Här

Kungörelse valresultat kårvalet 2011
Summering
Antal röstberättigade
20593
Totalt antal röster
2179
Valdeltagande
10.6 %
Antal giltiga röster
2179
Antal ogiltiga röster
0
Antal blanka röster
36
Antal personröster
1162
Mandatspärr
Totalt antal godkända röster · (2/41) = 2179 · (2/41) ≈ 107
Mandatgivande röster
Totalt antal röster - blanka - ogiltiga - röster som tillfallit parti som ej erhållit
2/41 av antalet giltiga röster = 2179 - 36 - 0 - 105 = 2038
Röster per parti
Parti
Antal röster Mandat
Kårpartiet Ekonomerna
485
10
The International Party (TIP)
344
7
Kårpartiet Socialdemokratiska studenter
251
5
Humanisterna och Samhällsvetarna
227
5
Vänsterns studentförbund (VSF)
220
4
Gröna Studenter
200
4
Moderata Studenter
156
3
Kårpartiet Juridicum
155
3
(Miss)nöjespartiet Envoys a.l.v.v - liten på jorden men stor i
orden!
73
0
Borgerliga Studenter - Opposition 68
32
0
Stockholm University Student Union
Visiting adress
Frescativägen 14 A
Box 50006
SE-104 05 Stockholm
Phone +46 (0)8 674 62 00
Telefax +46 (0)8 16 55 03
Org. nr. 802003-6425
www.sus.su.se
Personröster
Kårpartiet Ekonomerna
Mandat
10
Totalt antal röster
485
Antal personröster
309
Personvalsspärr (antal personröster) 24.25
Nr Namn
Fullmäktige Röster
1
Ledamot
49
Ledamot
43
3
Charlotte Petersson Ledamot
22
4
Frode Pettersson
Ledamot
20
5
Moa Larsson
Ledamot
23
6
Elleonore Lindgren Ledamot
16
7
Tobias Norbeck
Ledamot
19
8
Svante Fransson
Ledamot
16
9
Sofia Algothson
Ledamot
18
10
Thomas Nicklasson Ledamot
4
11
Marlowe Klingvall Ersättare
20
12
Josephine Löfgren Ersättare
5
13
Thord Markström
Ersättare
13
14
Cecilia Holmgren
Ersättare
7
15
Marcus Lilja
Ersättare
11
16
Axel Skorup Averås Ersättare
5
17
Siwen Li
Ersättare
3
18
Linda Kihlberg
Ersättare
5
19
Roger Bergdahl
Ersättare
2
20
Gustav Kihlberg
Ersättare
1
Savas Caliskan
2 * Jacob Bodur
21 Andrey Tibajev
* = uppflyttad pga personröster
7
2 (7)
The International Party (TIP)
Mandat
7
Totalt antal röster
344
Antal personröster
217
Personvalsspärr (antal personröster) 17.2
Nr Namn
Fullmäktige Röster
1
Ledamot
72
2 * Elissa Berrill
Ledamot
36
3 * Rabindra Dangol
Ledamot
18
4
Andreas Kidane
Ledamot
10
5
Katharina Huhn
Ledamot
13
6
Kseniia Beznos
Ledamot
17
7
Nina Bounou
Ledamot
9
8
Helene Hedberg
Ersättare
16
9
Andreas Nordang Uhre Ersättare
5
10
Sadiq Malik
13
Sebastian Lindholm
Ersättare
11 Ryan Goldstein
Ersättare
* = uppflyttad pga personröster
8
Kårpartiet Socialdemokratiska studenter
Mandat
5
Totalt antal röster
251
Antal personröster
151
Personvalsspärr (antal personröster) 12.55
Nr Namn
Fullmäktige Röster
1 * Erik Arroy
Ledamot
43
2 * Jens Petersen
Ledamot
29
3
Emilia Wikström Melin
Ledamot
19
4
Hanna Westerlund
Ledamot
14
5 * Gustav Mannerström Jansson Ledamot
13
6
Jenny Hansen
Ersättare
7
7
Ebba Ringborg
Ersättare
8
8
Emil Johansson
Ersättare
12
9
Eva Köhler
Ersättare
3
10
Erik Hallonsten
Ersättare
0
-
3
11 Robert Johansson
* = uppflyttad pga personröster
3 (7)
Humanisterna och Samhällsvetarna
Mandat
5
Totalt antal röster
227
Antal personröster
126
Personvalsspärr (antal personröster) 11.35
Nr Namn
Fullmäktige Röster
1 * Tanvir Mansur
Ledamot
30
May Al-Boujassam Ledamot
21
2
3 * Ebbe Nyman
Ledamot
15
Andrea Zetterqvist Ledamot
13
5 * Caroline Strandberg Ledamot
13
6
Christian Bratt
Ersättare
11
7
Andreas Åström
Ersättare
9
8
Simon Junström
Ersättare
7
9
Alessandro Coletti
Ersättare
5
10 Klaus Virtanen
Ersättare
* = uppflyttad pga personröster
2
4
Vänsterns studentförbund (VSF)
Mandat
4
Totalt antal röster
220
Antal personröster
41
Personvalsspärr (antal personröster) 11
Nr Namn
Fullmäktige Röster
1 * Sandra Lindquist Ledamot
15
2
Elin Melander
Ledamot
6
3
Samuel Scherman Ledamot
9
4
Kajsa Karlsson
1
Ledamot
5 Johanna Broo
Ersättare
* = uppflyttad pga personröster
10
4 (7)
Gröna Studenter
Mandat
4
Totalt antal röster
200
Antal personröster
68
Personvalsspärr (antal personröster) 10
Nr Namn
Fullmäktige Röster
1
Ledamot
11
2 * Lorentz Tovatt
Ledamot
10
3
Martin Sahlin
Ledamot
5
4
Yuri Silva
Ledamot
3
5
Martina Stenström Ersättare
2
6
Simon Hjalmarsson Ersättare
3
7
Emil Bergstén
Ersättare
1
8
Markus Byström
Ersättare
1
9
Linnea Ornstein
-
6
10
Joachim Höggren
-
7
11
Emilia Öhrström
-
4
12
Erik Malm
-
6
Livija Ginters
13 Veera Jokirinne
* = uppflyttad pga personröster
9
5 (7)
Moderata Studenter
Mandat
3
Totalt antal röster
156
Antal personröster
100
Personvalsspärr (antal personröster) 7.8
Nr Namn
Fullmäktige Röster
1
Jasmin Farid
Ledamot
35
2
Mikael Lind
Ledamot
17
3 * Fahim Shirkhanlou
Ledamot
14
4
Assajie Wijekoon
Ersättare
10
5
Fredrik Wevle
Ersättare
7
6
Henrik Lundquist
Ersättare
3
7
Bodil Sidén
-
4
8
John E Myhrman
-
0
9
Richard Lindforss
-
3
10
Denise Steen
-
5
11 Oda Renate Nødtvedt * = uppflyttad pga personröster
2
Kårpartiet Juridicum
Mandat
3
Totalt antal röster
155
Antal personröster
97
Personvalsspärr (antal personröster) 7.75
Nr Namn
Fullmäktige Röster
1
Bo Eriksson
Ledamot
19
2 * Alexandra Krigios
Ledamot
14
3
Ledamot
12
4 * Martina Ogenhammar Ersättare
10
5
Christoffer Esp
Ersättare
9
6
Johan Fagerlund
Ersättare
9
7 * Gabriella Nordén
-
8
8
Kristina Backlund
-
3
9
Helena Falk
-
6
10
Erik Grahn
-
1
11
Josefin Persson
-
1
Hrafn Steiner
12 Erika Olofsson
* = uppflyttad pga personröster
5
6 (7)
(Miss)nöjespartiet Envoys a.l.v.v - liten på jorden men stor i orden!
Mandat
0
Totalt antal röster
73
Antal personröster
40
Personvalsspärr (antal personröster) 3.65
Nr Namn
Fullmäktige Röster
1
Simon Rose
-
24
2 * Sophie Vänerlöf
-
4
3
Mia Steen
-
1
4
Per Marcus
-
2
5
Tobias Nilsson
-
1
6
Emelie Wettervik -
0
7
Andreas Berg
-
0
8
Mattias Lindh
-
1
9
Bea Eriksson
-
1
10
Elin Ullman
-
0
11
Erik Tengstrand
-
0
12
Jonatan Svensson -
3
13
Sophia Olsson
3
-
Borgerliga Studenter - Opposition 68
Mandat
0
Totalt antal röster
32
Antal personröster
13
Personvalsspärr (antal personröster) 1.6
Nr Namn
1
Fullmäktige Röster
Christian Lönnqvist -
4
2 * Magdalena Schröder -
4
3
Gustav Holmström -
2
4
Petra Holda
-
1
5
Li Björk
-
1
6 Daniel Lindström
* = uppflyttad pga personröster
1
Röster per dag
Röster Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
2179
862
369
289
288
371
7 (7)