IP-telefoni en förklaring del.1

MD-100131_RA
Att skydda människor i alla situationer, det är vårt mål!
COBS Alert4U2 är trådlösa, portabla små larmsändare, unika i sitt slag. De
kombinerar en ultraportabel larmsändare i fickstorlek med exakt positionering via
RFID. Larmsändarna är helt trådlösa, vattentäta enligt IP67 och konfigurerbara.
COBS Portabla små larmsändare i Alert4U2 serien är en viktig komponent i att
förse våra kunder med alternativa larmlösningar.
COBS larmsändare är designade för att användas i de mest skiftande miljöer och
är optimerade för kunder som behöver personlig säkerhet i ett litet utförande.
Kontakt:
Tel: 031-333 38 40
E-post: [email protected]
Internet: www.cobs.se
COBS Alert 4U2
Vatten & Dammtät enligt IP-67
Ett professionellt 2-vägs radiolarmsystem
för högsta möjliga säkerhet.
Larmsändarna kan vara av de mest
skiftande slag, allt från bärbara
ultraportabla larmsändare till larmsändare
fastmonterade på vägg.
Larmsändarna TRACE och ALARM är vattentäta
enligt IP-67. För att tätheten skall kunna
garanteras under hela livslängden så kan man inte
själv byta batterier på enheten.
Larmpresentation
Syftet med Alert4U2 är att öka tryggheten
för människor som är i behov av hjälp och
som behöver kunna larma dygnet runt
oavsett var de befinner sig i byggnaden.
Portabla larmsändare
Systemfunktion
ALARM är en IP-67 klassad
Vid aktivering av en enskild
larmsändare så skickas en signal
trådlöst till närmsta larmmottagare.
När larmmottagaren har mottagit
larmet så skickas det en kvittens till
larmsändaren om att meddelandet
mottagits.
Skulle larmsändaren inte erhålla en
kvittens så kommer larmsändaren att
repetera larmet till dess att den får en
kvittens, detta repeteras sedan i den
utsträckning som man själv bestämt.
larmsändare med 2-vägs radio.
ALARM fungerar på den av EU-angivna
frekvensen för sociala alarm
869.250MHz. Denna frekvens är
framtagen för att minimera störningar
från andra system.
TRACE är en larmsändare med
samma egenskaper som ALARM men
med den fördelen att den har inbyggd
exakt positionering. TRACE har
dessutom möjligheterna för
automatiska larm i samband med
omedelbar närhet av en
positionssändare. TRACE använder sig
av Aktiv RFID vilket ger ett
”läsavstånd” till en positionsfyr på 1-3
meter beroende på positionsfyren.
Larmet hanteras av COBS CMS för
vidarebefordran ut till någon ansluten
larmmottagare, exempelvis DECTtelefon, GSM-telefon, personsökare,
display eller andra 3:e parts anslutna
system.
I COBS CMS kan eskaleringskedjor,
larmförvaltning eller påminnelser
programmeras i en mängd olika
scenarion.
COBS bärbara larmsändare kopplas bäst ihop med COBS
DECT telefoner för grafisk och färgkodad presentation av
larm direkt i displayen.
Ett larm från en Alert4U2 sändare kan också presenteras i
alla till CMS anslutna system såsom trygghetslarm,
personsökare, mobiltelefon och displayer mm.
A-CALL
Fast monterad trådlös larmsändare med batteridrift
eller för 24volts matning. Larmsändaren kan skicka
flera olika typer av larm beroende på händelse.
Positionering
Alert4U har samma exakta positionerings
system som COBS DECT system har.
Denna positionerings funktion erbjuder
demenslarm, automatiska dörröppnings
funktioner, smitlarm eller andra typer av
larm baserat på exakt positionering.
Mer information finns i broschyren
Positionering - så fungerar det.