född 1934
30/5 -15 Bengt Gunnar Carenborn,
född 1927
1/6 -15 Börje Leonard Viberg,
född 1934
5/6 -15 Vivan Linnéa Karlsson,
född 1922
11/6 -15 Harry Leif Fredrik Nilsson,
född 1937
13/6 -15 Anna Margareta Elisabet
Östberg, född 1950
16/6 -15 Christer Hans Axel
Pettersson, född 1953
21/6 -15 Eivor Maria Andersson,
född 1933
24/6 -15 Eivor Dagny Sylvia Nordin,
född 1924
22
25/6 -15 Stig Erik Karlsson,
född 1938
28/6 -15 Maj Elsa Wilhelmina
Karlsson, född 1925
16/7 -15 Ruth Ingeborg Larsson,
född 1923
18/7 -15 Rakel Elisabet Svensson,
född 1954
20/7 -15 Peter Mikael Helge,
född 1957
27/7 -15 Nanny Axelina Östergren,
född 1922
12/8 -15 Ingvar Åke Pettersson,
född 1924
Ansvarig utgivare
Torbjörn Ahlund
0143 - 298 52
JULAFTON
Kl. 11 ”Levande julkrubba” i Klosterkyrkan. Därefter, ca kl. 12 - 17
julfirande i Vadstena församlingshem. Enkel julmat kl. 12 – 15, även
vegetarisk, till självkostnadspris 50 kr. Julkaffe fram till kl. 17.
Kontaktperson: diakon Helena Svensson tel. 0143-298 58,
Möjlighet till kyrktaxi finns för boende i Vadstena och
Dals församlingar. Du som vill bidra med praktiskt arbete, sång,
musik, mat, pyssel mm, kontakta Helena.
Vadstena & Dals församlingar, Vätternkyrkan
23
VADSTENA PASTORAT
Pastorsexpedition, Box 177, 592 24 Vadstena
Besöksadress: Gräsgatan 31, Tel. 0143-298 50, Fax 0143-134 49
E-post: [email protected]
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vadstena
Öppen mån, tis, tor, fre kl 9.30-12.00
Ekonomiassistent David Cederlöw
Förvaltningsassistent Marianne Karlsson
Informatör Fredrik Unger
0143-298 50
0143-298 51
0143-298 59
0143-249 78
Präster och diakon
Kyrkoherde Torbjörn Ahlund
Komminister Christer Staaf, Klosterkyrkans kaplan
Komminister Per Lindsten
Diakon Helena Svensson
Pastorsadjunkt Mattias Eriksson
0143-298 52
0143-298 53
0143-298 54
0143-298 58
0143-249 79
Församlingsvärdinna/Barnverksamhet
Maria Sundelius
0143-298 56
Konfirmand- och ungdomsverksamhet
Peter Wigren
Ungdomsvolontär Johanna Olovson
0143-298 64
0143-298 65
Kyrkomusiker
Organist Marie-Louise Beckman
Kantor Camilla Wellborg-Käck
Kantor Svitlana Fransander
0143-298 57
0143-298 69
0143-249 71
Kyrkvaktmästare
Församlingshemmet: Johanna Oskarsson
Klosterkyrkan: Lennart Kohlus
Klosterkyrkan: Sam Uhlin
Herrestad, Örberga, Nässja: Viola Rickardsson
Hov & Strå: Kennert Sjösten
Rogslösa: Hans Jakobsson
Väversunda: Anders Johansson
Kyrkogårdar
Kyrkogårdsexp. Telefontid säkrast kl 8.30-11.00
Fastighets och griftegårdsföreståndare Pär Martinsson
Förvaltningsassistent Marianne Anderson
0143-298 68
0143-249 73
0143-298 55
0143-249 72
0142-700 52
0143-298 66
070-205 0070
0143-298 60
0143-298 61
0143-249 70