Är du gravid och känner dig nedstämd eller

Är du gravid och
känner dig
nedstämd eller
deprimerad?
Vill du vara med i en studie
som prövar KBT via internet?
Behandlingen är särskilt anpassad för
gravida som lider av depression.
KBT via internet, med stöd av en
behandlare, har tidigare visat
goda effekter mot depression.
Anmälan är öppen för hela
Sverige. Behandlingen är
kostnadsfri, sker helt på distans
och är ett tillägg till din vanliga
kontakt på Mödravårdscentralen.
Information och anmälan
.
www.internetpsykiatri.se
Magdalena-studien är ett samarbete mellan Internetpsykiatrienheten vid Psykiatri Sydväst,
Stockholms Läns Sjukvårdsområde och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska
Institutet. Ansvarig forskare: Viktor Kaldo