Programblad hösten 2015

Föreningens styrelse
Tor Bergman, ordförande
Tel. 35 52 96; e-post: [email protected]
Bälingebibliotekets
kultur- och
vänförening
Alice Brunnberg, vice ordf.
mobil 070 201 47 41
Maud Henriksson, kassör.
Tel 35 61 00; e-post: [email protected]
Lennart Eriksson, sekreterare.
Tel 35 55 71; e-post: [email protected]
Ann-Sofie Göransson, ledamot
Tel 36 77 79; e-post: [email protected]
Lasse Pettersson, chef för Bälinge bibliotek och adj. ledamot.
Tel. 727 48 76. e-post: [email protected]
Hösten 2015
Program hösten 2015
Om föreningen
Bälingebibliotekets kultur- och vänförening är en
ideell förening som vill medverka till att utveckla
bibliotekets roll som kulturell mötesplats.
Detta sker genom att, i samverkan med biblioteket,
ordna möten och arrangemang inom olika
ämnesområden.
Information om aktuell verksamhet sker genom
anslag på föreningens anslagstavla i Bälinge
bibliotek samt genom utskick till föreningens
medlemmar.
Våra ekonomiska tillgångar är begränsade och då
aktiviteterna nästan alltid är gratis för medlemmar är
vi i behov av medlemsavgifter. Enskild person
betalar 100 kronor, en familj 150 kronor och företag
och organisationer 200 kronor. Plusgiro 30 22 24 – 1
Om Du önskar bli medlem – kontakta någon i
styrelsen, enligt förteckningen på folderns sista
sida.
Du är varmt välkommen!
Gabriella Håkansson
Onsdagen den 9 September kl 19.00. Biblioteket. Författare,
litteraturkritiker och skribent. Aktuell med de historiska
romanerna “Aldermanns arvinge” och “Kättarnas tempel”
som båda fått lysande recensioner.
Göran Engman
Måndagen (Obs dag!) den 12 oktober kl 19.00.
Församlingsgården.
Skådespelare, sångare m.m. Enligt egen utsago
“Jourhavande medmänniska med humor och ryggsäck i
kulturens tjänst till förfogande”. Han berättar om sitt
skådespelande och har även lovat att sjunga några låtar.
Ulla Birgegård
Onsdagen den 11 november kl 19.00. Biblioteket
Professor emerita i ryska och framstående
rysslandsforskare kommer att tala om “Ryssland – vårt
främmande grannland”.
Yukiko Duke
Onsdagen den 2 december kl 19.00. Biblioteket. Författare,
översättare och känd litteraturkritiker från TV och tidningar.
“Hårda klappar i tomtens säck” Yukiko kommer att kåsera
om höstbok-floden och lämpliga julklappar.