Tabell med testresultat som PDF

Frysta jordgubbar
Garant
Ica
Änglamark
Green Grocer's
Polarica
Coop X-tra
Eldorado
axfood.se
11
225
Marocko
ica.se
10
250
Marocko
coop.se
23
225
Polen
lidl.se
22
750
Polen
polarica.se
27
500
Polen
coop.se
29
1 000
Marocko
axfood.se
25
1 000
Marocko
-
-
-
4
4
3
3
-
-
-
Inga resthalter av
bekämpningsmedel.
Inga resthalter av
bekämpningsmedel.
Inga resthalter av
bekämpningsmedel.
Resthalter av fyra
bekämpningsmedel.
Inga misstänkt
hormonstörande.
Resthalter av fyra
bekämpningsmedel.
Inga misstänkt
hormonstörande.
Konsumentkontakt
Cirkapris (kronor)
Vikt (gram)
Ursprungsland
Märkningar
Detekterade bekämpningsmedel
Totalt antal
Misstänkt hormstörande:
– Myclobutanil
– Thiacloprid
– Triadimenol
– Chlorpyrifos-ethyl
Kommentar
x
x
x
x
x
Resthalter av tre
Resthalter av tre
bekämpningsmedel.
bekämpningsmedel.
Två av dem är missAlla tre är misstänkt hormonstörande. tänkt hormonstörande.
Fakta och bild: Testfakta i april 2015