Naturlig hälsa och läkning - 2000

Ronneby • Värnamo • Ullared (Köinge) • Falköping • Göteborg
6 september
7 september
8 september
11 september
12 september
Jubileumsföreläsningar år 2015 om
NATURLIG HÄLSA OCH LÄKNING
Föreläsarna i Göteborg:
Michael Zazzio
Yiping Zhou Thelander
Leif Lundberg
Suzanne Lundborg
• Yiping Zhou Thelander föreläser om ”Orsaksbehandling med nålar vid kronisk och svår sjukdom”.
• Michael Zazzio föreläser om ”Behandling av akuta och kroniska hörsel- och balansrubbningar” samt
om ”analys och kontroll av fria radikaler och hur de påverkar hälsa och läkning”. Michael Zazzio kommer
även att på plats utföra labanalys av fria radikaler, för de åhörare som vill genomgå blodtestet (300 kronor).
• Leif Lundberg föreläser om ”Ett naturligt alternativ till viktoperation”.
• Suzanne Lundborg föreläser om ”Framtiden är teknologibaserad medicin”.
Lokala föreläsare på övriga föreläsningsorter:
• Michael Zazzio och • Yiping Zhou Thelander föreläser på samtliga orter.
• I Ronneby föreläser Sara Boo, ordförande i NHF Sweden och homiatriker, om ”Vacciner – behövs de?”.
• I Värnamo föreläser Jerker Andersson om ”Mögelsvamp och cancer”.
• I Ullared (Köinge) föreläser Anders Östman om ”BEMER, Fysikalisk Vaskulär Terapi”.
• I Ullared (Köinge) föreläser Erik Enby om ”Okända partiklar i blod och vävnad – orsak till kronisk sjukdom”.
• Även i Falköping föreläser Leif Lundberg om ”Ett naturligt alternativ till viktoperation”.
FÖRELÄSNING I GÖTEBORG
Lördag 12 september, klockan 13.00 – ca 19.00
Plats: Carl Johans kyrka, Församlingshemmet, Majorna
Pris (endast kontant): 200 kr för medlemmar i SARA; 250 kr för övriga
(medlemskap inkl 5 nr av 2000-Talets Vetenskap kan tecknas på plats för 230 kr för 2015)
Anmälan till: Siv Wernborg: epost: [email protected]
Upplysningar: telefon: 031 - 56 49 12 (föranmälan måste göras)
För aktuell info om föreläsningarna på de olika orterna – se www.2000tv.se