Nummer 4 - Bohus-Björkö portalen

Nummer 4 - Årgång 15 2014
Björkö-Nytt ges ut av
Björkö Samhällsförening.
Ansvarig utgivare:
Helena Larsson
Redaktion:
Helena Larsson
Styrelsen för BSF
Tel 0708-219424
475 37 Bohus Björkö
[email protected]
Original och layout:
Helena Larsson
Material:
Medverka gärna med att skriva
artikel eller insändare.
Artiklar undertecknade av
redaktionen är uttryck för BSF.s
styrelses mening. Redaktionen
förbehåller sig rätten att förkorta
och redigera insänt material
samt avstå från att publicera
artiklar eller insändare. För
insänt material ansvaras ej och
kan återlämnas efter
överenskommelse
Bli medlem i Björkö
Samhällsförening.
Medlemsavg. 100:- person.
PG: 4395551-7
www. bohus-bjorko.se.
Mail till: [email protected]
bohus-bjorko.se
Manusstop nästa nr 15/2 2015
Björkö-Nytt trycks hos
Responstryck, Borås.
En hälsning från ordföranden
Bästa björkövän!
Välkommen att ta del av ytterligare ett fullmatat nummer
av Björkö-Nytt! För mig, som redaktör och
sammanställare av material till tidningen, är det fantastiskt
att uppleva att så många är angelägna att delta i tidningen
med texter och presentationer av sin respektive
verksamhet.
Varje gång jag startar arbetet med en ny tidning tycker jag
att det är fullständigt ”ebb” på material att ta in och ändå,
när det är dags att sammanställa så har jag fått så mycket
roliga och spännande grejer!
Ska vi ta en kommentar om vädret och hösten också, kanske. Ja, hade vi en fantastisk
och ovanlig sommar, så blev det ju en ovanlig höst också, minsann. Tänk, när vi ett år
hade snökaos redan i mitten av oktober– och här är det fortfarande nästan +10 grader
och det närmar sig december!
Tråkigt och skönt på samma gång!
Här på Björkö planeras det för nästa år och kommande sommar- och turistsäsong i
hamnen. Det kan du ta del av i den rapporten. Kommunen har även sammanställt
materialet som kom ut ur fokusgruppernas arbete. Det går att läsa på kommunens
hemsida och än så länge är det ju bara ett arbetsunderlag. Vad som har varit extra roligt
i detta arbete tycker jag är, att man vände sig till en skolklass som fick tänka fritt över
sin framtid på Björkö. Det är ju verkligen dem vi ska lyssna på i detta arbete. Materialet
presenteras på Öckerö bibliotek.
Kommunen har också tagit fram en Trafikstrategi, ett väldigt omfattande och grundligt
material, där man presenterar kommunens trafiksituation och vad som behöver göras för
att alla öar ska fungera, både kommunikationsmässigt och hållbart i olika avseenden.
Det är också en spännande läsning!
Ett annat spännande och roligt dokument är Naturvårdsplanen, som beskriver nästan
varje naturområde i kommunen. Jag fascinerades över vilket arbete dessa
”naturforskare” har lagt ner på att mer eller mindre krypa omkring och studera de
minsta örter och lavor och dokumenterat!
I skrivande stund har jag fått veta att nu ska arbetet med den efterlängtade gång- och
cykelleden längs Bäckevägen äntligen starta. Det ska bli spännande att få se en ny och
viktig trafikmiljö i bruk på Björkö!
Därmed vill jag nu önska alla och envar en riktigt behaglig jul – helst vill jag önska att
den blir rofylld också, vi får väl se om tomten kan komma med en sådan gåva till oss
alla. Och så önskar jag att vi alla får ett lyckligt 2015 tillsammans på vår älskade ö –
och alla andra också, förstås!
I detta sammanhang, tänk på att det är
förnuftigare, både för klimatet och för
gemenskapen, om vi istället för att
köpa fyrverkeri till oss själva, lägger
pengarna till det gemensamma
festfyrverkeriet som vi också i år
tänker fyra av när 2014 går över i
2015!
Med de varmaste jul- och
nyårshälsningar
Helena Larsson
Nytt från hamnen
Vi kan nu summera den fantastiska sommar vi haft i år. För hamnens del kan vi
konstatera att alla pilar pekar uppåt. Vi har för första gången i hamnens historia haft
mer än 2000 gästbåtar (2174) och 360 husbilar. När man än varit i hamnen har det varit
liv och rörelse, inte bara i gästhamnen utan i princip överallt. Under Västerhavsveckan
inte att förglömma. Med så mycket folk i hamnen har det också inneburit att den burkoch flaskinsamling vi gör för Sjöräddningen har resulterat i ca 60 fulla säckar med
returburkar och tomflaskor. (se bild) Bra.
EU-projektet ”Öbor
och Finfolk” är avslutat.
Vi skall dock fortsätta med att
utveckla hamnens verksamheter med detta projekt som
bas. Vi har tillskrivit
kommunen om att få överta
gamla finkan, rusta upp den
och ha den som förråd m.m.
Översyn av fasta båtplatser
pågår ständigt för att få rätt båt
på rätt plats. Det är ett måste
för att utnyttja båtplatserna på
bästa sätt.
Vi har satt upp en ny anslagstavla på ny plats. Detta för att den gamla var i dåligt
skick och för att få en bättre placering framför allt ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Under vintern kommer vi att förnya ”Doktorns brygga”. Underredet är sönderrostat
så det är ett måste. Vi kommer som tidigare år tillsammans med de andra hamnarna att
deltaga i Båtmässan 2014. Vi är övertygande att detta är bra PR för våra hamnar i
kommunen.
Vi har på vår höststämma 15 nov redogjort för hur det varit i hamnen i år. Beslutat
om 2015 års investeringar och antagit en investeringsplan för åren 2016-2019. Det
presenterades också ett dokument som handlar om hamnens värdegrund. Höststämman
gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att bygga ett vandrarhem i en andra
våning på Hemvärnsgården. Återkommer i detta senare när vi vet mera.
Till sist vill vi från hamnen önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
PS: Glöm inte insamlingen till nyårsfyrverkeriet.
För Björkö hamn, Bengt Olausson
Björköbarnen har funnits i snart 30 år och vi är många som genom åren har varit
med och jobbat för föreningen. På föreningsträffen som kommunen anordnade i höstas
pratades det om hur svårt föreningar har att hitta nya styrelsemedlemmar, säkert en
effekt av dagens, för många, hektiska vardag. Vi i Björköbarnen är inget undantag,
därför passar vi på att här be om lite hjälp.
Vår främsta uppgift är att underhålla lekplatsen, vi har två fixardagar, vår och höst,
vi klipper och trimmar gräset tillsammans med kommunen. Kommunen har på de flesta
öar lagt ut jobbet med underhåll på olika föreningar. Vi kan lämna över det till
kommunen helt, men då görs endast minimal tillsyn och går något sönder, blir
lösningen att de tar bort det, något nytt kommer heller inte till, inte heller några
sandleksaker kommer att finnas att tillgå. Vi har en väldigt fin lekplats på Björkö och
det tycker vi i Björköbarnen att vi alla ska vara stolta över. Detta tack vare alla er som
stödjer föreningen och som tar del av ansvaret och är med i styrelsen. Vi har också
många fina idéer om hur vi kan utveckla lekplatsen i framtiden, bland annat med en
kompisgunga som är funktionshinder-anpassad.
Mycket uppskattat är även Bamsegympan som vi har i gympahallen på lördagar.
Tyvärr har vi inte lycktas hitta nya ledare och inför våren och därför blir det istället för
två grupper nu bara en grupp med familjegympa för 3-5åringar, där man som förälder är
med och gympar med sitt eller sina barn.
Vi ordnar som ni vet också ett antal event varje år, där Ägg- och Pumpajakten har
längst tradition och är populärast. Vi brukar även ordna med en loppis och tomte, och
vid behov grillträffar på lekplatsen. Styrelsen är ett glatt gäng och vanligtvis sitter man
med i två år. Det är ett fantastiskt tillfälle att lära känna fler Björköbor och speciellt om
man är ny på ön. Vi har väldigt trevligt tillsammans och det är en mycket positiv
erfarenhet, eftersom det jobb vi lägger ner är för Björkös alla barn, våra barn.
Inför nästa år behöver vi hitta några fler som vill vara med i styrelsen. Man
engagerar sig så mycket som man kan och vill. Det är även mer än välkommet att vara
med och hjälpa till i någon specifik fråga eller vara med och anordna ett event.
Som det ser ut idag ser vi med oro på föreningens framtid, och hittar vi inte nya
glada tillskott så är det stor risk att vi behöver dra ner på verksamheten rejält. Kom och
var med, gör något positivt för din ö, ring nuvarande ordförande Linda Andersson på
070-2858166 och anmäl dig!
Väl mött, styrelsen i
BjörköBarnen
Björkö Hembygdsförening
Varje tisdag mellan 10 – 12.30 träffas vi i hembygdsgården.. Där arbetar vi
med gamla kort som på något sätt har anknytning till Björkö. Korten scannar
vi och information runt kortet samlar vi i en databas. Vi arbetar även med en
uppdatering av “husboken”. I den registreras alla hus från tidigt 1900-tal med
de personer som bodde i husen. Vi
hinner även med att dricka kaffe och
att ha en trevlig samvaro. Alla medlemmar är
välkomna att titta in och deltaga.
Har ni gamla kort som ni vill dela med er av, så
ta med dem så att vi kan scanna in dem.
Vår hemsida är nu uppdaterad med intervjuer
från gamla björköbor. (http://bjorkohembygdsforening.webnode.se/) Ett särskilt tack
till Claes Barlind för allt arbete han lagt ner med
detta och att digitalisera alla våra intervjuer.
Vårt årsmöte kommer vi att ha den 21 februari 2015.
Grisar Får grannar
Mellan Bök&Bacon och Solhem har
fårkooperativet Bu&Bä röjt en hage och
byggt en carport under hösten. I början
av december flyttar en liten fårflock in i
sitt nya vinterhägn. Det är baggen Kättil
och hans tolv fruar som flyttat från sitt
tidigare hem, vikingagården i Ale.
De kommer att tas omhand av fyra
Björköfamiljer som turas om med
matning och skötsel var fjärde vecka.
Om Kättil och hans damer har tur så kommer det att födas mellan tio och femton lamm
i början av april. Förhoppningsvis blir det trevligt för intresserade fårvänner att se de
små lammen växa under våren. Så snart gräset vuxit tillräckligt ska fåren flytta till andra
betesmarker på ön och där hjälpa till att hålla landskapet öppet. Under sommaren 2014
har fjolårets lamm betat hagen på väg ner till Kolvik.
Det finns idag bara 3000 Gutefår i hela landet. Det gör att aveln är väldigt noggrann och
fåren har stamtavlor som hjälp att hålla reda på släktskapen och förhindra inavel.
Bu&Bä kommer att sätta upp information och förhållningsorder för besökare vid
hagarna. Får tål ju till exempel inte vete. På sikt kanske Bu&Bä behöver fler hagar och
tar tacksamt emot förslag från markägare.
Fakta om gutefår
Gutefår är en svensk lantras som kommer från Gotland. Rasen var nära att dö ut på
1940-talet. Gutefåren trivs bäst utomhus, men de måste ha möjlighet att söka lä i stall
eller vindskydd under vintern. De blir lätt tama och tycker om att bli klappade och
kliade, omskötta och ompysslade.
Ett gutefår som får leva friskt, kan
bli mer än tio år gammalt. Gutefår
kommer av ordet Gotländska
Utegångsfår och det ursprungliga
gutefåret har funnits sedan flera
tusen år tillbaka. Gutefåret är ett
behornat lantrasfår där både bagge
och tacka bär horn. Gutefåret
tillhör gruppen nordiska
kortsvansfår.
Ullen består av två typer av ullfibrer; täckhår och bottenull. Färgen på ullen varierar
men vanligast är ljusgrå till mörkgrå, Brunsten är relativt årstidsbunden, från oktober
till januari, och dräktningstid är nästan 5 månader. Tackorna föder 1-2 lamm. Trillingar
kan förekomma.
Johannes, Linnea, Katarina, Erik, Cissi, Håkan, Joakim och Anna-Lena
En hälsning från Solhem
Ville göra en tillbakablick på året som gått
och som var över förväntan, både antalet
besökare och väder o BAD.
Solhem har bland annat haft besök av en
utbildningsgrupp från Stockholm,
invandargrupper, en kulturgrupp och ett
stort barnkollo med döva barn från hela
Sverige. Det var en glädje att få vara med
om denna enorma utveckling.
Solhem har även fått en ansiktslyftning genom att gamla byggnaden utmed vägen har
målats om. Den byggdes 1951 så det var behövligt. Dessutom renovering av duschar o
toaletter.
Midsommarhelgen inte att förglömma, med mycket folk och fint besök i kyrkan på
midsommardagen av vår teckenspråkige dövpräst Lennart Gustavsson samt Christer
Holmer, som alltid förgyller tillvaron .
Jag vill rikta ett stort varmt tack till alla på Björkö för ett gott samarbete genom ICA,
Skeppshandeln, och våra restauranger.
Sist, men inte minst, alla våra egna medlemmar, såsom pensionärsföreningen och
ungdomsverksamheten
JÄTTETACK!
Gull-Britt.
TRÄFF FÖR DAGLEDIGA
Björkö Missionskyrka 11 december kl 13.00
Julegröt och skinksmörgås kaffe och kaka (50:-), frågesport med julanknytning
Björkös egen sångfågel EBBA KNUTSSON sjunger julsånger för och med oss.
Alla varmt VÄLKOMNA
Vi björköbor behöver värna Öckerö vårdcentral –
Närhälsan!
Distriktssköterskemottagningen på Björkö lyder under Öckerö vårdcentral – Närhälsan.
För att Närhälsan ska ha resurser att fortsatt driva distriktssköterskemottagningen på
Björkö, så måste man ha tillräckligt många listade. Det finns anledning att påminna
björköbor om detta. Maria Ahlgren, Verksamhetschef för Närhälsan Torslanda och
Öckerö vårdcentral, skickar här med en hälsning:
I dagsläget har vi en stabil distriktssköterskemottagning och BVC på Björkö.
På Björkö har vi nu också regelbunden läkarmottagning ungefär var 14:e dag.
Ny personal på Närhälsan, Öckerö, under hösten är en distriktsläkare, underläkare,
psykolog och diabetessjuksköterska.
I våras startade jag ett patientråd som träffats några gånger, jag ser gärna fler
deltagare. Deltagarna ska vara listade och vilja vara med och påverka vår vårdcentral.
Listningen har ökat, vilket vi är mycket glada för.
Minnesbilder ur ett långt liv - Ett samtal med Märit Andreasson
Märit – denna färgstarka och livfulla kvinna – har
fyllt 94 år och under ett par timmars samtal delade
hon med sig av både sitt liv och av Öckerö-öarnas
historia. Hon gav mig några värdefulla och
fantastiska minnen, som jag gärna vill dela med
mig här.
För att börja från början, så föddes Märit på Hälsö
år 1920, men hann bara bli dryga året när hon och
hennes två äldre bröder miste sin mor i lunginflammation. Det rådde sträng isvinter det året och
närmaste läkare fanns på Marstrand. Det tog tid att
få honom till Hälsö och med hjälp av isbrytare
förde man modern och några närstående till
Mölndals lasarett. Men hennes liv gick inte att
rädda. Hennes kista drogs sedan tillbaka till Hälsö på isen. Fadern var fiskare och kunde
inte vara hemma och ta hand om de små barnen, utan de togs om hand av farmor och
mormor, och Märit kom till sin faster. Det dröjde några år innan fadern hade fått huset
beboeligt och fick en hushållerska till hemmet. Men barnen hade då redan funnit sig
tillrätta i respektive hem och det dröjde tills Märit började skolan innan hon flyttade
hem. Fadern och hushållerskan gifte sig så småningom och fick gemensamma barn.
Märit reflekterar över de olika förutsättningarna för bröderna: Den yngste, som bodde
hos mormor, levde i ett typiskt fiskarhem, med allehanda fiskar som basföda och med
”kaffe och sopper”, dvs man ställde ner torkade brödbitar i en kopp kaffe och så tog
man en mjuknad bit bröd och doppade i socker eller smör och bet av den, ställde
återstoden längst bak i koppen och fortsatte med nästa osv. Där var det inte så noga med
tvättningen, det räckte att tvätta sig till söndagen.
Den äldre brodern, som växte upp hos farmor, fick rejäl mat, för de hade lanthandel och
det var ordning och reda och noga med hygienen.
Ändå var det den äldre brodern som fick ”galopperande lungsot”, dvs TBC, som så
många andra vid den tiden. Han behandlades under många år, men drogs med sviter av
sjukdomen i hela livet. Den yngre levde däremot frisk och stark som fiskare upp till hög
ålder!
Så blev det skola, och fortsättningsskola några veckor och så var det dags för
konfirmation. Då kördes alla socknens barn med båt av Einar Olausson på Björkö eller
Alf Berntsson på Knippla, till sommarläsning i Öckerö kyrka och prosten Arvid
Hellström.
Märit hjälpte till i hushållet och även i farfars affär på Hälsö. På fritiden, när man hade
konfirmerats, rodde man ofta över till Öckerö och tog sig vidare till Hönö, där det fanns
en bio i Klåva. Ofta var det Märit som rodde. Eller så samlades man på dansbanor, på
Knippla eller på Björkö. Där hade björkögrabbarna John, Otto, Orvar och Tor en
dansbana i Klarvik. Ungdomarna träffades alltid tillsammans, man gick inte för sig
själva. Oftast höll man också till i fiskebåtarna i hamnen. De fungerade nästan som
fritidsgårdar.
Apropå fiskebåtar, så berättar Märit att under en stormnatt i slutet av 30-talet slet sig tre
fiskebåtar, som var sammanbundna med varandra, i Hälsö hamn och drev rätt över
fjorden och in i Björkö hamn! Alla båtarna klarade sig fint, trots allt!
När Märit närmade sig 20 år fick hon möjlighet att arbeta en tid i Badhotellet på Björkö
och då hade relationen med John Andreasson djupnat så att de ville gifta sig. Andra
världskriget kom också allt närmare Sverige och unga par var angelägna om att binda
sig ifall mannen skulle skickas ut i kriget. Men, som Märit påpekar med eftertryck, då
som nu fanns det inga bostäder för de unga.
Kriget medförde också att fisket blev inställt. Istället fick John och flera med honom
inkvartera sig i Surte och trampa torv till glasbruket där. Och Märit fick resa upp på
ledig tid och hälsa på honom där.
Märit och John gifte sig i alla fall år 1940, med bröllopsfest i Badhotellet på Björkö,
och sedan tog de Johns sparade 500 kronor och köpte lite möbler och så fick de flytta in
i hennes hem på Hälsö. När första sonen sedan föddes tyckte ändå Johns far att de borde
ha ett eget hem och han lät bygga på en våning på sin stuga i hamnen på Björkö –
samma hus som Märit fortfarande bor kvar i!
Åren gick, och Märit hade full sysselsättning med hem
och lite extrajobb med hushållshjälp och att städa
fiskebåtar mm. Det hann bli slutet av 60-talet, när det
lyckliga familjelivet fick ett hastigt brott. Under en
tältsemester till Kalmar, med goda vänner och tolvårige
sonen Ulf, fick John plötsligt först en hjärtinfarkt och efter
ett par veckor ytterligare en som ändade hans liv.
Vännerna tog Ulf med sig hem och Märit stannade kvar
hos John. Det var ju semestertid och sjukhuset hade lite
personal, så Märit fick gå in och hjälpa till med diverse
göromål, samtidigt som hon fick bo tillsammans med John
där. Men världen rasade förstås för Märit när John dog.
Det tog lång tid innan Märit kom tillbaka till livet och kunde fungera någorlunda
normalt igen. En viktig faktor blev att sönerna lockade henne att ta körkort – vid 46 års
ålder!
Därefter började hon hjälpa till och sköta hemmet hos en advokatfamilj i Göteborg. Där
tog hon även hand om deras lilla dotter, hon arrangerade bjudningar och hennes kokkonst var högt uppskattad. Hon följde även med på affärsresor, när frun och dottern
skulle vara med. Här arbetade hon tills hon var 64 år och räknas fortfarande som en nära
vän i familjen.
Men Märit (som även härstammar från Björkö) har också varit en engagerad Björköinvånare. Hon har varit aktiv i kyrkoverksamheten under alla år och hjälpte till och med
till som ”hantlangare” vid bygget av Björkö-kyrka. Hon fick i unga år hjälpa till i
”Öckerö municipalsamhälles” administration, till exempel att hjälpa sin far att sköta
röstlängdsarbetet vid val. Hon fick förtroendeuppdrag i dåvarande Hemhjälpsnämnden
och Nykterhetsnämnden och hamnade så småningom i Socialnämnden.
Och så är det ju Röda Korset, IFK Björkö och Hembygdsföreningen som har engagerat
henne. Dessutom har hon vävt det vackraste tyg jag sett. Ja, säg vad Märit inte har
hunnit med!
Idag gläds hon åt sina tre söner, nio barnbarn och till och med tio barnbarnsbarn, som
alla betyder väldigt mycket för Märit.
Jag tackar för en härlig pratstund med Björkös alldeles speciella Märit!
Helena Larsson
TACK!
Ett varmt tack till Björkö Båtklubb som återigen så generöst ställt sina lokaler till vårt
förfogande, så att SPFs populära bridgegrupp kunde gästa oss på vår vackra ö under
några sommarmånader. Eftersom kommunen inte kan erbjuda någon samlingslokal
känns det extra angeläget att få framföra detta tack.
Bridgespelarna från Björkö
ROSA BANDET
Söndagen den 12 oktober anordnade Linda Andersson för tredje året i rad en
tipspromenad där alla intäkter gick till Cancerfondens "Rosa Bandet"-kampanj. Det
kostade 100 kr att vara med och då gick som sagt alla intäkter till Rosa Bandetkampanjen. I den kostnaden ingick också kaffe, saft, hembakat och "socialt umgänge".
55 personer gick tipspromenaden, där frågorna
var relaterade till "bröstcancerämnet".
Linda hade också sålt 250 lotter innan, där
vinsten var en tavla skänkt av Katarina Elfast.
Tavlan vanns av Anna Almroth, se bilden.
Sammanlagt fick vi in 11 100 kronor!
Går mot ljus
ser en skymt av evigheten
går mot mörker
ljuset tränger
genom mörkret
och jag anar
morgondagen
om än genom dimma
(Sonja André)
Björkös fantastiska
nyårsfyrverkeri!
Till allas glädje kan vi köra fyrverkeriet i
hamnen år igen.
För detta krävs då att vi får in frivilliga
medel – från företag, föreningar och
privatpersoner. Observera att fyrverkeriet
är helt och hållet Björkös eget – det är
inte någon kommunal aktivitet.
Ur miljösynpunkt är det också viktigt att
vi håller nere mängden fyrverkerier,
därför är det bättre att vi kör ett stort,
som gläder alla och inte kör flera privata.
Lägg hellre era pengar i bössorna som
kommer att finnas utställda på ön, eller
skickar in pengar på Björkö
Kyrkostiftelses Bankgiro nr 5478-0473
(märk med ”Fyrverkeri”).
Hälsningar, Fyrverkerikommittén
Sjung för livet
Detta är mitt gymnasiearbete. Gymnasiearbete är obligatoriskt för alla elever i årskurs 3
på gymnasiet. Jag ville göra något med musik (då jag går ett musikgymnasium) och
cancerämnet ligger mig varmt om hjärtat eftersom jag förlorat flera nära och kära i
denna sjukdom. 1 av 3 får cancer, men alla drabbas. Ingen kan göra allt, men alla kan
göra något.
Därför har jag valt att planera en konsert
där alla intäkter går till Cancerfonden
(Inget inträde utan frivilligt utträde).
Konserten kommer att äga rum i Björkö
kyrka lördag 31 januari kl 17:00-18:00.
Jag kommer att stå på scen och uppträda
tillsammans med ett gäng musiker och
sångare, och dessutom en kör från
Rytmus Musikergymnasium (den skola
jag går på)
Reservera dina biljetter genom att
maila: [email protected]
Eller ring/smsa mig på: 0709-669614.
Kram och kärlek/ Ebba
Kalendarium
DECEMBER
6 Julmarknad, med
Tomtebesök
Hemvärnsgården
11 Träff för daglediga med
jultema
21 Julsång på Björkö
M: kyrkan
Björkö kyrka
31 Nyårsfyrverkeri
Hamnen
Gott nytt år!
JANUARI
28 Björköbarnens årsmöte
31 Sjung för livet
FEBRUARI
21 BHFs årsmöte
Bamba
Björkö kyrka
Julsång på Björkö
Söndag 21 Dec kl 17 - Björkö Kyrka: Vi sjunger in julen tillsammans med öns
körer och musiker. Kollekt till Stadsmissionen & Räddningsmissionen.
Julens Gudstjänster - varvas mellan kyrkorna. Se affisch
Nyårsafton kl 23
Innan gemensamma fyrverkeriet bjuds musik av Hans & Ulrika Davidsson
i Björkö Kyrka. Susanne Lachonius-Ekdahl läser dikter.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
År 2015
Gemensamma Gudstjänster firas t o m ekumeniska böneveckan 25 jan. Se
affisch
Askonsdag 18/2
Missionskyrkan kl 19: Vi inleder perioden fram till Påsk-fastan, med en
annorlunda mässa.
Visst skall våren komma!
Söndag 22/2 kl. 17 - Gemensam körkonsert i Björkö Kyrka
Öns körer samt solister och instrumentalister ledda av Ulrika Davidsson &
Evelyn Lidebo-Svenninghed. Texter om hopp av Eivind Skeie översatt av JanArvid Hellström. Musik Sigvald Tveite.
VÅFFLOR
7 Mars kl.14 i Björkö Kyrka för Lutherhjälpen
21 Mars kl.15 i Missionskyrkan