Program förbundsstämman 2015 (uppdaterat 21/5) 183.10 Kb

Uppdaterat 2015-05-21
PROGRAM FÖR FÖRBUNDSSTÄMMA I LINKÖPING 29 – 31 MAJ 2015
FREDAG 29 MAJ
Vi rekommenderar deltagarna att först gå till valt hotell för att lämna sitt bagage eftersom det inte
finns någon möjlighet att förvara bagage i Östergötlands museum.
13.00 – 14.30 Sekretariatet öppet i Östergötlands museum.
13.00- 14.30 Besökare anländer till Östergötlands museum och registrerar sig. Under denna tid
serveras kaffe till stämmodeltagare.
14.30 – 15.15 ”(O)moderna tider”. Om samtidskonsten. Föreläsning i Wallenbergsalen, museet, av
Anders Olofsson, redaktör för tidskriften Konstperspektiv.
15.30 – 17.15 Visning av utställningar i Östergötlands museum. Deltagarna delas in i grupper och
får se två av följande tre utställningar:
· Krogen Amerika, Östergötlands grafikcentrum. Utställning med ett 20-tal av
Krogens konstnärer. Visning av konstnären och länskonstkonsulenten Lena
Wiklund.
· Östgötska guldkorn. Stefan Hammenbeck, konstintendent, visar och berättar vid
rundvandring i museets samlingar.
· Ett ögonblick för evigt - fem kvinnors fotografier. Visning av konstnär Wolfgang
Peter Menzel.
17.15 – 18.00 Sekretariatet öppet i Östergötlands museum
17.30 – 18.30 Hagdahls kök serverar middag i museet.
18.45 – 20.30 Rundvandring i Linköping till sex olika gallerier som visar nu verksamma
östgötakonstnärer. Lokala konstföreningsmedlemmar är guider.
Från 20.00
Återsamling för alla i Linköpings konsthall/Passagen med en samlingsutställning
Making nation, samtidskonst på temat kulturarv. Utställningen introduceras. Därefter
underhållning, mingel mm.
23.00
Avslutning i Passagen.
Sida 1 av 1
LÖRDAG 30 MAJ
08.45
Samling på Stora Torget framför Elite Stora Hotellet för indelning i grupper inför
de olika konstvandringarna.
09.00 – 11.00 Konstvandring med förmiddagskaffe (som ingår), välj ett alternativ.
Alt 1: Besök i Linköpings domkyrka med guider. Visning av konst från 1900 – och
2000-tal som finns i domkyrkan. Observera att besöket är planerat för två grupper.
Guider: Monica Minnhagen-Alvsten och Emma Lundborg.
Alt 2: Besök i Linköpings slotts nyinredda representationsvåning och den kungliga
sängkammaren. Guide: Stefan Hammenbeck.
Alt 3: Stadspromenad ”Konst på stan”, offentlig utsmyckning, med förre konstchefen i
kommunen. Guide: Christer Fällman.
Alt 4: Arkitektur i centrum. Arkitekten Anita Arbrandt guidar oss bland tidens olika
avtryck i Linköping.
Alt 5: Besök på Stifts- och landsbiblioteket i Linköping, nedbrunnet, återinvigt 2000
med ny spännande arkitektur, Kuriositetskabinett och konstnärlig utsmyckning. Guide:
Mathias von Wachenfeldt.
Alt 6: Ateljébesök i allaktivitetshuset Skylten hos konstnärerna Joanne PoslusznyHoffsten och Lars Hoffsten.
11.30-13.00
Sekretariatet öppet i Östergötlands museum.
11.30 – 12.30 Lunch i Hagdahls kök, Östergötlands museum.
13.00 -
Förbundsstämman öppnas av landshövdingen.
Därefter förbundsstämma med kort underhållningsinslag. Utdelning av stipendium till
framstående elev inom bild- och konstområdet i gymnasieskolan och utdelning av
Christina Jutterströms stipendium.
15.00
Kaffepaus.
15.45
Fortsättning stämman.
16.30 – 17.30 Konsten i Östergötland presenteras av förre konstansvarige i Linköpings
kommun, Christer Fällman.
18.40
Samling på Stora Torget framför Elite Stora Hotellet för promenad till Borggården där
bussar väntar för avfärd till banketten.
19.00 -
Bankett med festmeny, guidning, underhållning.
23.00
Återfärd till hotellet (senast).
Sida 2 av 2
Uppdaterat 2015-05-21
SÖNDAG 31 MAJ
Genom generösa bidrag och sponsring från kommuner, företag, regionförbund och
konstföreningar kan vi bjuda på hela söndagsprogrammet inklusive kaffe och lunch!
07.45
Samling för samtliga deltagare framför Elite Stora Hotellet på Stora Torget för
promenad till Borggården där bussarna väntar.
08.00
Bussarna avgår från Borggården till de olika utflyktsmålen Motala, Norrköping,
Söderköping och Vadstena. Bagage kan medtagas i bussarna.
15.00
Samtliga tillbaka i Linköping.
Utflyktsmålen är:
Motala
Motala har en lång tradition av konstliv och konstföreningsverksamhet. Besöket innehåller tre olika
fokus, Motala konsthall, invigd 2011, Kulturhuset K-ringen och Charlottenborgskyrkan, Östergötlands
yngsta K-märkta kyrka. I konsthallen visas en utställning med Inger Hasselgren, en av våra mest
kända textilkonstnärer, och Inger Södergrens fascinerande och internationellt mycket
uppmärksammade keramiska skulpturer/objekt. Kulturhuset K-ringen, en i Motala känd byggnad som
platsen för en av Sveriges första konsumföreningar. Huset är nu navet i den nya kulturstadsdelen
Gamla Motala Verkstad. I K-ringen får vi se ett spännande möte med motalabaserade konstnärer.
Charlottenborgskyrkan är ett totalkonstverk genom föreningen av arkitektur och konst av Liss
Eriksson, Kajsa Mattas, Sten Kauppi och Erik Olson.
Norrköping
Besöket i Norrköping handlar om både arkitektur och konst. Som Sveriges stora textilstad satsade
man på mäktig stadsplanering och monumental arkitektur. Detta ser vi i den inledande
stadsrundturen. I centrala delar av staden i det forna industrilandskapet som nu blivit ett
kulturlandskap besöker vi Arbetets museum, en f.d. industribyggnad belägen mitt i Motala ström.
Där besöker vi EWK-museet – centrum för politisk illustrationskonst, en nu verkligen ”het”
konstform. Dessutom tar vi del av en av de utställningar som visar Arbetet i textilstaden Norrköping.
Vi avslutar dagen med ett besök på Norrköpings konstmuseum, som nyligen fyllt 70 år, med en av
Sveriges främsta samlingar av svensk modernism och samtidskonst.
Söderköping
Söderköping, en av våra pärlor, vid Göta kanal som har sitt ena östgötafäste i staden som ligger
nedanför det mytiska Ramunderberget. Söderköping är en av våra äldsta städer och har i dess
centrala delar bevarat den medeltida stadsplanen. Besöket börjar med en promenad i kvarteren med
de medeltida kyrkorna och byggnaderna. I Söderköping har man under senare år satsat på
konstnärlig miljögestaltning vid Göta kanal i något man kallar Konstträdgårdar och på Hagatorget.
Sida 3 av 3
Torget är stadens nav och här arbetar man med nydanande insatser att kombinera konst som redan
finns med nya insatser. Vi avslutar med ett besök i stadens gamla Rådhus från 1776, med praktfull
rådhussal med originalmålningar. Här finns galleriet blandArt som är ett konstnärskollektiv för konst
och konsthantverk.
Vadstena
Vadstena har en lång historia med vasaslott, birgittakloster och Bjälboättens palats vid Vätterns
strand. I modern tid dvs. från mitten av 1800-talet är Vadstena ett levande konstcentrum. Vi kommer
att göra besök hos några av Vadstenas spetskonstnärer liksom hos glaskonstnären och formgivaren
Berit Johansson, internationellt verksam glaskonstnär med utställningar från Tokyo till New York med
en av sina arbetsplatser på Murano i Venedig. Vi kommer också att göra ateljébesök hos några unga
konstnärer, Suzanne Möller, Rasmus Sköld och Maria Segersäll. Ett besök i Gottfrid Larssons (1875 –
1947) skulpturmuseum ingår också. Han är vår mest internationellt orienterade östgötaskulptör.
Adresser:
Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats
Elite Stora Hotellet, Stora Torget 9, tel 013-12 96 30
Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14, 013-495 30 00
Stångå Hotell, Tullgränd 4, tel 013-31 12 75
Tack till:
Sida 4 av 4