Här ser du alla uppdragen som toppersonerna har!

GRANSKAR
SENASTE NYTT: ATL.nu
4
tisdag 13 oktober 2015 l nr 70
Många stolar för
Fåtal personer med
stort inflytande inom
de gröna näringarna
Ett fåtal personer har
stor makt över bolagen i
LRF-sfären och flera personer i LRF-toppen har
ett stort antal uppdrag.
Det visar ATLs granskning.
upplever mig därför ha tid
över och hockey är också ett
av mina största intressen.
Förutsättningen är att det ska
skötas så att det inte kolliderar med jobbet, säger Anders
Källström.
Nils-Olov Lindfors, ordförande LRF Norrbotten, har
inga synpunkter på antalet
styrelseuppdrag för enskilda
personer men betonar att han
önskar regionala LRF-representanter i dotterbolagsstyrelserna. Så är det inte i alla
bolag i dag.
– Det är viktigt så att det inte blir helt riksstyrt
och att ett gäng personer får många poster. Det finns en sådan risk, säger han.
Anders Källström, Annika
Bergman och Hans Åke Hammarström är exempel på personer i de gröna näringarna
som har många förtroendeoch styrelseuppdrag.
Det visar ATLs genomgång
av styrelser och VD-poster i
bolagen i LRF och dess organisationsmedlemmar.
Över LRFs egna bolag är det tydligt att
LRFs högsta tjänstemän har stort inflytande. De fyra som sitter i Det är
”Har tid”
LRF-bolagens moder- viktigt att
bolag LEAB delar på
av ledamöterutöva mitt Flera
na i förbundsstyreluppdragen som styrelseordförande i dotter- ansvar som sen har många och
bolagen.
koncern- tunga uppdrag.
Flest antal poster
Annika Bergman
har LRFs koncernchef chef genom listar totalt 17 påoch VD Anders Käll- styrelserna gående uppdrag på
ström. Han är ordföwebbplatsen för sitt
rande för tre av dotterkonsultbolag.
Hon
bolagen och även i några av de har åtta LRF- och bolagsuppbolag som finns under dotter- drag och är utöver det bland
bolagen, som Sånga-Säby.
annat vice ordförande i arbetsgivarorganisationen SLA.
Effektiv ägarstyrning
Men flera av uppdragen är inte
Anders Källström ser styrel- särskilt tidskrävande utan av
seuppdragen som en del av sitt mer formell karaktär och hon
VD-uppdrag.
har tid, säger hon.
– Det är en väldigt viktig del
– Jag har stora barn och en
att utöva mitt ansvar som kon- hög arbetskapacitet. Jag får
cernchef genom styrelserna, många förfrågningar men säger nej tack till ungefär hälften.
säger han till ATL.
Upplägget, att ledningen i Man arbetar också upp en erfamoderbolaget också har pos- renhet som gör att man får en
ter i dotterbolag, kan ses som viss skicklighet i styrelseuppett sätt att utöva effektiv ägar- drag, säger Annika Bergman.
styrning och LRFs tjänstemän
Av dem som inte ingår i LRFs
får inget extra arvode för sina ledning har till exempel Norrstyrelseuppdrag. Samtidigt är mejeriers tillförordnade VD
det viktigt att bolagens styrel- Hans-Åke Hammarström åtser har tillräckligt med tid för ta uppdrag. Lars Idermark,
sina uppdrag.
VD för Södra SkogsägarI juni fick Anders Källström na, har poster som
ett nytt tungt uppdrag utanför är mycket tunga,
LRF-sfären i och med posten bland annat i Swedsom styrelseordförande för bank.
Svenska Hockeyligan, SHL.
– Vi har gjort ett genera- Åsa Nilsson Rönnqvist
tionsskifte på min gård. Jag [email protected]
’’
FAKTA
Så är LRF organiserat
l LRFs förbundsstyrelse är ytterst ansvarig för verksamheten i LRFs bolag och utser LRFs
koncernchef.
LEAB är moderbolag för
LRFs sju dotterbolag: Sigill, LRF
Konsult, LRF Försäkring, LRF
Media, Macklean, Bygruppen,
LRF Samköp. De har i sin tur
också dotterbolag.
Dessutom finns sex branschavdelningar, till exempel LRF
Mjölk, som samlar kompetens
inom olika näringsgrenar.
n LRFs ledning
13
bolags- och
LRF-uppdrag
Anders
Källström
4 VD och
koncernchef LRF
4 LEAB, VD
4 LEAB, styrelseordförande
4 LRF Konsult AB,
styrelseordförande
4 LRF Media AB,
styrelseordförande
4 Svenska Hockeyligan AB, styrelseordförande
4 Sånga-Säby Hotell
och Konferens AB,
styrelseordförande
4 Bygruppen AB,
styrelseordförande
4 LRF Media Digital
AB, styrelseordförande
4 EkoNord Invest AB,
styrelseordförande
4 LRF Försäkring,
ledamot
4 Sundåsens Bryggeri
ek för, revisor
4 Tillväxtverket,
styrelseledamot
8
uppdrag
Annika
Bergman
Lotta
Folkesson
4 Ledamot
förbundsstyrelsen
4 Arbio AB, ledamot
4 Avan Gård AB, ledamot
4 Elgesta Förvaltning AB,
delägare, suppleant
4 Länsförsäkringar
Bergslagen, ledamot
4 AgroMind AB, ledamot
4 Biototal Förnyelsebar
Växtnäring AB, ledamot
4 LRFs hästdelegation,
ledamot
4 Ledamot
förbundsstyrelsen
4 Näslunds Spedition AB,
ledamot
4 NS Horse AB, ledamot
4 Näslunds Invest AB, ledamot
4 Näslund Folkesson Invest
AB, ledamot
4 LRFs hästdelegation,
ordförande
4 LRF Västerbotten,
vice ordförande
n LRFs förbundsstyrelse
6
uppdrag
Åsa Odell
4 Vice ordförande
förbundsstyrelsen
4 LRF Konsult AB,
ledamot
4 JTI – Institutet för
jordbruks- och miljöteknik AB, styrelse­­ordförande
4 Länsförsäkringar
Skåne, ledamot
4 LSL Svenskmärkning
AB, ledamot
4 LRFs köttdelegation,
ordförande
7
uppdrag
Övriga uppdrag: Bland
annat vice ordförande Skogsoch lantarbetarsgivareförbundet, ordförande förvaltningsutskottet Hushållningssällskapet Halland, ledamot i Folk
och försvars styrelse
4
Sara Helgstrand
4 Ledamot förbundsstyrelsen
4 Sara Helgstrand, enskild firma
4 LRFs trädgårdsdelegation, ledamot
4 LRF Ungdomen, vice styrelseordförande