Preliminärt körschema med Mikael Malmströms lokala ledningsgrupp

Konsultprofil för Tomas Brantestig
UPPDRAGSOMRÅDEN
Certifierad finansiell rådgivare – Ger investeringsrådgivning
till både företag, organisationer och privatpersoner. Hjälper
till med ekonomiska strategier, spar och placeringsupplägg.
Förmedlar finansiella instrument till värdepappersdepåer.
Livförsäkringsförmedling – Ger rådgivning till företag och
privatpersoner kring allmän försäkring, privat och
tjänsterelaterade försäkringar. Förmedlar pension och
livförsäkringar från de flesta ledande leverantörer på den
svenska marknaden.
Företagsrådgivare: Konsultativt stöd till företag och
organisationer vid, omorganisationer, utveckling av företag,
affärsutveckling, försäljning och generationsskiften.
Coachning – Till VD/företagare ”Personliga utveckling för
företagets utveckling”.
YRKESERFARENHET
Företagare, SÄKRA, Försäkringsförmedlare, Företagsrådgivare
Polischef
Företagare, SÄKRA, Försäkringsmäklare, Företagsrådgivare
Säljare Skandia
Polis
Företagare, Brantestig Svets & Maskin AB, och TB Resor
Reseledare, busschaufför, guide i Israel
Lantbruk, plåt & svets
20082003 – 2008
2000 – 2003
1996 - 1999
1993 - 2000
1989 – 1996
1987 – 1988
1983 - 1987
UTBILDNING
Finansiell rådgivare (Försäkringshögskolan)
Försäkringsförmedlare (IFU)
Polishögskola, förundersökningsledare, chefs och ledarskapsutbildningar mm.
Lantbruk & skogsbruksskola, / Plåt och Svets (Gymnasiet)
KORTARE KURSER
Yrkeskunskapsinriktade kurser inom polisen
Fackliga kurser inom Polisförbundet
Brandmannautbildning
Körkort ABC*DE
STYRELSEUPPDRAG
Nuvarande
Vice ordförande i Säkra AB, Säkra Holding, Säkra Invest och Säkra ekonomisk förening
Tidigare bl.a. Ordförande inom Polisförbudet, bostadsrättsförening, stug och vägsamfällighet
Kassör i Företagarna med flera ledamotsuppdrag i företag och föreningar.
Säkra Sala AB  Hyttgatan 2  733 38 SALA
Telefon 0224 – 375 70  www.sakra.se