iPad som verktyg i brottmål

Advokatfirman Althin
Inbjudan till kurs:
iPad som verktyg i brottmål
Den digitala revolutionen har äntligen nått oss brottmålsadvokater,
men hur drar du bäst nytta av den? Hur kan du öka effektiviteten
med digitala förundersökningar i din iPad? Och hur använder du
iPad på ett övertygande sätt i rättssalen?
Välkommen till Advokatfirman Althin och kurs i iPad som verktyg i
brottmål. Kursen leds av advokat Henrik Olsson Lilja och hålls i:
- Stockholm den 5 mars
- Stockholm den 26 mars
- Malmö den 22 april
(introduktionskurs)
(fortsättningskurs)
(introduktionskurs)
Kursen hålls kl 18:00-21:00 och lättare förtäring serveras från kl
17:30. Lokal meddelas senare. Under dagen får du lära dig:
- hur du för över en digital förundersökning till iPad
- vilket program som är bäst lämpat för att läsa förundersökningar
- hur du bygger upp en systematik för att göra understrykningar
- hur du snabbt hittar information, exempelvis inför ett korsförhör
- hur du använder iPad för att göra en övertygande sakframställan
- hur du använder iPad med molntjänster
Priset för varje kurs är 3 100 kr ex moms. Bindande
anmälan genom inbetalning av kursavgift till pg
95932-0. Ange namn och kurstillfälle på inbetalningen.
Frågor besvaras på [email protected]
Väl mött!
Advokatfirman Althin | Skeppsbron 28, 3 tr | 111 30 Stockholm | Telefon 08-14 15 70 | www.advokatalthin.se