Information om hälso- och sjukvård för dig som är asylsökande

Information om hälso- och sjukvård
för dig som är asylsökande
Hälsoundersökning efter ankomst till Sverige
Som asylsökande i Sverige får du brev med erbjudande om att göra en hälsoundersökning. I
undersökningen ingår samtal och provtagning. En tolk som talar ditt språk beställs till undersökningen.
Undersökningen kostar ingenting. Resultatet av hälsoundersökningen påverkar inte dina möjligheter
att få stanna i Sverige och Migrationsverket får inte ta del av resultatet.
Att söka vård
Om du blir sjuk och det inte är akut ska du kontakta en vårdcentral. Kontakta den vårdcentral som
ligger närmast där du bor. På vårdcentralen finns läkare, sjuksköterskor och många andra
yrkeskategorier inom vården. De flesta pratar och förstår engelska.
Vårdcentralen kontaktar du helst per telefon. En telefonsvarare svarar på svenska och ger
instruktioner att du ska trycka in ditt telefonnummer. Sedan får du en tid då vårdcentralen kommer att
ringa dig för att ge dig råd och boka en besökstid om du behöver.
Om du vet var vårdcentralen ligger kan du gå dit istället och boka en tid. För att få en säker vård är det
viktigt att du kan legitimera dig. Ta med giltigt LMA-kort både när du ska boka tid och till besöket. Om
du ännu inte fått LMA-kort så ta med kvitto på asylansökan.
Du har rätt till tolk vid besök i vården och den bokas av vårdpersonalen. Tolk kostar ingenting. Ibland
går det inte att få en tolk som kan vara på plats och då blir det istället en telefontolk.
Om du blir allvarligt sjuk och behöver akutsjukvård, ska du åka till en akutmottagning. De finns på
sjukhuset i Norrköping, Linköping och Motala. Om du inte kan ta dig dit och det är akut, ring 112 för
en ambulans. Även på akutmottagningen har du rätt till tolk men det kan vara svårt att ordna det
mycket snabbt.
Personer som är 18 år eller äldre kan få tandvård som inte kan vänta. Barn och ungdomar under 18 år
har fri tandvård. Asylsökande under 18 år får ett brev från Folktandvården med tid för tandläkarbesök.
Mer information om hälsa och vård
På webbplatsen www.1177.se hittar du kontaktuppgifter till vårdcentraler och folktandvårdsmottagningar och information om sjukdomar, behandlingar och vård i Sverige. Delar av webbplatsen
1177.se är översatt till andra språk än svenska. På telefonnumret 1177 kan du få sjukvårdsrådgivning
dygnet runt (på svenska, ofta går det bra på engelska).
www.regionostergotland.se
Information om hälso- och sjukvård för dig som asylsökande. Gäller också dig som är gömd
eller papperslös.
Avgifter i vården
Sjukvården är avgiftsfri för alla barn och ungdomar under 20 år i Region Östergötland.
För vuxna som är 20 eller äldre kostar sjukvården olika beroende på om det är vård som kan vänta
eller vård som inte kan vänta. Det är hälso-och sjukvårdspersonalen som bedömer vilken vård det är i
ditt fall. Att det kostar olika beror på att svensk lagstiftning ger asylsökande, gömda och papperslösa
rätt till lägre kostnader för en del vård som inte kan vänta.
Exempel på kostnad för vård som inte kan vänta:
Läkarbesök på vårdcentral eller på sjukhus efter remiss
Sjukvårdande behandling (hos annan än läkare)
Besök på akutmottagning
50 kr
25 kr
300 kr
Vård som kan vänta kostar detsamma för dig som för invånarna i Region Östergötland.
Exempel på kostnad för vård som kan vänta:
Läkarbesök på vårdcentral och första besöket på sjukhus efter remiss
Sjukvårdande behandling (hos annan än läkare)
Besök på akutmottagning
150 kr
100 kr
300 kr
Förebyggande barn- och mödravård, vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri.
Om du har en smittsam sjukdom och behöver smittskyddsvård är den också avgiftsfri.
Kostnad för läkemedel
Om du får läkemedel utskrivet ska du hämta dessa på ett apotek.
Läkemedel på recept för vård som inte kan vänta kostar högst 50 kronor.
Läkemedel på recept för vård som kan vänta kostar olika mycket. Det beror på vilka läkemedel du
behöver och hur stor del av kostnaderna som den svenska staten bidrar med.
Den 1 januari 2016 blir läkemedel för barn under 18 år avgiftsfria.
Tandvård
Som asylsökande, papperslös eller gömd ska du vända dig till Folktandvården om du behöver tandvård.
Barn och ungdomar under 18 år får avgiftsfritt den tandvård de är i behov av.
Personer som är 18 år eller äldre kan få akut tandvård och tandvård som inte kan vänta. Ett
tandläkarbesök på Folktandvården kostar då 50 kronor.
www.regionostergotland.se