Projekt kring pojkar och unga män

Projekt kring pojkar och unga män
NR
PROJEKT
ORGANISATION
ORT
REDOVISNING
1.
2.
1 år - 1995
1 år - 1998
Gävle
Stockholm
1 år - 2000
1 år - 2000
5.
6.
Pappa-barn projekt
Pojkar – pojkverksamhet på fritidsgård
Stockholm
Stockholm
3 år - 2003
3 år - 2004
7.
8.
Pojkprojekt
Ett projekt för jämställdhet i norrbottnisk
idrott
Mansrollen som synskadad
Men tanken är fri
Projektet Man-ligor
Ungdomsprojekt
Nybyggnad av ridhus – ombyggnad av
ungdomsgård
Projektet Ankaret
Föreningen Noaks Ark
Föreningen Mansjouren
Akilles
Röda Korset Ungdom
Kristdemokraternas
Ungdomsförbund
KRIS
Fritidsforum, Riksförbundet
Sveriges Fritids- och
Hemgårdar
SISU
SISU
Växjö
Karlskrona
3.
4.
”Kärleksdagar”
Behandling för unga killar mellan 16-23 år
med kriminalitet – och våldsproblematik
Killgruppsverksamhet
Nätverk för manigt ansvar
Söderhamn
Luleå
3 år - 2004
2 år - 2002
Synskadades Riksförbund
NBV i Blekinge
RSMH
Kalmarbygdens Fältrittklubb
Gnarps Ridklubb
Enskede
Karlskrona
Hägersten
Kalmar
Gnarp
2
1
1
2
1
Svensk-Arabiska
Vänskapsföreningen
Helsingborg
2 år – 2003
9.
10.
11.
12.
13.
14.
år
år
år
år
år
-
2003
2001
2003
2003
2003
NR
PROJEKT
ORGANISATION
ORT
REDOVISNING
15.
Dansterapi för barn och ungdomar med
psykiska ohälsa – icke verbal behandling
för aggressivt utagerande pojkar och
depressiva inåtvända flickor
NORMAal, eller?
Danshögskolan
Stockholm
3 år - 2006
Röda Korsets Ungdom
Västerbotten
Föreningen Manliga
Nätverket i Stockholm
Kvinnoforum/Xist
Föreningen – pappor
Föreningen manliga
nätverket
Föreningen Tjejzonen
Svea Sträng – Ung utan
pung
Sensus Studieförbund
Rädda Barnen
Umeå
1 år - 2005
Bromma
1 år - 2005
Stockholm
Malmö
Stockholm
U2003/007
1 år - 2006
3 år - 2008
Stockholm
Bandhagen
3 år - 2009
3 år - 2009
Stockholm
Södertälje
2 år - 2008
3 år - 2009
Vuxenskolan
Luleå
3 år - 2009
Rädda Barnen
Stockholm
3 år - 2010
16.
17.
18.
19.
20.
Film och debattmaterial om myten om
mannen
Mina föräldrar
Minna pappor
Killgrupper/Du bestämmer
21.
22.
Flicka/pojke
Pojke/Flicka
23.
24.
Supporter i förändring
Barnens rättigheter och proaktivt
värdegrundsarbete i skolan
Unga begåvningshandikappade flickor och
pojkars självbild
Killgrupps projektet
25.
26.
NR
27.
28.
30.
31.
PROJEKT
Sharaf hjältar
Delaktighet och identitet – att vara ung,
man och rörelsehindrad i ett föränderligt
samhälle
Föräldrar- och ungdomsprojekt
jämställdhet för pappor och pojkar
Brobyggarna
Killar
32.
33.
34.
Projektet Adam
Drivkraft
Abbas bröder
35.
36.
Pojke, kille, man?
Pojk- och killjour på nätet
37.
38.
Omskärelse av pojkar mellan kultur och
mänskliga rättigheter
Box
39.
40.
41.
Pappor i utveckling
Mottagning för unga män MUM
MOD Ungdom
42.
Jalla för alla
29.
ORGANISATION
Fryshuset
RBU
ORT
Stockholm
Stockholm
REDOVISNING
3 år - 2010
2 år – 2010
Kurdistans Kvinnoförbund
I Sverige
Fryshuset
Föreningen Män för
jämställdhet
KFUM-KFUK
Sensus Studieförbund
Riksföreningen Glöm aldrig
Pela och Fadime
Studiefrämjandet
Riksorganisationen Män för
jämställdhet
Kurdiska
Ungdomsföreningen
Föreningen Män för
jämställdhet
Föräldra Famnen
Stadsmissionen
Föreningen Mot Ofrivillig
Drogning
Föreningen Skyddsvärnet
Stockholm
3 år - 2010
Stockholm
Hisingsbacka
1 år - 2006
3 år - 2009
Göteborg
Norrköping
Kista
3 år - 2010
3 år - 2010
1 år - 2009
Kiruna
Stockholm
2 år - 2009
3 år - 2010
Göteborg
1 år - 2009
Stockholm
3 år - 2011
Karlstad
Stockholm
Johanneshov
2 år - 2011
3 år - 2012
1 år - 2010
Stockholm
3 år - 2011
NR
43.
44.
PROJEKT
Passus
Frihet från våld
ORGANISATION
Fryshuset
Föreningen Män för
jämställdhet
ORT
Stockholm
Stockholm
REDOVISNING
3 år - 2013
3 år - 2013