FÖRSTA SPADTAGET FÖR NY MILJÖCERTIFIERAD FÖRSKOLA

Pressmeddelande
Mullsjö
2015-10-13
FÖRSTA SPADTAGET FÖR NY MILJÖCERTIFIERAD FÖRSKOLA
Skogsgläntan blir den första nybyggda förskolan i Mullsjö kommun sen 70-talet
Den 21 oktober klockan 10 är det dags för första spadtaget för en ny modern förskola, Skogsgläntan på Torestorp i
Mullsjö kommun. Det är den första förskolan som byggs sen 70-talet. Skogsgläntan kommer att ha fem avdelningar
och tillagningskök. Förskolan beräknas stå klar under hösten 2016. Fastigheten blir miljöcertifierad silver och
lokalerna blir i huvudsak på ett plan på nästan 1500 kvm totalt med gott om plats för både barnen och medarbetarna
i pedagogiskt bra och långsiktigt hållbara miljöer.
Från idé till byggstart
I februari 2015 startade projekteringsarbetet som behandlat allt från arkitektur och konstruktion till tekniska detaljer
och utemiljö. Projekteringen mynnande ut i ett förfrågningsunderlag som annonserades enligt Lagen om offentlig
upphandling. I början av juli 2015 stod det klart att Asplunds Bygg AB tilldelats entreprenad.
Barnens spadtag med stark damtrio i spetsen
Barn och pedagoger från alla våra förskolor kommer att vara med och ta första spadtaget med en damtrio i spetsen,
nämligen Linda Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, Pernilla Jovanovic, kommunfullmäktiges ordförande och
Katarina Karlsson, barn- och utbildningsnämndens ordförande.
Utställningsmaterial
Utställningsmaterial från arkitektbyrån, bsv kommer att finnas på plats. Byggansvarig, chef för tekniska, plan- och
byggchef, kostchef kommer att vara tillgängliga på plats för frågor. Utställningsmaterialet kommer att ställas ut fram
till 1/1 2016 på Infocenter, Järnvägsgatan 27 Mullsjö.
”Oerhört positivt för hela kommunen! Genom att prioritera bygget av en ny förskola, vill vi visa vårt framtidstro och öppna nya
möjligheter för framtiden. Satsningen är en del av att göra Mullsjö kommun ännu mer attraktiv och närheten till naturen är en ytterligare
utveckling av Friluftsriket.” Linda Danielsson, kommunalråd
”Det mest positiva är att vi får nya lokaler specialanpassade för förskoleverksamhet med tillagningskök. Fastigheten blir certifierad enlig
”Miljöbyggnad silver” vilket är positivt ur miljö- hälsosynpunkt. En fantastisk utemiljö med skogen som närmaste granne känns också
väldigt bra.” Johan Laurila, teknisk chef
”Vi tror på framtiden för våra barn, vår kommun och vårt samhälle. Därför bygger vi en förskola som både är pedagogiskt anpassad och
byggd utifrån miljöhänsyn. Den nya förskolan ska också ta till vara de rika möjligheterna till naturupplevelser och friluftsliv som är
kommunens kännetecken. Barnen kommer, med hjälp av engagerad och professionell personal, att stimuleras i sitt lärande och sin
utveckling i en trygg och genomtänkt miljö både ute och inne. Det kan inte bli bättre!!” Magnus Wetterqvist, barn- och utbildningschef
”Det är en stor dag, otroligt stor glädje för oss! Bygget av en ny förskola är det första sen 70-talet. Vi har kämpat länge för detta.
Skogsgläntan blir en fin, pedagogisk och funktionell förskola.” Pernilla Jovanovic, Kommunfullmäktiges ordförande
Välkommen att delta vid första spadtaget!
Adress: Näckrosvägen 19, Mullsjö 21/10 kl. 10
KONTAKT
Kommunalråd/Kommunstyrelsens ordförande
Linda Danielsson
0392-140 13 [email protected]
Kommunfullmäktiges ordförande Pernilla Jovanovic
073-621 53 59 [email protected]
Barn- & utbildningsnämndens ordförande
Katarina Karlsson
072-741 94 48 [email protected]
Barn- & utbildningschef Magnus Wetterqvist
0392-140 05 [email protected]
Postadress
Mullsjö Kommun
Box 800
565 18 Mullsjö
Gatuadress
Järnvägsgatan 27-29
Mullsjö
Telefon
0392-140 00
Telefax
0392-102 49
Teknisk chef Johan Laurila
0392-141 99 [email protected]
Plan- och byggchef Anna Säfström
0392-141 67 [email protected]
Kostchef Johanna Skenning
0392-141 95 [email protected]
Projektledare Mikael Rigert
010-130 03 02 [email protected]
Kommunikationsansvarig Annika Tompa Pálffy
0392-140 05 [email protected]
Org.nr.
212000-1603
e-post
[email protected]
Internet
www.mullsjo.se
Bankgiro
5932-8807
Postgiro
12 14 33-7