Plats/Tid. Karlskoga 26-27 oktober. Övernattning Målgrupp. Unga

Plats/Tid.
Karlskoga 26-27 oktober. Övernattning
Målgrupp.
Unga medlemmar upp till 30 år. Bra att först gå LO ung om facket
Innehåll.
Oordning på arbetsmarknaden får stora konsekvenser för alla – arbetstagare,
arbetsgivare & samhälle. Seriösa företag riskerar bli utkonkurrerade av mindre
seriösa eller kriminella företagare. Stat och kommun går miste om skatteintäkter.
Visa hur skattesystemet och välfärdssamhället är uppbyggt
Varför har LO facklig politisk samverkan med socialdemokraterna?
Vad är ideologi och vad är grunden i den demokratiska socialismen?
Vad menas med allas lika värde, frihet, jämlikhet och solidaritet?
Heta frågor.
Diskussioner kring aktuella frågor som finns inom arbetarrörelsen och samhället.
Från idé till verklighet.
Visa hur man går till väga för att förändra sin egen vardag.
Ta makten över ditt liv.
Hitta pengar du inte visste du har rätt till. Våra försäkringar nyttjas inte fullt ut.
Genom kollektivavtalet har du tillgång till ett kompletterande försäkringsskydd.
Ersättning.
Ett skattefritt stipendium på 848 kr/dag
Kursanmälan.
Till studieorganisatören på din arbetsplats,
eller direkt till IF Metall Östra Värmland. Senast 28 september.
Sök studieledighet av din arbetsgivare i samband med anmälan.
IF METALL Östra Värmland
Gösta Berlings väg 23. 691 38 Karlskoga
Tel.
0586-72 11 80
Fax:
0586-31 638
E-post:
[email protected]
Har ni frågor?
Avdelningens Studieorganisatör Cristina Hjalmarsson
072-525 86 60 [email protected]