Här kan du läsa mer om ASSAs säkra låssystem.

Säkra låssystem
Trygg leverantör av låssystem sedan 1946
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions
A
ASSA AB är ett företag med djupa rötter i svensk industri.
Vår bakgrund ger oss styrka i vår strävan att hela tiden
driva utvecklingen mot ökad trygghet.
Firma August Stenman AB grundas år 1881 när 29-årige
August Stenman, för lånade pengar, köper den Thunellska
gångjärnsfabriken i Eskilstuna.
Stenman satsade genast på automatisering och
massproduktion av stora serier. Genom att konstruera
specialmaskiner för den egna produktionen och bedriva
omfattande produktutveckling säkrade han företagets
marknadsledande ställning.
1994 togs ett avgörande steg i utvecklingen när ASSA och
finska Abloy gick samman och bildade ASSA ABLOY. 20 år
senare är ASSA ABLOY-koncernen världsledande inom
låssystem och kompletta dörrlösningar.
ASSA AB har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Eskilstuna och 370 liscensierade återförsäljare över hela landet.
Behörighetsavtal skapar trygghet
Då ASSA är en högsäkerhetsleverantör, månar vi om att de företag som
arbetar med våra juridiskt skyddade komponenter, såsom nyckelämnen
och cylinderdetaljer, är licensierade.
F
För att ett företag ska beviljas en licens krävs
gedigen erfarenhet av yrket, samt kompetens
motsvarande fem licensgrundande utbildningar.
I ASSAs egen skola, ASSA Academy, utbildar vi i
våra egna systemprodukter, projektering,
efterservice och programvaror.
ASSA ställer högra krav på säkerheten i lokalen
där den licensierade servicestationen ska
bedrivas. Detta eftersom att företaget förvarar
känsligt material i form av komponenter och
dokumentation.
När samtliga licenskrav är uppfyllda tilldelas
företaget en licens och kan då kalla sig för en
ASSA Licensierad Servicestation eller CN-station.
Därefter får företaget rättighet att sälja och ge
efterservice på ASSAs låssystemsprodukter.
När du köpt ett låssystem av ASSA upprättas ett
behörighetsavtal med den Servicestation du har
valt. Avtalet innebär att den Servicestationen
har rätt att handla komponenter och utföra
Har du frågor kring behörighetsavtal
kontakta ASSAs MKS-avdelning.
Telefon 0771-640 640,
e-post: [email protected]
4
Fakta
Behörighetsavtal
För att en ASSA Licensierad Servicestation ska ha rätten att tillhandahålla
dokumentation om cylinderkombinationer och nyckeldelningar som rör
dig som kund, tecknas ett behörighetsavtal mellan er som systemägare
och av er vald Servicestation. Om ett
behörighetsavtal inte tecknas, har ASSAs
licenseirade Servicestation inte tillgång
till ovan nämnda dokumentation.
Leverans sker då från ASSA AB, där all
beräkning också görs.
Om du av någon anledning vill byta
ut din ASSA-licensierade Servicestation
till en annan, fyller du i ett nytt behörighetsavtal med den ASSA-licenserade
Servicestation du önskar. ASSA har
genom behörighetsavtalet full kontroll
på att hanteringen av dina låskomponenter och annan information inte
hamnar i fel händer. Alla låssystem
hanteras med samma sekretess och
ASSA arkiverar alla delningar/
kombinationer.
efterservice i ditt unika låssystem. ASSA har
genom behörighetsavtalet full kontroll på att
hanteringen av dina låskomponenter och annan
information inte hamnar i fel händer.
ASSAs omfattande licensregelverk är till för att du
som låssystemsköpare ska känna dig trygg med
din produkt och valet av leverantör.
I dag finns det drygt 370 ASSA-licensierade
Servicestationer från Kiruna till Ystad. Detta gör
att du som kund alltid kan känna dig trygg med
att få hjälp med din ASSA-produkt genom en
Servicestation på nära håll och på så sätt få snabb
och korrekt service.
”När du köpt ett låssystem av ASSA
upprättas ett behörighetsavtal med
den Servicestation du har valt.”
5
Projektering är grunden
för din säkerhet
”Vi anpassar din säkerhetslösning
vad gäller kompletta lås- och
beslagslösningar.”
M
Medarbetarna på ASSAs projekteringsavdelning har
lång erfarenhet och kan bistå dig med en gedigen
konsultation. Vi anpassar din säkerhetslösning vad
gäller kompletta lås- och beslagslösningar.
Naturligtvis väver vi in design, funktion och säkerhet.
Personalen är väl förtrogen med de regler och föreskrifter som krävs av myndigheter och försäkringsbolag och kan därför hjälpa dig att ta fram färdiga
handlingar till detta.
ASSAs projekteringsavdelning är geografiskt spridd
över landet med personal på samtliga kontor i
Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Malmö.
Kontakta oss gärna så diskuterar vi lösningen för just
ditt säkerhetsbehov.
PATENTERAD
sä
ke
rh
et
sn
ivå
ABSOLUT
Har du frågor kring projektering?
Kontakta ASSAs Arkitektservice
Telefon: 020-57 58 00
e-post: [email protected]
6
BEGRÄNSAD
7
ASSA Performer styr upp din
nyckeladministration
”Med ASSA Performer
får du bättre kontroll
på dina nycklar.”
A
ASSA Performer är vår programvara för hantering
av nycklarna i ditt låssystem. Säkerheten i ditt
låssystem fungerar bara så länge du har kontroll
på dina nycklar. Om du förlorar en nyckel kan
säkerheten inte upprätthållas utan åtgärder i
låssystemet.
Det finns fyra saker som är viktiga att veta om ett
låssystem när det gäller nyckeladministration:
• Vilka nycklar är utlämnade?
• Vem har nycklarna?
• Var passar nycklarna?
• När ska nycklarna återlämnas?
Nyckeladministration är tidskrävande när det
görs manuellt och manuell hantering ökar
risken för fel. Med ASSA Performer får du bättre
kontroll på ditt låssystem.
8
9
Säkerhet från beställning till leverans
N
När du har beställt ett låssystem hos en ASSAlicensierad servicestation, skapas det i programvaran ASM, ASSA Security Master. Därefter sänds
den digitalt till ASSA.
Beräkning och produktion hos ASSA
Efter mottagen order till ASSA kompletterar vår
Master Key System-avdelning därefter med kombinationer för läggning av cylindrar, fräsning av
nycklar samt beräkning. Det betyder att samtliga
nycklar har unika koder. Beräkning innebär uträkning av koder för att nycklar och cylindrar skall
fungera enligt det låsschema som din utvalda
servicestation och du som kund har kommit
överens om.
Tryggt med efterservice i flera år
Vid en grundorderbeställning av ett låssystem
önskar ASSA få så mycket information som möjligt
för att ge låssystemet en långvarig livslängd.
Det gör att ASSA redan från början kan ta med
i beräkningen att en eventuell utbyggnad eller
förändring i systemet kan komma att bli aktuell i
framtiden. Om låssystemet inte är fullt utnyttjat
upprätthåller ASSA efterservice i 25 år på nya
låskombinationer.
”Vi kan garantera att
koderna i ditt låssystem
med säkerhetscylindrar
är unika.”
ASSA kontrollerar alltid att den beställande
ASSA Licensierade Servicestationen innehar ett
behörighetsavtal för det aktuella låssystemet.
Beräkning utförs alltid hos ASSA. Samma koder
kan därför garanterat inte förekomma i fler
låssystem av säkerhetscylindrar.
Leverans
När ovanstående är klart skickas ett nyckelkontrollkort samt en DVD innehållande dokumentation till den systemansvarige hos dig som kund.
När ASSAs Licensierade Servicestation sedan
lämnar ut nycklar till den systemansvarige hos
dig, ska nyckelkontrollkort och legitimation
alltid uppvisas.
10
11
Serviceavtalet ökar livslängden
på ditt låssystem
”Vi vill att du ska
vara nöjd med
investeringen och
funktionen av ditt
låssystem.”
D
Du har nu köpt ett låssystem som håller en mycket
hög kvalité – en högsäkerhetsprodukt som ska skydda
din egendom och användas under många år. Vi vill
att du ska vara nöjd med investeringen och funktionen
av ditt låssystem. Detta kräver att service utförs regelbundet. Hur ofta, beror på trafiken i dörren och hur
den omkringliggande miljön ser ut.
Eftersom ASSA levererar allt som rör dörren, kan den
Servicestation du tecknat ditt serviceavtal med se över
hela dörrmiljön och göra eventuella små justeringar
som behövs.
12
13
Utvecklat i Sverige för
svenska krav
A
ASSAs utvecklingsavdelning bedriver forskning
och utveckling inom elektronik, mekanik, design
och mekatronik. Våra utvecklingsingenjörers
närhet till både kunder och produktchefer, men
också till säljorganisation gör att ASSA ligger långt
fram i utvecklingen. Våra produkter baseras på
de behov och standards som råder på den svenska
marknaden.
” Våra produkter baseras på de
behov och standards som råder
på den svenska marknaden.”
På ATL genomförs både ackrediterade tester samt
utvecklingsprovning. Vid ackrediterad provning
genomförs tester mot en specifik standard.
Protokollet från testningen är sedan underlag för
CE-certifikat från tredje part.
Alla ATLs anställda har tystnadsplikt och utbildas
kontinuerligt i standarder och provmetoder.
För att säkra produktkvaliteten genomförs
kontinuerliga produktrevisioner. ASSA utvecklar
förutom lås också andra komponenter för
dörrmiljöer. Detta bidrar till säkra och kompletta
lösningar enligt kundernas olika önskemål.
Testning säkerställer kvalitet
För att säkerställa en god kvalitet och att ASSAs
produkter följer och lever upp till branschens
standards använder ASSA testlaboratoriet ATL,
ASSA Testing Laboratory. Det är ett oberoende
testlaboratorium för produktutveckling inom
bygg- och beslagsbranschen.
ATL är en samarbetspartner till certifierande organ
och blev ett ackrediterat provlabb 1998. ATL är
även partner till tredje parts certifieringsorgan.
Testlabbet består av en 350 kvadratmeter stor
provningshall där närmare 500 tester genomförs
varje år. Våra uppdragsgivare kommer bland annat
från säkerhetsbranschen, dörr- och fönsterindustrin
samt beslagsindustrin och lokal industri.
14
15
ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience
Customer support:
Phone intl. +46 16 17 71 00
Phone nat. 0771 640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: [email protected]
www.assa.se
16
M3333.1411
Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 40
Artnr 702421
ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden