Praktikplats på advokatbyrå Juristdomänen i Stockholm vt15

Praktikplats på advokatbyrå i Stockholm, vårterminen 2015
Juristdomänen, Advokatfirman Endsjö AB erbjuder praktikplats till juridikstudent som vill få en god
inblick i arbetet på en advokatbyrå med humanjuridisk inriktning.
Advokatfirman sysselsätter fem jurister och en ekonomiansvarig. Juristerna har stor processvana
inom flera civilrättsliga områden, förvaltnings- och straffrätt.
Se mer info: www.juristdomanen.se
Praktikanten kommer under vägledning att arbeta med rättsutredningar, protokollföring,
kontakter med rättssökanden, domstolar, statliga och kommunala myndigheter samt sedvanliga
administrativa göromål.
Praktiken läggs upp enligt överenskommelse.
Ansökan skickas via e-post till [email protected]
Anders Endsjö
Advokat
JURISTDOMÄNEN, ADVOKATFIRMAN ENDSJÖ AB
Skeppsbron 30, 1 TR
S-11130 STOCKHOLM
Tfn. 46(0)8 4410770
Fax 46(0)8 208004