SÄKERHET - Durable

SÄKERHET
MODEL OVERVIEW
BUSINESS SHREDDERS
DOKUMENTFÖRSTÖRARE
ÖVERSIKT
MED IDEAL DOKUMENTFÖRSTÖRARE
ÄR DU ALLTID PÅ SÄKRA SIDAN.
SYMBOLER SOM DU KAN LITA PÅ:
Exceptionell kvalitet, pålitlighet och innovativ
design är vad våra kunder förväntar sig av våra
produkter. Alla IDEAL dokumentförstörare
(utom SHREDCAT modeller) är tillverkade i Tyskland. (Företaget är ISO-certifierade enligt DIN
EN ISO 9001: 2008 standard).
Hållbarhet har alltid spelat en viktig roll i
IDEALs företagsfilosofi. Våra miljövänliga maskiner är tillverkade av hållbart producerade
material som har optimerats för återvinning.
Alla är fria från giftiga ämnen (med miljöstyrning i enlighet ISO 14001).
Vi erbjuder professionell hjälp för att hantera eventuella frågor eller tekniska problem.
Dessutom garanterar vi att det finns reservdelar
tillgängliga under minst 15 år, även om en modell
har utgått. (Gäller ej för SHREDCAT modellerna.)
IDEAL dokumentförstörare är säkra och lätta
att använda. I detta sammanhang kan SPS (Safety Protection System) verkligen ses som en
viktig milstolpe. SPS funktioner är t ex en elektroniskt transparent säkerhetslucka vid inmatningen; automatisk backfunktion och avstängning (förhindrar pappersstopp);
automatiskt stopp om avfallstunnan är full;
elektronisk kontrollerad dörr via magnetströmbrytare; dubbla motorskydd mot överhettning.
Robust och tålig: Högkvalitativt skärverk av solitt stål. Vi ger 35 års garanti på skärverket
förutsatt normal användning och slitage (gäller
ej micro cut och super micro cut, trefas och
SHREDCAT modeller).
Den miljövänliga energisparfunktionen på våra
dokumentförstörare, ZERO ENERGI, ger automatisk och fullständig avstängning efter 30
minuter.
Vi sätter en ny standard när det gäller kvalitet
och effektivitet genom innovativ teknik såsom
den patenterade ECC - Electronic Capacity Control, som indikerar utnyttjad papperskapacitet,
för att förhindra onödiga pappersstopp vid inmatningen.
SSC - Smart Shred kontroll: Dokumentförstöring utan pappersstopp! En smiley på EASYSWITCH knappen fungerar som indikator för
att undvika pappersstopp. Om det lyser grönt,
är allt ok. Om smileyn blinkar har dokumentförstöraren nått sin kapacitetsgräns och bunten
måste minskas.
EASY-SWITCH, multifunktions knapp som utvecklats speciellt för IDEAL dokumentförstörare.
Den stora, upplysta knappen indikerar driftstatus för dokumentförstöraren med färgkoder och
upplysta symboler. Det ger också en ökad grad
av säkerhet genom att fungera som nödstopp.
Modellöversikt
SHREDCAT by IDEAL
SHREDCAT
SHREDCAT
82207
Modell
82407
SHREDCAT
SHREDCAT
82607
82807
8220 CC
8240
8240 CC
8260 CC
8280 CC
220
220
220
220
220
cross cut
strimlor
cross cut
cross cut
cross cut
4 x 40
4
4 x 40
4 x 40
4 x 10
2
6
13
8
8
6 (autom. 150)
Kapacitet i blad, A4 ark 80 g/m2
4
11
6
6
5 (autom. 150)
P-4
P-2
P-4
P-4
P-4
-
-
-
-
•
•
Inmatningsbredd, mm
Skärverk
Spånbredd, mm
Kapacitet i blad, A4 ark 70 g/m
Säkerhetsnivå DIN 66399
Strimlar även
Skärverk som klarar gem
Strimlingshastighet, m/sek.
Avfallsbehållare i liter
Elanslutning, volt / Hz (enfas)
•
•
0.03
0.03
•
0.03
0.04
16
18
18
30
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
180
200
230 / 50 / 1~
3
Motorkapacitet, W
140
Automatisk start/stopp via fotocell
Kontrollpanel
230 / 50 / 1~
180
140
manuell
manuell
manuell
•
multifunktion
multifunktion
multifunktion
tryckknappar
Automatisk avstängning om avfallstunnan är full
-
-
•
•
Automatiskt stopp om avfallstunnan tas bort
•
•
•
•
Energisparläge
•
•
•
•
Skåp med hjul
-
-
•
•
400 x 300 x 170
430 x 330 x 195
430 x 330 x 230
520 x 444 x 360
4.5
5
6.5
14.5
Mått, mm (H x B x D)
Vikt, kg
plastkort
CD/DVD
Alla IDEALs SHREDCAT
dokumentförstörare är i enlighet med:
3
7
finns även med andra nätanslutningar
alla SHREDCAT modeller är tillverkade i Kina enligt IDEALs kvalitetsspecifikationer
Modellöversikt
SKRIVBORDSMODELLER
IDEAL 2220
IDEAL 2245
IDEAL 2265
IDEAL 2270
Modell
2220
2245
2245 CC
2245 CC
2265
2265 CC
2265 CC
2270
2270 CC
2270 CC
Inmatningsbredd, mm
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
strimlor
srimlor
cross cut
cross cut
strimlor
cross cut
cross cut
strimlor
cross cut
cross cut
4
4
3 x 25
2 x 15
4
3 x 25
2 x 15
4
3 x 25
2 x 15
Skärverk
Spånbredd, mm
Kapacitet i blad, A4 ark 70 g/m
11-13
11-13
6-7
4-5
11-13
6-7
4-5
11-13
6-7
4-5
Kapacitet i blad, A4 ark 80 g/m2
9-11
9-11
5-6
3-4
9-11
5-6
3-4
9-11
5-6
3-4
Säkerhetsnivå DIN 66399
P-2
P-2
P-4
P-5
P-2
P-4
P-5
P-2
P-4
P-5
-
-
-
-
2
Strimlar även
Skärverk som klarar gem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
35 års garanti på det fasta stålskärverket1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Strimlingshastighet, m/sek.
0.06
Skåpets volym i liter
Avfallsbehållare i liter2
Elanslutning, volt / Hz (enfas) 3
Motorkapacitet, W
Automatisk start/stopp via fotocell
0.06
0.06
0.06
-
-
20
20
20
20
20
20 (papper) / 3 (CD/DVD)
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
150
150
150
150
-
•
•
•
multifunktion
EASY-TOUCH
EASY-TOUCH
multifunktion
SSC – Smart Shred Control4
-
-
-
-
SPS Safety Protection System:
-
-
-
-
– Säkerhetslucka vid inmatning
Kontrollpanel
mekanisk
mekanisk
mekanisk
mekanisk
– Automatisk backfunktion/avstängning vid papperstopp
-
•
•
-
– Automatisk avstängning om avfallstunnan är full
-
-
-
-
– Elektronisk kontrollerad dörr via magnetströmbrytare
-
-
-
-
– Dubbla motorskydd mot överhettning
•
•
•
•
– ZERO ENERGY - stand by läge5
-
•
•
-
Miljömärkt med tyska „BLUE ANGEL“ för hög energieffektivitet
-
•
•
-
Träskåp med hjul
Mått, mm (H x B x D)
Vikt, kg
plastkort
CD/DVD
-
-
-
-
452 x 345 x 215
428 x 345 x 213
516 x 345 x 213
537 x 345 x 220
6
1
2
3
6.5
7.5
7.5
10.5
förutsatt normal användning och slitage
vår miljövänliga avfallsbehållare kan även utrustas med engångspåsar
finns även med andra nätanslutningar
11.5
11.5
12.5
13.0
13.0
IDEAL dokumentförstörare
är “Blue Angel”certifierade
IDEAL 2360
2360
2360 CC
2360 CC
240
240
240
strimlor
4
5
6
IDEAL 24456
2360 MC 2360 SMC
2445
2445 CC
2445 CC
240
240
240
240
240
IDEAL 2404
2445 MC 2445 SMC
IDEAL 2465
6
IDEAL 1
2404
2404 CC
2404 CC
2465
2465 CC
2465 CC
IDEAL 1
240
240
240
240
240
240
240
240
240
fine cut
fine cut
strimlor
fine cut
fine cut
strimlor
4
4 x 40
2 x 15
0.8 x 12
0.8 x 5
4
4 x 40
2 x 15
0.8 x 12
0.8 x 5
4
4 x 40
2 x 15
4
4 x 40
2 x 15
2 x 15
19-21
13-15
10-12
4-6
4-5
19-21
13-15
10-12
4-6
4-5
22-24
16-18
11-13
22-24
16-18
11-13
10-12
16-18
11-13
8-10
3-5
3-4
16-18
11-13
8-10
3-5
3-4
19-21
13-15
9-11
19-21
13-15
9-11
8-10
P-2
P-4
P-5
P-6
P-7
P-2
P-4
P-5
P-6
P-7
P-2
P-4
P-5
P-2
P-4
P-5
P-5
-
-
-
-
cross cut cross cut
cross cut cross cut
cross cut cross cut
strimlor
cross cut cross cut
cross cut
•
•
•
-
-
•
•
•
-
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
-
•
•
•
-
-
•
•
•
•
•
•
•
0.05
0.05
0.10
0.10
0.05
50
50
50
50
25
35
35
35
35
25
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
390
390
580
580
390
•
•
•
•
•
EASY-SWITCH
EASY-SWITCH
EASY-SWITCH
EASY-SWITCH
EASY-SWITCH
-
•
-
•
-
•
•
•
•
•
elektronisk
elektronisk
elektronisk
elektronisk
elektronisk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
•
•
•
•
-
•
•
•
•
-
700 x 395 x 295
635 x 395 x 291
700 x 395 x 295
635 x 395 x 291
600 x 410 x 240
22
21
23
22
23.5
en smiley på EASY-SWITCH knappen fungerar som indikator för att undvika pappersstopp
helautomatisk avstängning av strömmen efter 30 minuter
tillgänglig från mars 2015
Modellöversikt
KONTORSMODELLER
IDEAL 2503
Modell
2503
Inmatningsbredd, mm
Skärverk
Spånbredd, mm
2503 CC
IDEAL 2604
2503 CC
2604
2604 CC
2604 CC
IDEAL 3104
2604 MC
2604 SMC
3104
3104 CC
3104 CC
260
260
260
260
260
260
260
260
310
310
310
strimlor
cross cut
cross cut
strimlor
cross cut
cross cut
fine cut
fine cut
strimlor
cross cut
cross cut
4
4 x 40
2 x 15
4
4 x 40
2 x 15
0.8 x 12
0.8 x 5
4
4 x 40
2 x 15
Kapacitet i blad, A4 ark 70 g/m2
21-23
16-18
10-12
30-32
25-27
15-17
8-10
5-7
30-32
25-27
15-17
Kapacitet i blad, A4 ark 80 g/m
18-20
13-15
8-10
26-28
21-23
13-15
6-8
4-6
26-28
21-23
13-15
P-2
P-4
P-5
P-2
P-4
P-5
P-6
P-7
P-2
P-4
P-5
-
-
•
•
•
•
•
•
-
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
-
•
•
•
2
Säkerhetsnivå DIN 66399
Strimlar även
Skärverk som klarar gem
35 års garanti på det fasta stålskärverket
1
Automatisk inoljning av skärverket
-
-
-
Strimlingshastighet, m/sek.
0.10
0.08
0.08
Skåpets volym i liter
100
125
140
Avfallsbehållare i liter2
75
100
120
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
580
640
640
Automatisk start/stopp via fotocell
•
•
•
ECC – Electronic Capacity Control 4
-
•
•
EASY-SWITCH
EASY-SWITCH
EASY-SWITCH
•
•
•
Elanslutning, volt / Hz (enfas)
3
Motorkapacitet, W
Kontrollpanel
SPS Safety Protection System:
– Säkerhetslucka vid inmatningen
elektronisk
elektronisk
elektronisk
– Automatisk backfunktion/avstängning vid pappersstopp
•
•
•
– Automatisk avstängning om avfallstunnan är full
•
•
•
– Elektronisk kontrollerad dörr via magnetströmbrytare
•
•
•
– Dubbla motorskydd mot överhettning
•
•
•
– ZERO ENERGY - stand by läge
•
•
•
•
•
•
5
Miljömärkt med tyska „BLUE ANGEL“ för hög energieffetvitet
Träskåp med hjul
Mått, mm (H x B x D)
Vikt, kg
plastkort
CD/DVD
disketter
30
1
2
3
•
•
•
870 x 500 x 377
926 x 495 x 470
930 x 538 x 470
48
52
30.5
30.5
förutsatt normal använding och slitage
vår miljövänliga avfallsbehållare kan även användas med engångspåsar
finns även med andra nätanslutningar
IDEAL dokumentförstörare
är “Blue Angel”certifierade
IDEAL 3105
3105 CC
3105 CC
IDEAL 3804
3105 SMC
3804
3804 CC
IDEAL 4002
3804 CC
4002
4002 CC
IDEAL 4005
4002 CC
4005
4005 CC
4005 CC
310
310
310
400
400
400
400
400
400
405
405
405
405
405
cross cut
fine cut
strimlor
cross cut
cross cut
strimlor
cross cut
cross cut
strimlor
cross cut
cross cut
fine cut
fine cut
4 x 40
2 x 15
0.8 x 5
6
4 x 40
2 x 15
6
4 x 40
2 x 15
6
4 x 40
2 x 15
0.8 x 12
0.8 x 5
40-45
25-30
11-12
25-28
19-22
10-13
39-41
28-30
16-18
50-55
40-45
25-30
15-17
10-11
34-39
21-26
9-10
21-24
16-19
8-11
33-35
23-25
13-15
42-47
34-39
21-26
13-15
8-9
P-4
P-5
P-7
P-2
P-4
P-5
P-2
P-4
P-5
P-2
P-4
P-5
P-6
P-7
-
-
•
•
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
-
•
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
-
0.17
0.22
•
•
0.15
0.15
0.22
0.12
0.10
0.10
0.12
0.10
•
0.10
0.20
0.15
0.15
180
210
210
210
140
165
165
165
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
1600
640
1300
1600
•
•
•
•
•
•
•
•
EASY-SWITCH
EASY-SWITCH
EASY-SWITCH
EASY-SWITCH
•
•
•
•
elektronisk
elektronisk
elektronisk
elektronisk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1020 x 548 x 590
970 x 640 x 590
970 x 640 x 590
1010 x 640 x 590
102
5
4005 SMC
cross cut
-
4
4005 MC
79
84
indikation på inmatningskapacitet under strimlingsprocessen
helautomatisk avstängning av strömmen efter 30 minuter
84
82
87
87
115
Modellöversikt
VOLYMMODELLER
IDEAL 4605
Modell
IDEAL 4107
IDEAL 5009
4605 CC
4605 CC
4107
4107 CC
5009-2 CC
5009-3 CC
460
460
410
410
500
500
cross cut
cross cut
strimlor
cross cut
cross cut
cross cut
4 x 60
2 x 15
6
6 x 50
8 x 40-80
6 x 50
2
65-70
35-40
90-110
80-90
600-700
300-400
Kapacitet i blad, A4 ark 80 g/m2
55-60
29-34
75-95
68-78
500-600
250-350
P-3
P-5
P-2
P-3
P-2
P-3
Inmatningsbredd, mm
Skärverk
Spånbredd, mm
Kapacitet i blad, A4 ark 70 g/m
Säkerhetsnivå DIN 66399
Strimlar även
Skärverk som klarar gem
Garanti på skärverket1
Strimlingshastighet, m/sek.
•
•
•
•
•
•
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
0.30
0.26
0.20
Central smörjenhet
Strimlingsuppsamlare
Avfallsbehållare i liter
Elanslutning, volt / Hz (trefas)4
Motorkapacitet, kW
-
•
•
mobil avfallstunna
engångs plastpåse3
strimlingsvagn
230
300
300
400 / 50 / 3~
400 / 50 / 3~
400 / 50 / 3~
2.2
Automatisk start/stopp via fotocell
0.23 / 0.122
4.0
3.0
9.0 (2 x 4.5)
•
-
-
touchknappar
panel med tryckknappar
panel med tryckknappar
•/•
-/•
•/•
Automatisk avstängning om avfallsbehållaren är full
•
•
•
Elektronisk skyddsdörr
•
•
•
Överhettningsskydd
•
•
•
Kontrollpanel
Automatisk backfunktion/avstängning vid pappersstopp
Flyttbar på hjul
Mått, mm (H x B x D)
Vikt, kg
Tillbehör (tillval):
plastkort
CD/DVD
•
•
•
1700 x 740 x 765
1440 x 1240/6905 x 1700
1714 x 1036 x 2170/30706
256
350
1130
Transportband
-
-
•
Extra uppsamlingskorg för strimlor
-
-
•
disketter
pärmar inkl pärm-mekanismer
förutsatt normal användning och slitage
variabel strimlingshastighet »2-MATIC«
3
utdragbar säckhållare på hjul
1
4
2
5
6
finns även med andra nätanslutningar
transportbredd (utan sidobord)
djup inkl. transportband
Modellöversikt
Speciallösningar
HÖGSÄKERHETS OPTISKA DOKUMENTFÖRSTÖRARE
Modell
0201 OMD
Lämplig för alla typer av CD- och DVD-skivor
Strimlingstyp
•
partiklar
Spånbredd, mm
2.2 x 4
Strimlingsprestanda (CD/DVD-skivor per timme)
En efter en matning
upp till 2,500
•
Säkerhetsnivå DIN 66399
Uppfyller North American NSA/CSS 04-02 krav
Avfallsvolym i liter. Antistatisk avfallstunna
Träskåp med hjul
Motorkapacitet, W
IDEAL 0101
Modell
0101 HDP
Lämplig för hårddiskar
2.5“ / 3.5“
För kasserade hårddiskar från
Säkerhetsnivå DIN 66399
PC/notebooks/skrivare/kopiatorer
H-3
Justerbar matningsränna av högkvalitativt stål
•
Enkelmatning
•
Hålborr av härdat, förnicklat stål
•
Förstör mekaniska komponenter, kretskort och hårddisk
•
•
Stansning (per hårddisk)
100
•
4
HÅRDDISK FÖRSTÖRING
•
O-5
Fasta stålskärverk gjorda av specialhärdat stål
Elanslutnng, volt / Hz (enfas)
IDEAL 0201
230 / 50 / 1~
1600
15 sekunder
LED belysning av inmatningsrännan
•
Skjutreglage för lossning av stansfack
•
Kraftig plastbehållare för förstörda hårddiskar
•
Uppsamlingsbehållare med viktsensor
•
Automatisk start/stopp via fotocell
•
Träskåp med hjul
ECC - Electronic Capacity Control7
•
Elanslutning, volt / Hz (enfas) 4
Automatisk oljepåfyllning på skärverket
•
Motorkapacitet, W
Lämplig för kontinuerlig drift
•
Lämplig för kontinuerlig drift
•
Kontrollpanel för start/stopp
EASY-SWITCH
Kontrollpanel för start/stopp
EASY-SWITCH
SPS Safety Protection System:
–Säkerhetsflik (förhindrar partikel att „flyga“ tillbaka)
•
elektronisk
– Automatisk backfunktion och avstängning (förhindrar
papperstrassel)
•
– Automatisk stopp när avfallstunnan är full
•
– Elektronisk skyddsdörr
•
– Dubbla motorskydd
•
– Energisparläge
•
Mått, mm (H x B x D)
Vikt, kg
7
kapacitets indikering under användning
1020 x 548 x 590
104
SPS Safety Protection System:
– Säkerhetsklaff för inmatningsrännan
•
230 / 50 / 1~
640
•
elektronisk kontrollerad
– Automatisk back vid matningsstopp
•
– Stoppar automatiskt efter stansprocess
•
– Automatisk avstängning när avfallstunnan är full
•
– Elektronisk skyddsdörr
•
– Dubbla motorskydd
•
Mått, mm (H x B x D)
850 x 495 x 470
Vikt, kg
63
DIN 66399 standard
för förstöring av datamedia
Säkerhetsnivån på förstöring av dokument och datamedia klassas efter standarden DIN 66399. Klassningen för förstöring av papper med dokumentförstörare är indelad i säkerhetsnivå P1 till P7. Förstöring av CD/DVD klassas enligt säkerhetsnivå O1 till O7 och hårddiskar säkerhetsnivå H1 till H7.
Ni bestämmer vilken säkerhetsnivå som är lämplig för de dokument ni ska förstöra med hänsyn till t ex myndighetskrav. En låg säkerhetsklass skär
dokumenten i strimlor, vilket också fyller avfallsbehållaren fortare. En högre säkerhetsklass skär från två håll - cross cut - och strimlorna packas
tätare i avfallsbehållaren vilket gör att den inte behöver tömmas lika ofta. Nedan finns en beskrivning av säkerhetsklasserna för dokumentförstörare.
Rekommenderas för dokument med interna
uppgifter som måste göras oläsliga. (Till
exempel strimlor 6 mm).
P-5
Rekomenderas för dokument med hemlig
information. (Till exempel cross cut 2 x 15
mm).
Alla våra dokumentförstörare har följande
märkningar:
P-3
P-4
Rekommenderas för dokument med känslig
och konfidentiell information. (Till exempel
cross cut 6 x 50 mm).
P-6
Rekommenderas för dokument med särskilt
känslig och konfidentiell information. (Till
exempel cross cut 4 x 40 mm).
P-7
Rekommenderas för dokument med hemliga
uppgifter där extremt höga säkerhets- och
försiktighetsaspekter måste respekteras. (Till
exempel cross cut 0,8 x 12 mm).
Besök
vår hemsida:
www.ideal.de eller
www.durable.se
Rekommenderas för dokument med strikt konfidentiella uppgifter där de högsta säkerhetsaspekterna måste respekteras. (Till exempel
cross cut 0,8 x 5 mm).
Alla tekniska data är ungefärliga. Med reservation för ändringar. 01/2015
P-2