Ëlda utomhus - Munkedals kommun

1
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil – Munkedal
INFORMATION
Elda utomhus
Påskbrasor och Valborgsmässoeldar
Ska du anordna en påskbrasa eller valborgsmässoeld? Då är det du som ansvarar för
säkerheten och att allt går rätt till. Alla påskbrasor och valborgsmässoeldar ska
anmälas till Räddningstjänsten detta gäller inte mindre brasor inom egen förening
eller tomten.
Kom ihåg
Den som anordnar ett bål är alltid ansvarig. Ansvarig eller utsedd person skall vara
kvar på plats tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet. Räddningstjänsten kan
beroende på väder och vind och hög brandrisk, bli tvungen att förbjuda eldning
oavsett vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits. Information om den typen av
eldningsförbud läggs ut på Räddningstjänstens och kommunernas hemsida.
Tillgång till släckredskap skall alltid finnas exv. Vattenkannor och stålkrattor. Tillgång till
trädgårdsslang kan i många fall vara nödvändigt, det är också en trygghet för dig
som ansvarig anordnare. Man kan givetvis inte släcka en stor påskbrasa med några
vattenkannor och krattor, knappast ens med en trädgårdsslang.
Meningen med släckredskapen är att man skall kunna göra en snabb insats mot
brandspridning från flagor och gnistor. Åtgärder bör vidtas för att hindra allmänheten
att komma för nära elden. Möjlighet att larma räddningstjänsten ska finnas tillgänglig
och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefon vid nödsituationer är 112. Lämna
aldrig elden utan tillsyn.
Bålet
•Platsen för bålet ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning
till närliggande byggnader, kraftledningar eller vegetation, ett lämpligt avstånd är
minst 50 meter.
•Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande.
Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas.
•Bålet ska endast innehålla trädgårdsavfall såsom grenar, ris och andra träprodukter.
Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, sopor och annat osorterat
skräp som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte
förkomma.
•Bålet skall placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar
olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Postadress
Bastiongatan 14
451 50 Uddevalla
Telefon vx
010-161 55 00
Telefax
010-161 55 19
Hemsida
www.mittbohuslan.se
E-post
[email protected]
Org.nr
222000-2808
2
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil – Munkedal
INFORMATION
Allmän plats
Om brasan är offentlig eller sker på allmän plats, om du gjort reklam i tidning eller via
annan media skall tillstånd sökas hos Polisen telefon 114 14 . Om du inte äger
marken där du skall elda måste du ha tillstånd av mark- eller fastighetsägaren.
Elda trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall skall i första hand komposteras hemma vid bostaden eller lämnas på
kommunernas återvinningscentraler.
Egen bränning av annat avfall än trädgårdsavfall i trädgården är inte tillåtet och
vanskligt både ur brandskyddssynpunkt och för att röken kan störa grannarna. Löv,
gräs och vått material ger kraftig rökutveckling och är direkt olämpligt. Röken får inte
ställa till problem för kringboende eller för trafiken. Tänk på att vissa människor är
särskilt känsliga och visa hänsyn.
Elda inte om eldningsförbud har utfärdats. Undvik att elda om brandriskprognosen är
4 eller 5, det vill säga stor eller mycket stor brandrisk.
Se till att ha en säker tillgång på vatten i händelse av brandspridning. Släck
glödbränder ordentligt när du har eldat klart.
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Postadress
Bastiongatan 14
451 50 Uddevalla
Telefon vx
010-161 55 00
Telefax
010-161 55 19
Hemsida
www.mittbohuslan.se
E-post
[email protected]
Org.nr
222000-2808