Motion till IFK Norrköping

Motion till IFK Norrköping FK – Laglig pyroteknik
Pyroteknik har kommit att bli ett relativt djupt rotat inslag i den svenska supporterkulturen
runt fotbollen och pyrotekniken är i många fall uttryckligen uppskattat av spelare och ledare i
de allsvenska lagen. I en anonym enkät gjord av tidningen City Skåne svarade till exempel en
överväldigande majoritet av Malmö FF:s spelartrupp att de var positivt inställda till
pyroteknik, och flera tyckte till och med att det höjer lagets prestation.1 Även spelare i IFK
Norrköping har på olika sätt uttryckt sig positiv om den pyroteknik som förekommit på vissa
av IFK:s matcher.
Under hösten 2014, efter bengalerna mot Gefle borta, blossade en ganska hätsk
pyroteknikdebatt upp mellan delar av IFK:s styrelse och delar av supporterskaran, och
stämningen blev infekterad. Denna situation borde alla inom klubben vilja undvika i
möjligaste mån i framtiden. Grunden till ilskan och den infekterade stämningen verkar
framförallt röra de böter klubben drabbats av i samband med att pyroteknik använts. Varken
styrelsen eller supportrarna gillar att klubben tvingas betala böter, men många supportrar
tycker också att pyroteknik är ett bra sätt att skapa stämning och stödja laget med.
Under nästa säsong kommer troligtvis vissa av (eller eventuellt alla) de allsvenska klubbarna
(än så länge inte IFK Norrköping) ges möjlighet att hos SvFF söka dispens för laglig
pyroteknik. En ansökan måste också lämnas in och godkännas till polis- och brandmyndighet.
Polisen har tidigare, efter en undersökning gjord förra hösten, kommit fram till att röken från
bengaler är ofarlig under den korta tid som det är fråga om,2 vilket bör innebära att det finns
stora möjligheter till beviljade pyrotekniktillstånd.
Denna möjlighet till laglig pyroteknik kan bli en lösning som gynnar alla. Supportrarna kan
stödja laget och höja stämningen med pyroteknik, samtidigt som klubben slipper betala böter.
Genom att tillstånden söks och godkänns hos myndigheterna säkerställs också att
arrangemanget kan genomföras på ett säkert sätt. Alla parter kan bli nöjda.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad motionär årsmötet att besluta:
Att IFK Norrköping ska verka för att, om möjligt, under verksamhetsåret 2015
bli en av de föreningar som ges möjlighet att söka dispens för laglig pyroteknik.
Att föreningen också ska vara supportrarna behjälplig med ansökningar om
tillstånd för laglig pyroteknik hos SvFF och myndigheterna, så att laglig pyroteknik kan
komma till stånd på Nya Parken under säsongen 2015 och framåt.
Fredric Sjöqvist
1
http://www.city.se/mffbloggen/2011/04/08/bengalserien-del-3-spelarna-positiva-till-bengaler/
Se även t ex http://nyheter24.se/sport/fotboll/allsvenskan/766935-bengaler-ja-tack-tycker-spelarna
2
http://www.polisen.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Gemensam/Resultat-fran-utredning-om-pyroteknik/
1