Ladda ner hela veckans program här

En vecka fri från våld!
Konferensvecka 2-8 november
Hur förebygger vi våld bland barn och unga?
Första veckan i november gästar Jackson Katz och Michael Kaufman Stockholm,
Västmanland och Västernorrland för att inspirera och sprida kunskap om hur vi tillsammans kan stoppa mäns våld.
Hur förebygger vi våld bland barn och unga?
Våld är ett av våra största samhällsproblem
och något barn och unga möter dagligen. Trots
detta saknas det i dag breda insatser för att
våldet ska minska eller upphöra.
För att stoppa våldet måste vi utmana normer
kring män och maskulinitet. Vi behöver engagera människor i sin vardag och förändra
ojämställda attityder. Vi behöver arbeta tidigt
med barn och unga, på alla arenor där barn
och unga rör sig.
Det räcker inte med att göra små insatser här
och där, utan vi behöver vara många aktörer
som jobbar tillsammans - civilsamhälle, kommuner, myndigheter och verksamheter.
Med en vecka om våldsförebyggande arbete
vill vi inspirera dig som är yrkesverksam,
beslutsfattare, chef eller ideellt aktiv i kommuner runt om i landet.
Med konferenser, processdagar, filmvisningar
och hearings vill vi ge verktyg för att förebygga killar och mäns våld. Vi vill visa att vi kan
minska och stoppa våldet, om vi gör det tillsammans.
Välkommen till en vecka fri från våld!
Veckans program
Om föreläsarna
Måndag 2/11
Onsdag 4/11
Utbildningsdag för barnpiloter i Västerås Stad
Ingen extern inbjudan.
ARR: Västerås stad och MfJ
Filmvisning: Tough Guise
– Violence, Manhood and American Culture
Jackson Katz medverkar under kvällen.
PLATS: Filmhuset.
ARR: RFSU Stockholm i samarbete med MfJ
och Unizon.
MER INFO
Konferens En kommun fri från våld
Utbildningsdag i Västernorrland.
ARR: Länsstyrelsen i Västernorrland, Män för
Jämställdhet (MfJ).
MER INFO OCH ANMÄLAN
Tisdag 3/11:
Runda bordet-samtal med Åsa Regnér
Samtal i riksdagen. Endast för inbjudna.
ARR: MfJ och Unizon.
Att engagera fäder
Michael Kaufman håller workshop med
pappagruppsledare.
Endast för inbjudna.
ARR: Jämt föräldraskap, MfJ
Inspirationseftermiddag med Jackson Katz
ARR: MUCF, Länsstyrelsen i Stockholm, MfJ
och Unizon.
MER INFO OCH ANMÄLAN
Utveckling av MVP-arbetet i Sverige
Teamet för En kommun fri från våld har
sittning med Jackson Katz kring arbetet med
Mentorer i våldsprevention i Sverige. Endast
för inbjudna.
ARR: En kommun fri från våld/MfJ
Ett Västmanland fritt från våld!
En dag om våldsförebyggande arbete för kommuner i Västmanland.
ARR: Länsstyrelsen Västmanland och MfJ.
MER INFO OCH ANMÄLAN
Torsdag 5/11:
Föreläsningar för verksamheter i Västerås
Ingen extern inbjudan.
Fredag 6/11
Konferens om våldsprevention i Stockholm
Hur vi kan minska killars och mäns våld mot
tjejer och kvinnor.
ARR: Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete
med MfJ och Unizon.
MER INFO OCH ANMÄLAN
Lördag 7/11
Pornografi, maskulinitet och sexualitet
Workshopdag med Jackson Katz.
Endast för inbjudna.
ARR: Unizon och MfJ
Michael Kaufman
Jackson Katz
Fil. Dr. Michael Kaufman är föreläsare, utbildare, författare och konsult, vars innovativa
angreppssätt för att engagera män och pojkar
i arbetet med jämställdhet har fört honom
jorden runt. Under de senaste 30 åren har Michael Kaufman arbetat i över 45 olika länder,
bland annat för FN samt för ett flertal regeringar, NGOs, företag, fackföreningar och universitet. Han är en av grundarna till den globala
White Ribbon Campaign – en av de mest omfattande satsningarna i världen för att engagera
män i arbetet för att få mäns våld mot kvinnor
att upphöra. Han är författare och redaktör
för sju böcker om genus, demokrati och utveckling, och hans artiklar har översatts till
sexton olika språk.
Läs mer: www.michaelkaufman.com
Fil. dr. Jackson Katz är internationellt känd
för sitt banbrytande arbete med att förebygga könsbaserat våld i skolor, inom idrotten
och militären, och för sitt kritiska arbete om
maskuliniteter inom media och populärkultur. Katz är även en av upphovsmännen till
våldspreventionsprogrammet Mentors in Violence Prevention (MVP) som grundades 1993
vid Northeastern University. MVP är ett av
de första program som använder en så kallad
”åskådaransats” i arbetet med att förebygga
mäns våld och programmet har i USA implementerats i en mängd skolor, idrottsförbund
och inom militären. Katz ligger bakom ett flertal internationellt uppmärksammade filmer
och böcker om maskulinitet och våld. Läs mer: www.jacksonkatz.com
EN KOMMUN FRI FRÅN VÅLD är ett unikt treårigt Arvsfondsprojekt där vi utvecklar en modell för ett våldsförebyggande
arbete med barn och unga i en hel kommun. Våra metoder är
inriktade på breda och tidiga insatser med barn och unga, för
att minska våldet bland unga och förebygga att det uppstår
från första början. Projektet genomförs av Män för Jämställdhet
tillsammans med Borås Stad och Västerås Stad, med stöd av av
Allmänna Arvsfonden och sociala investeringsmedel.