Studentutsläpp 2015

LUNDS KOMMUN
Utbildningsförvaltningen
Gymnasieskolan VIPAN
Till elev och vårdnadshavare åk 3/4
Inför studentutsläppet, måndagen den 8 juni 2015
Tider och aktiviteter
Fotografering
11.00
Elever kommer till skolan studentklädda
Före och efter fotografering samling med mentor enligt nedan:
BA 3
M-huset
BF 3
J-huset
EE 3
E-huset
HT 3
B-huset
IA, IM3Bas
G- och I-hus
RL 3
B-huset
FÅ
A- o Khus
VF 3
M-huset
HA 3
L-huset
VO 3
J-huset
Fotograferingen – Grupp och porträtt sker framför hus A och sker enligt nedan.
Lärlingar ansluter sig till den klass de läser ihop med.
11.00
11.10
11.20
11.30
11.40
11.50
12.00
FÅ – SM 4
BA 3B
BF 3A
EE3A
IA 4
RL3B
VF3A
FÅ – IV 4
BA 3C
BF3B
EE3B
IM Bas 3
RL3C
VF3B
BA 3A
BA3D
HA3
HT 3
RL 3A
RL3D
VO3
12.15
Resp. mentor och klass går i grupp till Star Hotell.
12.50
Samling utanför Star Hotell
13.00
Samling med lätt lunch. Klasserna sitter vid angivna bord. Efter lunchen samling
i foajén för mösspåtagning.
14.00
Eleverna lämnar Star Hotell och går till Vipan i tåg efter orkester.
14.30
Eleverna samlas utanför hus L och springer ut vid hus L – mot parkeringen.
Utspring sker i följande ordning:
1. FÅ-IA4
7. BF 3A
13. IM-SA4
19. VF3A
2. FÅ-SM4
8. BF 3B
14. IM Bas3
20. VF3B
3. BA 3A
9. EE 3A
15. RL 3A
21. VO3
4. BA 3B
10. EE 3B
16. RL 3B
5. BA 3C
11. HA 3
17. RL 3C
6. BA 3D
12. HT3
18. RL 3D
Anhöriga uppmanas att vänta vid aktuell skylt för att undvika
att blockera gångar samt att respektera avspärrningar!
Beräkna mindre än 2 min/klass vid utsläppet – kom i tid!
Viktig information för studenter och anhöriga

Visselpipor och tutor är inte tillåtna att använda inomhus – detta gäller särskilt på Star
Hotell.

Endast studentfordon tillåts komma in på skolans område. Bostadsområdet i öster är
privat område. Kom i god tid och parkera förnuftigt. Övriga fordon parkeras lämpligen
nere på Gastelyckan – följ markering till skolan! Det är inte tillåtet att blockera
Vipeholmsvägen och Hjalmar Gullbergs väg!

Det är en dag av fest men den skål du vill utbringa får vänta tills ni kommer hem!
Skolan vill att du ska ha ett ljust minne av dagen. Dina anhöriga och vänner ska med
glädje kunna ta emot dig på skolgården.
Vi accepterar ingen form av alkohol under dagen.

Läs bifogad skrift från Transportstyrelsen: ”Studentflak och karnevalståg – Bjud på
säker skjuts!”. Här finns bl.a. information om fordon och fordonskombinationer.
Detta meddelande vänder sig till alla föräldrar. Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar att
ge våra studenter en riktigt fin och minnesvärd dag!
Lycka till!
Skolledningen