HÄSTEN BORDE VARA SVERIGES NATIONALDJUR!

HÄSTEN BORDE
VARA SVERIGES
NATIONALDJUR!
Hästen är bra på så mycket mer än de flesta tänker på.
I Sverige finns det ca 360.000 hästar. Det är fler än
det finns mjölkkor, eller älgar. Hästar älskar att beta.
Gillar du öppna ängsmarker och en levande landsbygd
– då gillar du häst!
Forskning visar att barn som tillbringar mycket tid
med hästar blir bra ledare. Fler flickor än pojkar rider.
Vill du se ett mer jämlikt samhälle med fler kvinnor i
ledande ställning – då gillar du häst!
Hästar för samman människor med olika bakgrund.
I flera stall jobbar nyanlända flyktingar och långtidsarbetslösa ungdomar. Gillar du tanken på mötesplatser
över gränserna – då gillar du häst!
Den största sponsorn av hästarna i vårt land är ATG
som ägs av Sveriges trav- och galoppförbund. När du
spelar något av ATGs spel får hästarna hela överskottet,
efter att vinst till spelarna och skatt till staten är betald.
Runt 1,6 miljarder kronor går tillbaka till hästnäringen
varje år.
Vi som gillar hästar tycker att samhället blir bättre
med hästar. Vår dröm handlar om ett Sverige där
hästen värderas efter sina förtjänster. Där alla som vill
umgås med hästar ska få chansen. Där de som vill leva
på sitt stora intresse ska kunna göra det. Vi kommer
göra allt för att uppnå vår dröm.
Gillar du också häst? Ge hästarna
ditt stöd på gillahäst.se!
Stödlinjen
020-81 91 00
21