Ladda ner broshyr

www.variotherm.at
GOLVVÄRME FÖR FLYTANDE MONTERING
VÄRMNING. KYLNING. MÅ BRA.
Den supertunna VarioComp.
VIDEO
GOLVVÄRME FÖR FLYRANDE MONTERING
Ditt golv kan vara mer än golv.
Den behagliga värmen från VarioComp
förvandlar blixtsnabbt kalla golv till
trivsamma boytor.
Det står vi för!
NYA IDÉER.
NY BEKVÄMLIGHET.
VarioComp modulärt system ger er nya möjligheter med golvvärme. Det
är en perfekt lösning för montering i torrt utrymme, samt för renovering
av befintliga golv i gamla byggnader.
Systemet består av prefabricerade 18 mm tjocka FERMACELL paneler
med integrerad ø 11,6 mm kompositrör bestående av homogen lasersvetsad aluminium limmad med två lager av värme- och tryckresistent
plast (PE-RT) på ytan och i kontakt med vätskan. Materialet är 100 %
diffusionstät, korrosionsfritt med slätt yta på insida, vilket minskar risk för
tryckförlust och organisk biofilm.
Unik relief i panelen ger två möjligheter med installation av värmerör:
"Bifilär" och "Meander".
Dessa två viktiga faktorer gör jämnare och snabbare temperaturspridning
samt bättre komfort. Den stora aktiva ytan nära ytbeläggningen ger
snabb och exakt reglering och därmed bättre besparing än jämförbara
golvvärmesystem på marknaden. VarioComp är enkelt att installera och
enkelt att använda med rumstermostat.
GOLVVÄRME FÖR FLYRANDE MONTERING
INDIVIDUELLA LÖSNINGAR
Den kompakta VarioComp golvvärme är en riktig kameleont. Den
anpassar sig perfekt till befintliga byggförutsättningar. Med en
bygghöjd på endast 20 mm inklusive fyllningsmassan kan systemet
monteras på bjälklag och betong.
VarioComp golvvärmesystem passar utmärkt för montering i torrt
utrymme i privata bostäder samt offentliga lokaler, som konferensanläggningar, kontor, sjukhus, skolor, badhus etc.
SUPERTUNN.
SKAPAR TRENDEN.
SUPERSPARSAM
SUPERSNABB
Du som väljer VarioComp golvvärme får ett miljövänligt distributionssystem med högenergibesparing i anslutning till värmepumpar
och solfångare.
Efter installation av VarioComp är den tid förbi då golvvärme reagerar
långsamt. Golvytan värms blixtsnabbt efter inställning av termostat.
Slappna av…
…Ett optimalt inomhusklimat är en
självklarhet med VarioComp.
Som på räls!
De speciellt frästa nopparna garanterar
en enkel och snabb läggning av golvvärmerör med exakt avstånd på 10 cm.
VarioProFil-Rohr 11,6 x 1,5 Laser
5-skikt sammansättningsrör
optimerad
värmeöverföring
Speciellt utvecklade för Variotherm: innanliggande,
100 % ssyre- och
lasersvetsade aluminiumrör som är stabila i form
vattenånga-
och lätta att böja.
diffusionstät
Profilerad yta!
VarioComp
1
Underkonstruktion
2
Panel 600 x 1000 mm
3
VarioProFil-rör 11,6 x 1,5 laser
4
Fyllnadsmassa
5
Golvbeläggning
5
20 mm
GOLVVÄRME FÖR FLYRANDE MONTERING
TECHNIK
TYPEN
MONTAGE
4
2
3
1
ENKEL MONTERING
SPARSAM DRIFT MED LÅG FRAMLEDNINGSTEMPERATUR
VarioProFil-rör 11,6 x 1,5 laser behåller sin böjda form även vid
låga temperaturer. Genom den speciella noppformen i panelerna är röret fixerat stabilt. Läggningen av röret kan ske fritt efter
eget val (t.ex. meander eller bifilärt)!
VarioComp golvvärme är ett effektivt komplett system, där
VarioProFil-röret är inbäddat i fylningsmassan. Detta
garanterar en optimal värmeöverföring. Tillsammans med
bättre reglerbarhet är också lägre framledningstemperaturer
än hos andra golvvärmesystem.
Så enkelt och snabbt går det: Lägg rör, häll på fyllnadsmassa,
stryk av, färdigt. Golvbeläggningen kan läggas redan efter kort
torkningstid.
En viktig fördel i den varsamma saneringen av gamla hus:
VarioComp är fjäderlätt i jämförelse med ingjuten golvvärme!
Miljön går före: Alla Variotherm paneler tillverkas av byggnadsbiologiskt testade FERMACELL gipsfiberplattor IBR-Institut für
Baubiologie Rosenheim).
SNABBA REAKTIONSTIDER
Jämförelsen mellan Variotherm VarioComp och en ingjutet
golvvärmesystem visar att golvytan med VarioComp värms upp
mycket snabbare än golvytan med ingjuten golvvärme. Skillnaden är 2,5 timmar. Ytterligare resultat: Yttemperaturens reaktionstid på den sänkta framledningstemperaturen är väsentligt kortare
för VarioComp. Detta visar att VarioComp golvvärmesystem
reagerar snabbare och regleras bättre som ger högre energibesparing och komfort.
°C
Järförelsemätning
1
30
4
2
1
Varmvattentemperatur
2
VarioComp system
Golvytans temperatur
3
Ingjuten golvvärme
Golvytans temperatur
4
Kort reaktionstid för
På- och frånkoppling av värmesystem
3
25
ca. 2,5h
20
Zeit
3. Låg vikt. Idealisk för installation i torrt utrymme eller renoveringar av gamla fastigheter.
4. Optimal värmespridning. Värmerör är helt integrerat i panelen under fyllnadsmassan.
5. Extremt snabb reaktion och excellent styrbarhet.
6. Snabb och enkel montering.
7. 10 - års garanti från fabriken!
DETTA FINNS OCKSÅ FRÅN VARIOTHERM
Fyra idealiska golvvärmesystem för våtfyllning ingjutning:
VarioRast, VarioFix, VarioRoll och VarioNop.
HEIZSYSTEME GMBH
GÜNSELSDORFER STRASSE 3a
2544 LEOBERSDORF
AUSTRIA
T: 0043 22 56 648 70 0
F: 0043 22 56 648 70 9
[email protected]
www.variotherm.at
FairPrint by Grasl: Klimatneutral produktion, Förnyelsebar energi, Hållbart papper, Växtoljefärger
2. Lågtemperatur system med hög energibesparing.
Grafik: HÄC-MÄC, Grafikstudio, Eisenstadt • Text: G. Loibelsberger • Omslag: Stefan Badegruber, Wien
1. Supertunn. Panelens tjocklek är bara 20 mm!
FBHK 01/13 ©
7 STARKA
ARGUMENT
FÖR VARIOCOMP
GOLVVÄRME