– Jaså, centrum – Nej, ån ska flyta

– Jaså, centrum
ska flytta över ån?
– Nej, ån
ska flyta
in i centrum.
Visionsbild.
– Jaså, centrum
ska flytta över ån?
– Nej, ån ska flyta
in i centrum.
Det pratas mycket om
Ostlänken, station och ny
stadsdel, men när kommer
vi märka att det faktiskt
börjar hända något?
Trafikverket har sagt att tågen
ska börja rulla på Ostlänken 2028.
Mycket av det som ska byggas
Ja, precis så är tanken. När
i Linköping hänger på hur den
innerstaden breder ut sig och
faktiska dragningen av järnvägen
centrum blir större och växer över
kommer att se ut. När vi vet var det
ån, kommer Stångån att rinna rakt
nya stationsläget kommer att vara
igenom city. Visionen är att Stångån
mer exakt och när järnvägsplanerna
och området kring ån blir en naturlig
(motsvarande detaljplaner) börjar
del av innerstaden, själva livsnerven
utkristallisera sig, vet vi också mer om
i den pulserande staden med båtliv,
hur själva staden kan planeras. Det
restauranger och andra mötesplatser.
är Trafikverket som fattar de formella
Förslaget är också att en ny stadspark
besluten som rör järnvägen, i dialog
ska anläggas i anslutning till vattnet.
med kommunen förstås.
Varför ska vi få en ny
centralstation?
– Ostlänken 2028,
... det känns långt borta.
– Ja, men då kommer allt
mycket närmare.
Nuvarande station är för liten för
att kunna ta hand om den kraftiga
ökningen av resenärer som väntas.
Det ska också vara smidigt att byta
trafikslag.
… för med höghastighetstågen
kommer du att kunna resa mellan
en timme. Det innebär större
Var placeras Linköpings
nya centralstation?
valmöjligheter för dig. Bo i Linköping
Ett flertal studier har genomförts
och jobba i Stockholm, eller tvärtom.
för att hitta det mest lämpliga läget.
Dessutom vill vi att det ska bli
Slutsatsen är att ett läge öster om
enklare för dig som pendlar till
Stångån är mest fördelaktigt. Det
och från orter på närmare håll. När
beslutade kommunen redan 2007,
höghastighetstågen börjar rulla på
med stöd av Trafikverket (dåvarande
Ostlänken 2028 är en av de stora
Banverket). I Översiktsplan för staden
vinsterna för oss Linköpingsbor
Linköping, Översiktsplan för Kallerstad
att det blir färre tåg som trafikerar
(Stång) och nytt resecentrum m m
nuvarande spår. I dag är det trångt på
samt i Gemensam översiktsplan
stambanan. 2028 blir det möjligt att
för Linköping och Norrköping, är
köra fler pendeltåg – mellan Linköping
stationen placerad öster om ån.
och Norrköping, till exempel.
Översiktsplanerna antogs 2010.
Linköping och Stockholm på
Det går väl inte att se in i
framtiden?
– Jo kolla här så får du C
Linköping.
Ett av Linköpings största
samhällsbyggnadsprojekt genom
tiderna har påbörjats med
höghastighetsspår, en ny stadsdel
och en ny station. När tågen börjar
rulla på Ostlänken 2028 ser vår stad
annorlunda ut. Exakt hur, vet vi inte
men visionen är stark och idéerna
djärva: En ny stadsdel ska byggas på
östra sidan av ån. En ny centralstation
ska byggas. Innerstaden har växt
och fått en livfullare karaktär. Detta
påverkar förstås stadens utseende,
samtidigt som utvecklingen bidrar till
att stärka stadens attraktivitet både
för människor och företag. Det är i
sin tur av betydelse för hela regionen.
För att hålla samman det som ska
hända kopplat till att Ostlänken
byggs, har kommunen startat ett
projekt som heter C Linköping.
Projektets uppgift är att samordna
de stadsutvecklingsinsatser
som är kopplade till att
höghastighetsjärnvägen kommer hit.
Mer information och fler frågor och svar på: www.linkoping.se/clinkoping
Linköpings kommun
linkoping.se/clinkoping