Hälsning till Bro och Brastads församlingar

Nr. 4 år 2015 (årgång 5)
G
Y
B
G
O
R
E
B
Hälsning till Bro och Brastads församlingar
GUD BLEV MÄNNISKA
Julens stora glädje- och firningsämne är att Gud blev människa. Tänk dig att du skulle göra dig
till en myra för att komma in i myrstacken för att rädda den från en skogsbrand. Du måste bli
som myrorna, lära dig deras språk, leva som de för att kunna visa dem en ny myrstig som leder
till en säkrare plats. Gud blev ett mänskobarn för att vi skulle bli Guds barn och bli räddade till
den säkra plats vi kallar himmelen. Den första julen i Betlehem föddes Gud in i vår mänskliga
myrstack, han delade vårt liv, talade med och hjälpte oss inifrån. Så gör han än idag. Detta är
julens stora glädje- och firningsämne och därför önskar vi varandra en riktigt GOD JUL!
LJUS I MÖRKRET
Den gångna hösten har varit mörk. Vi har i televisionen bevittnat följderna av terrordåden den 13
november och delat sorgen med det franska folket. Vi har bevittnat ändlösa flyktingströmmar genom
Europa och påmints om många människors lidanden även i vår del av världen. I Matteusevangeliets
första kapitel (1:23) står att ”Jungfrun skall bli havande och föda en son och man skall ge honom
namnet Immanuel – det betyder Gud med oss”. På bilden till vänster ser
vi en kristen flyktingmor från Syrien med sitt barn. På bilden till höger ser
vi en annan orientalisk mor. Maria var även hon en flyktingkvinna en tid
i Egypten. Guds Son blev tidigt utsatt för världens förakt och lidande. De
båda kvinnorna har mycket gemensamt. Men kvinnan till höger fick för två
tusen år sedan ge liv åt vår Frälsare Jesus. Jesus har visat att
Gud är med oss. Det finns ljus i mörkret. Må den här syriska kvinnan med sin familj få
erfara det. Må alla som kämpar få erfara att Gud är med. Må vi göra vad vi kan för att
lindra nöden och möjliggöra för många fler att få fira en God Jul.
Torbjörn Edebol, kyrkoherde
INTERNATIONELLA GRUPPEN
Internationella gruppen i Bro pastorat koncentrerar sig
på sex olika områden för mission och hjälparbete. De
är Svenska kyrkans internationella arbete, Drottning
Silvias mödrahem i Rio de Janeiro, Open Doors arbete
till stöd för förföljda kristna,
vänförsamlingen
Isawa
i Tanzania och Nordisk
Östmission (och den årliga
klädinsamlingen)
samt
Svensk Kyrkan i Utlandet.
GOSPELDAG 30 JANUARI
Tycker du om att sjunga gospel? Skulle du vilja pröva
på? Lördagen den 30 januari hjälper Gunilla Karlsson
oss att komma in i en enklare gospelrepertoar.
Vi börjar kl. 13.00 och slutar kl. 18.00 med en
Gospelgudstjänst i Brastads kyrka. Det blir servering
med substans under dagen. Alla är välkomna, alla
kan vara med.
VAD ÄR DIAKONICENTRUM?
Ordet ´diakoni´ kommer från grekiskan och betyder
´tjänst´. Diakonins tjänande förhållningssätt tar sin
utgångspunkt i berättelserna om Jesus Kristus. Svenska kyrkans diakoni vill vara till stöd och hjälp bland
människor idag. Diakoner kallas de som arbetar med
diakonalt arbete och som har en diakonutbildning.
Diakonicentrum finns numera i Bro- och Brastads församlingshem och har två huvuduppgifter: (1) ge stöd
och rådgivning genom samtal, både till enskilda eller
som grupp och (2) verka för diakonalt utvecklingsarbete i samverkan med andra aktörer i samhället. Kyrkan finns tillhands när vi drabbas av det oväntade
som sorg, arbetslöshet,
separation, kris, sjukdom
mm. Välkommen att kontakta diakonen Maria
Edebol, tel. 0523-667603.
LUCIAGUDSTJÄNST
Den 13 december kl. 18.00
firas
Luciagudstjänst
i
Brastads kyrka. Det är årets
konfirmander som tillsammans
med barnen och kören Gospel
of Joy med kompgrupp framför
adventstidens och julens sånger. Körledaren Gunilla
Karlsson leder musikprogrammet. Kollekt och glögg
med pepparkaka vid utgången.
JULDYGNET
Kl. 10.30 på julafton blir det Krubbgudstjänst/Julbön
i Brastads kyrka. Barnen får hjälpa till
och ställa i ordning julkrubban och
det blir sång av Rosanna Jimmefors.
Vi ber för vårt julfirande och lyssnar
till en betraktelse. Kl. 23.00 blir
det Julnattsmässa i Brastads kyrka.
Det är fint att få avsluta julaftonen
i
kyrkan och för många har julnatten blivit höjdpunkten
i julfirandet. Operasångerskan Anna Olausson
medverkar.
Kl. 07.00 på Juldagen firar vi traditionsenlig Julotta i
Bro kyrka. Vi sjunger de kända psalmerna, lyssnar till
julevangeliet och till Maria Tuimala Sörenssons sång.
FÖRSTA OCH FJÄRDE ADVENTSSÖNDAGEN
Vi firar två gudstjänster på den första adventssöndagen
den 29/11. Kl. 11.00 firas Högmässa
med kyrkokören i Brastads kyrka och
därefter bjuder Röda korset på kyrkkaffe
i församlingshemmet. Kl. 18.00 blir
det Adventsgudstjänst i Bro kyrka med
kören Diamanterna. Röda korset bjuder
på kyrkkaffe i församlingshemmet.
Den fjärde adventssöndagen den 20/12 firar
vi Högmässa i Brastads kyrka kl.11.00 och på
eftermiddagen kl. 16.00 inbjuds till musikgudstjänst
i Bro kyrka med temat Vi sjunger in julen. Kyrkokören
och barnen medverkar.
STARTDATUM VÅREN 2016
Föräldra-barngruppen, 0-5 år
startar måndagen den 11/1 kl. 09.30 – 11.30 i
Brastads församlingshem.
Kompisgruppen, 4-12 år
startar måndagen den 11/1 kl. 15.00-16.30 i
Bro församlingshem.
Draget, 4-12 år
startar tisdagen den 12/1 kl. 16.30-18.00 i
Brastads församlingshem.
Konfirmationsläsning
startar tisdagen den 12/1 kl. 14.45 i Brastads
församlingshem.
Kyrkokören
startar onsdagen den 20/1 kl. 18.30 i Bro
församlingshem.
Bönegruppen i Bro
fortsätter den 4/1 kl. 10.00-11.00 i Bro
diakonicentrum.
Bönegruppen i Brastad
fortsätter den 7/1 kl. 10.00-11.00 i Brastads
diakonicentrum.
Familjegudstjänst
blir det i Bro kyrka söndagen den 31/1 kl. 16.00.
ADVENTS- OCH JULKONSERTER
Tisdagen den 8 december kl. 19.00 blir det julkonsert
i Brastads kyrka med Lysekils musikkår. Dirigent är
Bengt-Åke Andersson. Solister är Gunilla Karlsson
och Jim Cagnard. Det är första
gången musikkåren besöker vår
kyrka, som denna kväll kommer
att fyllas av adventstidens och
julens alla välljud. Andakt, kollekt
samt glögg och pepparkaka vid
utgången.
Onsdagen den 16 december kl. 19.00 får Brastads
kyrka besök av kören Gospel of Joy med solister och
kompgrupp under ledning av Gunilla Karlsson. Det
blir både traditionella och nya julsånger i vacker
blandning och med gospelkörens sound och rytm.
Andakt, kollekt samt glögg och pepparkaka vid
utgången.
ADVENTSAFTON
Lördagen den 5 december 2015 kl. 15.00 inbjuder
Kyrkliga Arbetskretsen till Adventsafton i Brastads
församlingshem.
Luciatåg, lotterier,
fina handarbeten,
servering
med
hembakat bröd.
Behållningen
tillfaller Drottning
Silvias mödrahem
i Rio de Janeiro och Nordisk Östmission.
NYA TAXOR FÖR UTHYRNING AV FÖRSAMLINGSHEM
Bro pastorat har under hösten beslutat att ändra taxorna för uthyrning av församlingshemmen. Uthyrning
i samband med dop, konfirmation, vigsel och begravning kostar numera 200kr. Det är en sänkning med
200kr. Föreningar och grupper betalar numera 500kr för hyra av kök och församlingssal. Det är en höjning
med 100kr. Bokning sker via pastorexp. på tel: 0523-667615
VI VÄLKOMNAR BARNEN SOM DÖPTS UNDER 2015
Vi är glada att många barn föds och döps i våra församlingar. I den här spalten kommer
vi fortlöpande att skriva namnen på alla de barn som har döpts i våra församlingar. Ett
barns dop är en glädje för barnet, familjen, vänkretsen, släkten och hela församlingen.
Dopet är ett församlingssakrament. Vi blir genom dopet Guds barn och medlemmar i
Svenska kyrkan. Vi uppmärksammar och välkomnar följande barn in i våra församlingar
i Svenska kyrkan:
Bro församling
Vendela Josefine Staxäng 20150117
Signe Malvida Staxäng 20150117
Hugo Oscar Augustsson 20150412
Hilma Anna Elise Hogmalm 20150627
Melwin Eby Gustafsson 20150627
Enar Dan Jonathan Granlund 20150712
Carl Hugo Gullbrandsson 20150809
Ingrid Saga Axelsson 20150905
Sigge Berndt Sune Mellgren 20150906
Alexia Saga Bergkvist 20150906
Brastads församling
Lukas Henry Licata 20150131
Albin Wilhelm Mattias Hallberg 20150315
John Neo Spindel Hansen 20150405
Savannah Agneta Carolina Skoglund 20150411
Jason Andreas Robert Dahlberg 20150425
Camilla Elsa Henny Lindwall Hedlund 20150425
Maya Urzula Elin Karlsson 20150511
Lemonie Magnolia Signe Corinne Ljungberg
20150514
Algot Per Erik Jungefjord 20150704
Emmie Sigrid Elisabeth Eriksson 20151010
Nellie Alicia Lundin 20151010
Erik Edvin Erving 20151107
Clara Amalia Viola Espeland 20151107
Dag
GUDSTJÄNSTER VINTERN 2015-2016
Bro
Brastad
Präst
29 nov 1 Sönd i Advent 18.00 Musikgudstjänst
11.00 Adventsmässa, kör, kk
JÅK/TE
Diamanterna, kk 06 dec 2 Sönd i Advent 11.00 Högmässa, dop
18.00 Gudstjänst
JÅK
08 dec Tisdag
19.00 Julkonsert m Musikkår,
TE
solister, km
13 dec 3 Sönd i Advent 11.00 Gudstjänst, dop
18.00 Luciahögtid
TE
Gospel of Joy+ungd, km
16 dec Onsdag
19.00 Julkonsert m Gospel of Joy, kmJÅK
20 dec 4 Sönd i Advent 16.00 Vi sjunger in julen, kör, km 11.00 Högmässa
JÅK
24 dec Julafton
10.30 Krubbgudstjänst/julbön, solo TE
23.00 Julnattsmässa, solo
JÅK
25 dec Juldagen
07.00 Julotta, solo
TE
26 dec Annandag Jul
11.00 Högmässa
TE
27 dec Söndagen efter Jul 11.00 Högmässa
JÅK
31 dec Nyårsafton
16.00 Nyårsbön, solo
17.00 Nyårsbön, solo
JÅK
01 jan Nyårsdagen
18.00 Gudstjänst
16.00 Gudstjänst
JÅK
03 jan Söndagen e Nyår
11.00 Högmässa
TE
06 jan Trettondedag Jul 16.00 Ljusgudstjänst, kör
18.00 Ljusgudstjänst, kör, km
TE
10 jan 1 Sönd e Trett.dag.11.00 Högmässa
14.00 Gudstjänst+julfest i förs.h
JÅK
17 jan 2 Sönd e Trett.dag.18.00 Förbönsgudstjänst, km
11.00 Högmässa, dop
JÅK
24 jan 3 Sönd e Trett.dag.11.00 Högmässa, gospelkör
18.00 Taizegudstjänst, km
TE
30 jan Lördag
18.00 Gospelgudstjänst
TE
31 jan Kyndelsmässodag. 16.00 Familjegudstjänst, km
11.00 Högmässa
TE
06 feb Lördag
14.00 Dopgudstjänst
TE
kk=kyrkkaffe i församlingshemmet
kör=kyrkokören
km=kyrkmingel i kyrkans entré
solo=solosång ISRAELCIRKELN
Israelcirkeln fortsätter måndagen den 22/2 2016
kl. 18.30 i Brastads församlingshem. Komministern
berättar då om sin Israelresa och visar bilder. Det
blir servering. En Israelresa planeras den 7 – 13/5
2016. Du får självklart vara med i cirkeln även om du
inte vill eller kan delta i resan. Info: Jan-Åke Karlsson,
0523 – 66 76 02 eller 076 – 133 58 12.
Kontakt:
JÅK= Jan-Åke Karlsson
TE=Torbjörn Edebol
UPPTÄCKARGRUPPEN
Måndagen den 7/12 kl 18.30 förläggs upptäckargruppen till Björkvägen 21, hos Jan-Åke. Anm. senast
4/12 på 076 – 133 58 12. Upptäckargruppen börjar
vårterminen den 18/1 2016 kl. 18.30 i Brastads
församlingshem. Gamla och nya medlemmar hälsas
välkomna!
KONTAKTUPPGIFTER
Telefon:Mail:
Pastorsexpedition
0523-66 76 15
[email protected]
Kyrkoherde Torbjörn Edebol
0523-66 76 01
[email protected]
Komminister Jan-Åke Karlsson
0523-66 76 02
[email protected]
Diakon Maria Edebol 0523-66 76 03
[email protected]
Kyrkomusiker Margaretha Hallgren
0523-66 76 04
[email protected]
Vik. Församlingsass. Paulina Hogmalm 0523-66 76 05
[email protected]
Kyrkobokföringsass. Veronica Lodin Kvistrum
0523-66 76 15
[email protected]
Service manager Ingrid Fransson
0523-66 76 06
[email protected]
Kyrkvaktmästare Tommy Jimmefors (Brastad)
0523-66 76 08
[email protected]
Kyrkvaktmästare Anders Hedlund (Brastad)
0523-66 76 09
Kyrkvaktmästare Ulf Hansson (Bro)
0523-66 76 10
Kyrkvaktmästare Henrik Andersson (Bro)
0523-66 76 11
[email protected]
Bro Kyrka
0523-66 76 20
Bro församlingshem
0523-66 76 21
Pastorsexpeditionens besöksadress:
Brastads Kyrka
0523-66 76 30
Prästtorp 136, 454 91 Brastad
Brastads församlingshem
0523-66 76 31
Öppet: Torsdag 09.00-12.00
Kyrkoskjutsbeställning
0523-66 76 02
Hemsidan: www.bro-brastad.se Där finns information om vår verksamhet.
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Torbjörn Edebol