Säkra Västerås Broschyr_ver6

Det är vi som
är Säkra i Västerås
- där kloka får råd -
Välkommen till SÄKRA
Säkra är ett nationellt nätverk av professionella försäkringsförmedlare vars
mål är att omvandla kunskap till nytta för våra företagskunder vid anpassning
och upphandling av företags- och livförsäkringslösningar.
Vi blir er egen försäkringsavdelning, vanligen utan merkostnad.
Säkra är Sveriges största försäkringsförmedlarorganisation på den lokala
marknaden Vi har 50 kontor och ca 250 medarbetare i Sverige.
?
Vad kostar det att anlita en försäkringsförmedlare
Många företag väljer idag att använda försäkringsförmedlare istället för att upphandla försäkring själva. En godkänd förmedlare erhåller normalt ersättning ifrån försäkringsbolaget.
Ersättningen motsvarar försäkringsbolagets kostnad för sin egen säljavdelning, då förmedlaren
gör motsvarande arbete. Därigenom kostar det vanligen inget extra att anlita en förmedlare.
Mervärde
Mervärdet för dig är att förmedlaren dessutom gör en opartisk upphandling och alltid företräder
dig gentemot försäkringsgivaren. Ett flertal försäkringsbolag med bra produkter och konkurrenskraftigt pris tecknar enbart försäkringar via förmedlare.
Via SÄKRA får du åtkomst även till dessa.
Vad händer om jag får en skada
När du är kund hos oss kan vi ge dig hjälp och rådgivning vid en skada, och du får en kontroll
av att skadan blir rätt reglerad av försäkringsbolaget. En förmedlare har vanligen arbetat inom
bolagen med de olika försäkringsprodukterna och besitter lika god kännedom om försäkringsvillkoren som bolagets egna skadereglerare. Om vi anser att du inte får rätt ersättning i skadan
eller att det hela tar lång tid, så kontaktar vi bolaget . I de flesta fall kan vi reda ut det hela då
vi ”talar samma språk”. Försäkringsgivarna vet också att vi bedömer deras skadereglering och
att förmedlaren, tar med sig den erfarenheten, i våra kommande upphandlingar av försäkring.
Hur kontrolleras en förmedlare
Försäkringsförmedlarna godkänns och kontrolleras av finansinspektionen. Förmedlingsföretagen och dess förmedlare har strikta krav på utbildning och certifiering.
Vi genomgår täta kompletteringar inom t ex produkt, juridik, lagar, skatter och administration.
Finansinspektionen föreskriver även att förmedlare innehar ett ansvarskydd på 10-20 MSEK.
Inom SÄKRA hanterar vi många större kunder och har därför, inom skadeförsäkring, utökat vår
egen ansvarsförsäkring till 70 MSEK per skada. Vi har också ett extra skydd för våra utökade
tjänster.
Vad innebär förmedlarens fullmakt
Förmedlaren erhåller information om befintliga försäkringar från alla försäkringsgivare.
Företagets totala försäkringsengagemang öppnas för SÄKRAs system och vår hantering med
skötsel, upphandlingar, bevakningar, sammanställningar, rådgivning etc.
Fullmakten ger oss möjlighet att:
• efter genomgångar och företagets godkännande, uppdatera och teckna försäkringar.
• inhämta offerter samt att förhandla om försäkringar och premier.
• biträda företag och anställda vid skador och försäkringsfall.
SÄKRA Västerås
Förmedlare och assistenter hos SÄKRA i Västerås besitter bred och djup
kompetens inom såväl Skadeförsäkring som inom Livförsäkringsområdet.
Våra företagskunder, små som stora, finns inom många olika branscher
och i hela Norden.
Företagens skadeförsäkringar
Försäkringslösningar
Vi analyserar och anpassar försäkringslösningen
utifrån företagets behov av ekonomiskt skydd.
Vi upphandlar, sammanställer och rekommenderar
val av försäkring och försäkringsbolag.
Konceptlösningar
Vårt kontor i Västerås tillhör de SÄKRA kontor som
bl a specialiserat sig på att utveckla och skräddarsy
lösningar för företagsgrupper inom en rad olika
branscher.
Tex för:
• Järnvägsföretag
• Entreprenadföretag
• Vägfordon och entreprenadmaskiner
• Bostads och Fastighetsbolag
• Nordiska Förmedlare av sommarhus
• Energiföretag inom t ex Vindkraft och Vågenergi
• Exportföretag inom tillverkningsindustrin
• Telecom företag
Från koncernkontoret runt hörnet
till fabriken i Shanghai...
Vi ordnar också s k ”World wide covers”, innehållande försäkringsprogram för utländska dotterbolag och vi arbetar med internationella koncerner i
Sverige. Genom vårt medlemskap i Eubronet kan vi
ordna med lokala försäkringslösningar över en stor
del av världen.
Ansvars-rådgivning
Vi har lång erfarenhet av rådgivning när det gäller
ansvars- skade- och försäkringsvillkor i våra kund­ers
affärsavtal och är ofta anlitad i dessa frågor.
Skadekonsulter
För vissa av våra större kunder sköter vi helt skadehanteringen gentemot försäkringsbolag och vållande­
parter.
På konsultbasis driver vi hela skadeprocessen och
företräder då kunden i alla skadeärenden tills all
ersättning är betald.
Företagens Livförsäkringar och
Pensionsplaner
Pensioner med eller utan kollektivavtal
Vi kan hjälpa dig och företagets personal oavsett om det
gäller de kollektivavtalsbundna försäkringarna eller om
företaget har en egen försäkringsplan.
Vi går igenom alternativen och tillhandahåller
bl a följande tjänster:
• Utvärdering av företagets försäkringsbehov
• Upphandling av bästa möjliga lösning
• Analys av produkter och erbjudanden
• Upprättar pensionpolicys för företaget
• Utbildning och uppdateringar inom området
•Skapar rutiner kring administration och skötsel
• Individuell rådgivning med pensionsprognos
Personskadeskydd
Vi arbetar också med olika typer av riskförsäkringar t ex
• Liv- och Kompanjonsskydd
• Olycksfalls- och Sjukförsäkringar
• Sjukvårdsförsäkringar etc
Vi bevakar premier och villkor hos de olika försäkrings­
givarna samt rådgiver och genomför upphandlingar.
Genom SÄKRAs storlek med tiotusentals företag över hela
landet, kan vi också genomföra gruppupphandlingar
med stora volymer där vi når oslagbara premier och
fördelaktiga villkor inom detta område.
Bättre på försäkringar
än golf
Robert Strand har en civilekonomexamen och har tidigare arbetat på
både Länsförsäkringar och If skadeförsäkring. Robert som är certifierad
för livförsäkring och placering har
valt att specialisera sig på just det.
Robert tycker till skillnad från många
företagare att det här med försäkring
och pension är både spännande
och intressant och går mer än gärna
igenom en befintlig lösning för att hitta
det optimala för ditt företag.
Kunderna finns främst bland små/
medelstora företag i närområdet.
När han inte upphandlar försäkringslösningar till sina företagskunder gillar
han att tillbringa sin tid med familj och
vänner, gärna på varmare breddgrader eller med en golfklubba i handen.
tel: +46 70 79 84 595
e-mail: [email protected]
Många bollar i luften
Annica Kvist som kommer från Länsförsäkringar, är Säkras nyaste tillskott.
Annica har jobbat i 11 år som Liv-administratör. Hon tillför mycket erfarenhet inom området liv och pension.
Hon har bl a sysslat med rådgivning i
samband med pensionsutbetalning.
Våra pensionskunder efterfrågar
rådgivning och beräkningar, både i
sparskedet och när det är dags att gå
i pension. Hon har även arbetat som
it-koordinator och banktjänsteman på
Nordea och Swedbank.
Examen från college i USA tog hon
år 1994 och fick därmed sin Bachelor i Marknadsföring. På SÄKRA har
hon också uppgiften att vara stöd åt
liv-förmedlarna och spindeln i nätet
mellan våra kundföretag och försäkringsbolagen. Man får alltid ett glatt
och trevligt bemötande när man träffar
Annica och kunden är alltid i fokus.
Utanför jobbet så är det familjen och
hennes passion för handboll, där hon
är ungdomsledare, som upptar större
delen av hennes lediga tid.
tel: +46 21 15 10 00
e-mail: [email protected]
Elin ordnar lösningen
En spjutspets
Elin Jonsson har nu tagit steget från
försäkringsbolag till att utmanas och
utvecklas inom försäkringsförmedling
på Säkra. Hon kommer närmast från
Moderna Försäkringar där hon sedan
2006 har arbetat med administration,
utbildning, utveckling och försäljning
av försäkringar. Hon har erfarenhet
från service och administration inom
flera olika yrken men trivs bäst när
det är försäkringar inblandade. Att få
vara länken mellan våra kundföretag
och försäkringsbolag passar Elin bra
då hon får arbeta med det hon kan
och trivs allra bäst med, försäkring
och service. När Elin är ledig reser
hon gärna till världens alla hörn med
familjen men även lugna dagar i nya
huset på landet lockar.
Risto Polvi har erfarenhet från försäkringsbranchen sedan mitten av
1980-talet. Han har arbetat som
skadereglerare, besiktningsman och
säljare i Trygg Hansa med fordonsoch företagsskador. Senare blev Risto
ansvarig för försäljning av entreprenad- och yrkestrafikföretagens
försäkringar inom Länsförsäkringar
Bergslagen.
Sedan 2004 arbetar Risto med försäkringsförmedling på SÄKRA i Västerås.
Han har kunder inom all skadeförsäkring och är kontorets specialist på
tungtrafiken. Risto har stor erfarenhet
inom skadeförsäkringens alla områden och har även anpassat en del
produkter för olika branschgrupper.
Kunderna finns över hela Sverige.
Som svensk landslagsman i spjut kan
man väl säga att Risto är företagets
spjutspets.
tel: +46 21 15 10 00
e-mail: [email protected]
tel: +46 70 431 10 15
e-mail: [email protected]
Et
Leif
lare
har
sch
som
förs
en g
om
serv
mo
Såv
alla
förs
tjän
ring
På
tar
ank
tel
e-m
h
sto
r
äkås.
på
het
el
r.
Ett ankare
Leif Johansson, är certifierad förmedlare inom sak- och livförsäkring och
har erfarenhet från försäkringsbranschen i över 20 år. Han har arbetat
som skadereglerare och senare med
försäljning och därmed skaffat sig
en gedigen och bred kunskap inom
området. Han kännetecknas av hög
servicenivå till sina kunder och hans
motto är ”alltid det bästa för dig”.
Såväl mindre som större företag inom
alla branscher får hjälp med hela sitt
försäkringsbehov i form av företags-,
tjänste-, pensions- och sjukförsäkringar, mm.
På fritiden är familjen viktig och han
tar gärna en tur med båten och kastar
ankar vid någon ö i Mälaren.
an
s
tel: +46 70 965 10 07
e-mail: [email protected]
Kontorets senior
inom försäkring
Reidar Lindskog hjälper våra kunder
med rådgivning i ansvarsfrågor, belyser
risker och konsekvenser i kundens affärsavtal. För vissa av våra större företag
anlitas han också för komplett skadehantering och ersättningsframställning
gentemot såväl försäkringsbolag som
andra vållandeparter för att nå bästa
resultat i kundernas skadeersättning.
Några specialområden är tex järnvägsföretag, bostads-, entreprenads-, och
energibolag.
Hur länge han jobbat med försäkring
vill han helst inte berätta men man kan
ofta se honom med ett försäkringsvillkor
som kvällslektyr. Om de inte är tillräckligt bra skriver han gärna om dessa,
för att sedan för­handla in villkoret hos
försäkringsbolaget. Reidar kryssar bland
försäkringsvillkor men också på riktigt –
bland kobbar och skär. Med andra ord,
en sann seglare. Han syns också ofta
som festarrangör.
tel: +46 70 431 10 00
e-mail: [email protected]
Placerar det personliga
mötet i framkant
Mattias Carlsson kom till Säkra 2011.
Han arbetade tidigare på Länsförsäkringar där han under sina 8 år hunnit
med en hel del inom försäkringsbranschen.
Mattias är certifierad förmedlare inom
livförsäkring och placering. Han har
även ett brinnande intresse för den
finansiella marknaden.
Han lägger väldigt stor vikt vid det
personliga mötet med kund, något som enligt Mattias är den bästa
förutsättningen till ett framgångsrikt
samarbete.
När han inte upphandlar försäkringar
umgås han gärna med sin familj &
vänner. Finns det ytterligare tid över så
tillbringar han den gärna på golfbanan.
tel: +46 760 50 10 06
e-mail: [email protected]sakra.se
SÄKRA Västerås AB
Stora Torget 2
722 15 Västerås.
Tel 021-151000
www.sakra.se
När du anlitar oss
kan du känna dig säker på att vi alltid:
• företräder dig som kund
• är oberoende från försäkringsgivarintressen
• följer och försöker förutse trenderna på marknaden.
• har hög kompetens
Ring oss så berättar vi mer
SÄKRA Västerås AB
Stora Torget 2 722 15 Västerås.
Tel 021-151000 www.sakra.se