Informationsblad Redovisningsekonom

Redovisningsekonom
– Gillar du siffror och ekonomi?
Att ha ordning och reda på finanserna är viktigt för alla typer av
organisationer och företag. Som
redovisningsekonom spelar du en
nyckelroll i detta arbete. Du får arbeta med diverse ekonomiuppgifter
såsom löpande redovisning, fakturering, analys och rapportering
samt bokslut.
Om du väljer att satsa på denna utbildning, går du
en ljus framtid till mötes. Redovisningsbranschen är
en växande bransch och många som idag arbetar
med detta går i pension de närmaste åren.
Speciellt i Östersundsområdet finns det många
företag med ett markant behov av just denna kompetens. Det är utifrån detta som flera företag i regionen har utvecklat och initierat denna utbildning.
”Jag trivs otroligt bra. Man känner att man hela
tiden lär sig något nytt. Men det är inte bara
lärorikt att vara i skolan utan även roligt. Lärarna
är mycket kompetenta men även underhållande
och pedagogiska. Vi studerande har bra kontakt
med lärarna och känner att vi kan ha en öppen
dialog med dem.”
Josefin Eliasson
studerande
Vem är du som söker denna
utbildning?
Du behöver inte vara ett mattegeni, men du har ett
genuint intresse och viss fallenhet för siffror. Och
visst gillar du att ha ordning och reda. Du är analytisk och strukturerad och har en god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga.
EFTER EXAMEN:
Efter utbildningen kan du ta anställning som
redovisningsekonom, redovisningsassistent,
redovisningskonsult eller ekonomiassistent på
ett företag eller en kommun. I utbildningen får
du den kunskap som gäller för statlig redovisning vilket innebär att du även kan arbeta med
redovisningsekonomi på en myndighet.
Kurs
YH-poäng
Företagsekonomi och Entreprenörskap
25
Löpande redovisning och ekonomisystem
60
Handelsrätt
50
Affärs- och ekonomiprocesser
20
Ekonomistyrning och rapportering
25
Redovisning – Offentlig sektor
20
Beskattningsrätt
50
Bokslutsarbete och Årsredovisningen
40
Examensarbete
20
LIA 1*
50
LIA 2*
55
*LIA = Lärande i arbete
5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier
FAKTA OM UTBILDNINGEN:
Utbildningsort:
Östersund
Utbildningens längd:
415 YH p, 83 veckor varav 21 veckor är
Lärande i arbete (LIA).
Utbildningsstart:
September 2015
”Bara vi på Deloitte i Östersund har ett rekryteringsbehov på 10-15 redovisningsekonomer per
år under de närmaste fem åren, vilket avser både
tillväxt- och ersättningsrekryteringar. Även andra
företag i regionen har motsvarande behov. Östersund med omnejd är helt enkelt en expansiv region
inom ekonomi- och redovisningsbranschen.”
BODIL ANDERSSON
SENIOR MANAGER, DELOiTTe
Utbildningsform och studiefinansiering:
En Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildningsform som vänder sig till dig
som snabbt vill ut i arbetslivet eller som vill byta
karriär mitt i livet. Möjligheten till arbete är mycket
stor eftersom en YH-utbildning bara får drivas så
länge det finns ett behov och en stark uttalad
efterfrågan på arbetsmarknaden av den kompetens som ges i utbildningen.
Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN.
VÅR ledningsgrupp:
Till utbildningen finns en ledningsgrupp med
närings­livsrepresentanter från branschen. De ser
till att utbildningen håller hög kvalitet och att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov
och krav som arbetslivet ställer.
I ledningsgruppen ingår:
» A2 revision & redovisning
» Deloitte AB
» Ekonomipartner Mitt-Nord AB
» Statens Servicecenter
» Mittuniversitetet Östersund
» Lärcentrum Östersunds kommun
» Ernst & Young
» Diös Fastigheter
» Grant Thornton
Läs mer & ansök på:
www.hermods.se/yh
Behörighet:
För att söka utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier och
att du har minst betyget E (godkänt) i:
•
•
•
•
Svenska 1 (Svenska A)
Svenska 2 (Svenska B)
Matematik 1 (Matematik A)
Matematik 2 (Matematik B)
eller motsvarande
Saknar du behörigheten?
Vi erbjuder preparandkurser inom Matematik 2
som ger dig chansen att få även den särskilda
behörigheten som krävs. Du anmäler dig via vårt
antagningssystem yhnet.se.