Säkra och effektiva skydd för alla storlekar av

Säkra och effektiva skydd
för alla storlekar av verktygsmaskiner
CAFO CHUCKNYCKELBRYTARE
BORRMASKINSKYDD
CHUCKSKYDD
FRÄSSKYDD MED LAMINATGLAS
OCH GASDÄMPARE
SVARVSKYDD MED LAMINATGLAS
OCH GASDÄMPARE
VIKTIGT ATT KÄNNA TILL !
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:4 ”Användning av arbetsutrustning”
kräver att alla maskiner, även äldre, skall ha effektiva skyddsanordningar.
Våra chuckskydd uppfyller detta krav och de överensstämmer också med
Maskindirektivet 2006/42/EG. De är konstruerade och tillverkade enligt
standard EN 953+A1:2009.