Nomineringskommitténs förslag

Förslag till fyllnadsval
I samband med senaste ordinarie bolagsstämma för AIK Fotboll AB (AFAB) uppstod en
vakans vad gäller den tilltänkta sjunde styrelseplatsen. Efter senaste ordinarie
bolagsstämma har också valet av styrelseordförande ogiltigförklarats av SvFF. Beslutet
från SvFF grundade sig på omständigheterna som rådde vid tidpunkten för
bolagsstämman. Efter bolagsstämman har dessa omständigheter ändrats. I anledning
därav och för att fullfölja uppdraget att lämna förslag på en styrelse om totalt sju
ledamöter, lämnar huvudägaren AIK Fotbollsförenings (AIK FF) nomineringskommitté
härmed sitt förslag till fyllnadsval av en styrelseledamot samt val av ordförande till
AFAB:s extrastämma måndagen den 6:e juli 2015.
Utgångspunkten för kommitténs arbete har varit koden för svensk bolagsstyrning och de
ytterligare riktlinjer i överensstämmelse med koden (det så kallade "ägardirektivet") som
huvudägaren AIK FF har angett.
Nomineringskommittén vill påpeka att dess förslag till styrelseordförande nedan är
avhängigt beslut om AIK FF:s ordförande på AIK FF:s extra möte den 24:e juni 2015.
Nomineringskommittén vill också påpeka att AIK FF-styrelsen kan välja att rösta
annorlunda om sina representanter i AFAB än nedan föreslaget.
Val av ordförande
Nomineringskommitténs förslag till val av ordförande i styrelsen är:
Johan Segui
Född: 1967
Yrke: Entreprenör
Nuvarande uppdrag: Inga övriga externa styrelseuppdrag, nominerad till ordförandeposten i
AIK FF inför extra årsmöte 24/6
Tidigare uppdrag: Ledamot AIK FF 2005-2007 samt 2010-2015, ledamot AIK Fotboll AB
2010-2015
Beroende: Ja, representant för AIK FF under förutsättning att inval sker på extra möte 24/6
Antal aktier i Bolaget: 1 300 B-aktier
Nyval av ledamot
Nomineringskommitténs förslag till nyval av en sjunde ledamot i styrelsen är:
Charles Andersson
Född: 1977
Yrke: Advokat vid Ashurst Advokatbyrå
Uppdrag: Inga övriga styrelseuppdrag eller AIK-uppdrag
Beroende: Nej.
Antal aktier i bolaget: 0 (noll)
Stockholm som ovan
Nomineringskommittén för AIK Fotbollsförening – Mårten Paulsson, Emilia Reimer, Carl
Jurell