Sjukt dålig brevutdelning

TISDAG 1 SEPTEMBER 2015. MITT I SUNDBYBERG 5
Stockholm I juli upptäcktes
två fall av amerikansk yngelröta i
Södermanland och då varnades
biodlare i Stockholm för smittan.
Nu har sjukdomen konstaterats i
ett bisamhälle i länet, nämligen i
Salem.
Bikupan förstördes av länsstyrelsen samma dag.
– Nu besöker länsstyrelsens bi-
tillsynsman i området alla biodlare
inom en radie på tre kilometer från
den aktuella odlaren för att kontrollera om smittan spridits. Hittas
sjukdomen även i dessa kupor
utvidgas området som ska kontrolleras. Alla biodlare är skyldiga att
anmäla var de har sina bisamhällen, säger länsveterinär Mari-Ann
Andersson.
Foto: Henrik Flygare
Nytt utbrott av smittsam sjukdom
Amerikansk yngelröta drabbar
i första hand binas larver.
Kvinnliga företagare
peppas på seminarium
MARABOUPARKEN För att
peppa kvinnor i Sundbyberg
att starta företag anordnas ett
seminarium om att vara kvinna
i företagsvärlden tisdagen den
8 september. Träffen anordnas
av staden och det kvinnliga
affärsnätverket Matrona. Seminariet är gratis och det finns
platser kvar att anmäla sig till.
Projektansvariga Lena Törner
utsågs nyligen till ”Småföretagarnas favorit 2015” i Sundbyberg och Solna.
Tomt på hallmattan igen. I sommar har företagaren Robert Lagnehamn i Ör vid flera tillfällen fått vänta flera dagar på att viktig post ska nå fram till honom.
Foto: Sofia Ekström
Sjukt dålig brevutdelning
l Posten låter försändelserna samlas på hög när brevbärare är sjukskrivna
Postutdelningen i Sundbyberg och Solna har
strulat under sommaren.
Anledningen: Brevbärare har varit sjuka.
– Det kan vara ganska
irriterande när man väntar på något speciellt,
säger Robert i Ör.
En av dem som fått vänta länge
på sin post är företagaren Robert
Lagnehamn i Ör.
– Jag har fått vänta många dagar på ett kontrakt som skulle
skrivas på. Min kund blev inte jätteglad över att jag inte svarade.
Under sommaren var det värst, då
kunde posten dröja en vecka, säger han.
Den torsdag Lokaltidningen
Mitt i träffar Robert möter vi brev-
bäraren som kommer med tisdagstidningen. Tidigare har påminnelseavgifter kommit före fakturor
om trängselavgift. Robert är en av
dem som klagat hos kundtjänst.
– Då svarar de att brevbäraren
är sjuk. Det är ju inte brevbärarnas
fel, men det kan vara ganska irriterande när man går och väntar på
något speciellt, menar Robert.
advokat
Jens Ericsson-Rindö på Advokatfirman Rätt & Råd på Råsundavägen.
– Vi är ju beroende av att få
handlingar omgående. Det kan
vara handlingar från åklagare, polisprotokoll eller brådskande migrationsärenden som vi måste gå
igenom snabbt.
När han ringt och klagat har
även han fått höra att brevbäraren
varit sjuk.
En annan drabbad är
I Råsunda bor också Monica
Roxenvik-Sundh.
– I förra veckan fick jag ett brev
med foton från min 75-årsdag. Det
brevet hade min väninna skickat
till mig den 29 juli. Det tog två och
en halv vecka att få det, för det
hade först gått tillbaka till henne
så hon fick posta det igen. Ska det
verkligen vara så? säger Monica.
Hon har bokfört allt strul hon
haft med posten under sommaren.
– Jag skulle även ha varit på S:t
Eriks ögonsjukhus den 6 augusti,
men den kallelsen har jag inte fått.
De skulle ha 350 kronor för uteblivet besök. Det slapp jag tack och
lov betala, säger hon.
PostNord, före detta posten,
uppger att man haft en del inkörningsproblem sedan flytten till
Rosersberg tidigare i år. Det har
också varit problem med sjukdom
hos brevbärarna, berättar Kjell
Lagen kräver postgång varje vardag
w Enligt regelverket ska PostNord
(gamla Posten) dela ut brev fem
dagar i veckan.
w ”Vanliga” brev ska vanligtvis delas ut dagen efter att de postats.
w I undantagsfall kan den dagliga
utdelningen fallera, exempelvis
på grund av akut sjukdom.
w Eftersom detta strider mot reglerna får det inte ske för ofta och
absolut inte sättas i system.
Källa: Post- och telestyrelsen
Björklund, områdeschef för västra
Stockholm.
– Vi delar alltid ut posten, men
enskilda dagar kan det hända att
vi inte kan dela ut allt, om till exempel en port är låst, om markarbete eller renovering hindrar att vi
kommer fram eller om vi får akut
hög sjukfrånvaro. Till exempel har
vi haft några sådana dagar under
sommaren med hög sjukfrånvaro i
Sundbyberg.
I Råsunda har PostNord haft
problem med många sjuka och
svårighet att få in vikarier.
Enskilda långa förseningar av
post kan det finnas flera förklaringar till, enligt PostNord, så som
felaktig adress eller felaktig utdelning.
l  Max Lind
l  Anna Wachenfeldt
[email protected]
tel 550 550 91