Ladda ner mer information om Mobile View

Mobile View
Kommunicera snabbare, effektivare och mer exakt!
Nå ut till alla medarbetare direkt via deras smartphones
Med Mobile View kommunicerar ni enkelt direkt till era medarbetares smartphones.
Få ut information till den enhet som alla alltid har med sig, följ upp vilka som har tagit
del av budskapet samt påminn dem som ännu inte har gjort det.
Med Mobile View kan ni
Publicera enkelt
Logga in i webbgränssnittet och skapa budskap, som
publiceras till medarbetarnas smartphones.
Styra exakt
Gruppera era användare och styr exakt vilka som ska motta
budskapet: Alla, en avdelning eller enskilda personer.
Skicka pushnotiser
Uppmärksamma mottagarna på att det finns nytt material.
Få statistik
Se statistik gällande vilka som har läst samt när de gjorde det.
Begära läsbekräftelse
Skapar trygghet då extra viktig information skickas ut.
Automatiskt påminna
Skicka automatiska påminnelser till dem som ännu inte har
tagit del av informationen.
PLAYipp AB • Gävle Slott Timmermansgatan 1 • 802 66 Gävle Sweden
Org-nr 556712-3012 • 026 - 45 50 600 • [email protected] • www.playipp.com
Mobile View
Så fungerar er nya kommunikationskanal
Välj mottagare, skapa budskap, publicera och följ upp!
PLAYipp Platform är ett av marknadens bästa verktyg för professional communication.
Via den molnbaserade plattformen publicerar ni enkelt det ni vill, när ni vill, till era medarbetares smartphones.
Så fungerar Mobile View
1.
Ange exakt vilka som
ska få informationen.
Välj ifall budskapet ska nå
alla, en särskild grupp eller
enskilda individer.
2.
Fulltextnyheter, bilder,
filmer etc publiceras
snabbt och enkelt via den
webbaserade och flexibla
plattformen PLAYipp.
Bygg en struktur och lägg till alla de
anställda.
3.
Pushnotis går ut till
mottagaren, som sedan läser hela budskapet i
den kostnadsfria appen Mobile View.
Nå medarbetarna via den enhet de
alltid har med sig.
4.
Avsändaren ser exakt
vilka som har tagit del
av informationen och kan
snabbt skicka ut påminnelser till övriga.
Se uppföljande statistik och påminn dem som
inte har läst budskapet.
Licenspaket för Mobile View
Kom igång direkt
Appen Mobile View laddas ner kostnadsfritt från App
Store samt Google Play.
Antal användare
Det finns ingen uppstartsavgift för att komma igång. Det
enda ni betalar är en månadslicens, baserat på antal mottagare.
6-10
För en tryggare start kan ni komplettera ert licenspaket
med uppstartserbjudandet All Inclusive.
Kontakta oss för mer information:
Mail: [email protected]
Tel: 026-45 50 600
1-5
11-20
21-50
51-100
101-500
501-1000
1001-2500
Välj det licenspaket som
passar er organisation.
Ni kan vid behov när som
addera ytterligare licenser
till ert paket.
Kontakta oss för prisuppgifter gällande de olika
licenspaketnivåerna.
Över 2500
PLAYipp AB • Gävle Slott Timmermansgatan 1 • 802 66 Gävle Sweden
Org-nr 556712-3012 • 026 - 45 50 600 • [email protected] • www.playipp.com
Mobile View
Få en tryggare och smidigare start med All Inclusive
Beställ startpaketet som innehåller allt!
All Inclusive innehåller allt som krävs för att snabbt komma igång med Mobile View.
Ni får en grafiskt anpassad kanal, en smart struktur, fyra stycken snygga grundmallar
samt utbildning och kom igång-support.
All Inclusive innehåller
Företagslogotyp
Kanalen förses med företagets logotyp.
Företagslogo
Profilfärg
Appens grafiska element får företagets profilfärg.
Viktighetsnivå
Profilfärger
Nivåer för olika typer av budskap som reglerar pushnotiser,
påminnelser samt eventuella krav på läsbekräftelser.
Fyra grundmallar
Fyra stycken anpassade mallar för snabbare publicering.
Struktur
Viktighetsnivåer
Smart struktur som grupperar mottagarna efter exempelvis
kontor, avdelning, arbetsuppgift.
Utbildning
Webbaserad grundutbildning i hur ni lägger till användare,
publicerar och följer upp era resultat.
Exempel på grundmallar
Mallarna utformas efter er grafiska profil och används för att snabbt
skapa snygga budskap till Mobile View.
PLAYipp AB • Gävle Slott Timmermansgatan 1 • 802 66 Gävle Sweden
Org-nr 556712-3012 • 026 - 45 50 600 • [email protected] • www.playipp.com