Anvisning för exakt måttagning för Juzo® stumpkompressionsstrumpor

Maßblock_Stumpf - SV 27.02.15 09:34 Seite 2
Anvisning för exakt måttagning för Juzo® stumpkompressionsstrumpor
Vänligen observera:
För att säkerställa korrekt kompression ska omfångsmåttet mätas 5 cm proximalt från stumpände. Markera på rätt plats i
utprovningsprotokollet. Mät sedan samtliga övriga mått, för det utförande som ska beställas, och skriv in ävendessa i protokollet.
Kontrollera så att samtliga mått är angivna då utförande med höftdel eller livdel önskas.
Längdmåtten ska anges från stumpände. Mät i en rak linje, (följ INTE stumpens kontur) och ange i protokollet.
Vid beställning av stumpstrumpa i kombination med strumpbyxa, följande varianter är möjliga:
– En strumpa för det amputerade benet och det andra enligt storlek för normal kompressionsstrumpbyxa. (med/utan tådel).
Ange storlek för strumpbyxa på gällande utprovningsprotokoll och bifoga detta vid beställning.
– Båda benen för stumpkompresssion. Ange samtliga mått till ”T”.
– Ett ben med stumpkompression, det andra med förlängd ben/lårdel. Angeomfångsmåtten för ”F” och ”G”.
Kompressionstumpstrumpa med livdel (KT Juzo® Expert livdel – Höjd 23 cm)
Storlekar
Passande för midjeomfång
1
2
3
4
5
90
100
110
120
135
cT
cH
cK
l SG
l SK
l SH
l ST
cG
l SF
l ST
cF
S
l SY
l SH
cE
l SF
l SK
l SG
cD
l SD
l SB1
cB1
l SB
cB
l SY
l SC
l SE
cC
cY
S
Omfångsmått
cm
Umfangmaße ini cm
Längenmaße
Längenmaße inincmcm
För ytterligare information om möjligheten att optimera behandlingen rekommenderar vi broschyren Juzo® Expert specialutförande.