150323

Protokoll Ungdom/Juniorkommittén
Smålands orienteringsförbund
2015-03-23 i Eksjö
Närvarande:
Magnus Trofast, Marie Nord, Mats Granstedt, Michael Hertin, Annika Ericsson, Marita
Philipsson, Kurt Svensson och Sven Gunnar Bergander.
Frånvarande:
Krister Rosjö
1. SSM i Nässjö 18-19 april –
Annika Ericsson är ansvarig ledare och kommer att sätta ihop ett PM för helgen.
Övriga ledare: Marie Nord, Michael Hertin, Mats Granstedt, Krister Rosjö. Magnus Trofast enbart lördag dag.
Truppen bor på Träcentrum och alla deltagare för Småland förväntas bo där. Vi räknar med
att föräldrar och ledare kan skjutsa deltagarna till Träcentrum efter tävlingen på lördagen. Vi
bokar buss för att ta deltagarna till arenan på söndagen.
I nuläget 48 anmälda – förväntar oss upp mot 70-75 st totalt. Anmälningstiden går ut 6 april.
Informerar om tävlingen på Vetlanda OL Cup i Aneby 6 april.
Diskuterar även medaljerna på SSM som i nuläget är silver, brons, brons till de tre
medaljörerna. Förslaget är att vi kommande år tar guld, silver, brons. Diskuterar detta med
övriga förbund.
2. USM Läger i Sundsvall 21-24 maj :
Magnus Trofast är ansvarig och sätter ihop PM för resan. Beräknad kostnad ca 2500:- där
Smof sponsrar med ca 500:-/person
Övriga ledare: Annika Eriksson, Michael Hertin, Sven Gunnar Bergander, Krister Rosjö
Buss är bokad. Reserutten beslutas när vi ser vilka vi har anmälda. En plan kan vara att vi
avgår från Växjö ca 14.00 och Eksjö 1530. Hotell bokat i Uppsala på lördagskvällen, samt på
Sidsjön fredag- söndag. Mat på Sidsjön från lunch fredag till frukost söndag. Planerar att
stanna vid ett tillfälle på vägen upp och ett på vägen hem. Här står man själv för matenmedtagen eller köper.
Magnus Trofast tar kontakt med Sundsvalls OK angående träningar – tre OL pass + ett
sprintpass. Planerar att delta i tävlingen i Söderhamn (Ljusne) på söndagen.
Blekinge har visat intresse för att haka på vår resa – totalt ca 10 personer. Vi ställer oss
positiva till detta. Annika sköter kontakten.
I nuläget 14 anmälda. Även här gör vi reklam i Aneby och sista anmälan är 6 april.
3. Ledare för ungdomslägren under vår/sommar
Beslutar om att gå ut med separat intresseanmälan för USM lägret då vi har kort om tid.
Målet är att få 2-4 juniorer/yngre seniorer till lägret. Ansökningstid till slutet av april.
Intresseanmälan för Regionlägret och Västervikslägret läggs ut lite senare och ansökan tom
15/5. Troligt behov av 2-3 st på Regionlägret (mån-tors v 25) och 4-5 st på Västervikslägret
(tors-sön v 26)
4. GM i Hässleholm 14-16 augusti
Marie Nord är ansvarig för GM och står för PM när vi kommer så långt. I nuläget 22 anmälda
och sista anmälan 1 juni.
Övriga ledare: Magnus Trofast, Annika Ericsson, Mats Granstedt, samt troligen Krister Rosjö
och Michael Hertin.
Buss är bokad med avresa tidigt fredag morgon. Kommer överens om att vi planerar en
kartpromenad /träning så fort vi kommer ner. Äter efter detta och sen vila inför sprinten
med start 18. Kontakt angående kartpromenad ? – beslutar 30/5
Boende och mat enligt det man kommer att erbjuda från Hässleholms OK – ingen info ute
ännu.
5. USM Sundsvall – 10-13 september
Magnus Trofast ansvarig. Planerar även att Annika Ericsson och Krister Rosjö följer med. I
nuläget 10 anmälda. Anmälan går ut 1 juni.
Buss är bokad. Planerar samma upplägg som vid USM lägret och ev samarbete med Blekinge
även här.
Diskuterar att PM ska innehålla uttagningsprinciper för våra stafettlag. Diskuterar detta mer
den 30/5 då vi ser hur säsongen ser ut.
6. Regionläger och AXA stafett
Regionlägret kommer att diskuteras på ledarträffen på SSM och vi får då besked hur många
vi får anmäla. 2 ledare för 10 deltagare, om vi får anmäla fler får vi ev ta med 3 ledare.
Anmälan går ut 1 maj. I nuläget 3 anmälda. Reklam i Aneby.
AXA stafetten Borås. Uttagning enligt kriterierna DM sprint + Vetlanda OL Cup där DM sprint
väger tungt, dock ej amerikansk uttagning. Alla uttagare gör sin uttagning och meddelar
sedan Kurt sina nummer 1, 2, 3, 4 (3, 4 är då reserver). Kurt sätter sen ihop lagen, anmäler
och meddelar ansvarig ledare. Detta ska vara klart 10 juni.
Ansvarig ledare utses 30 maj. I nuläget 16 anmälda.
7. Västervikslägret
Intresseanmälan läggs ut för ledare till lägret. Inbjudan ut på nätet. Samordning med
fotbollen vad gäller transporter diskuterades.
8. Juniorresor – vår 16 + höst 16
Inga juniorresor planerade under 2015. Svårt med läger kring Jukola, samt planerar inget vid
Baltic Cup. Planen blir att söka bidrag från Skogskarlarna för 2015 till NordJyska i mars 16,
samt för 2016 till Baltic Cup 2016. Tävlingsresa till NordJyska blir då för juniorer 17-20 år,
medan Baltic cup även riktar sig mor 15-16 åringar.
Kurt Svensson tar kontakt med Skogskarlarna hur de ser på ovanstående angående ev
bidrag.
9. Nya OL tröjor till Småland
Diskuterade kring våra överdrag och tröjor. Kom fram till att vi i första hand planerar att
beställa nya tävlingströjor. Kurt får i uppdrag att kontakta några leverantörer för att få priser
och design förslag. Troligen kan vi ha tröjorna till GM i augusti.
Vid SSM delar vi ut tröjor och de får då kvittera ut sin tröja där och därefter behålla den
under årets tävlingar. De ”nya” tröjorna får i första hand våra 15-16 åringar ha. Annika
ordnar listor för detta.
10. Övriga frågor
- Daladubbeln – planerar att boka 3 bussar precis som i fjol. Marita Philipsson är ansvarig.
- Motionen kring Vetlanda OL Cup- denna blev nerröstad vid årsmötet så 2016 kommer
samma regler gälla som i år. Till 2016 ska man dock lämna in intresse om man vill anordna en
OL cup.
- Baltic Cup- arrangeras av Burseryds Ok med stafett på lördagen i Burseryd och långdistans
på söndagen i Hylte. Blir samarrangemang med Hyltes 2-mil, men troligen egna banor.
- Vinterlägret i Bredaryd – till nästa år bör vi försöka undvika sportlovshelger. Ge besked att
man kan tänka sig ”klubbstuge/vandrarhemsstandard” och då en något högre kostnad – 500550:-.
- Novemberkonferensen – funderar på att vi träffas fredag kväll för ett ”förmöte”. Detta för
en bättre planering och samordning. Preliminärt kan vi bygga vidare på den tanken.
- Facebook ? – Magnus T kontaktar Mikael G hur detta fungerade.
11. Nästa möte –
mellan DM sprint och sprintstafett Nybro 30/5. Annika kontaktar Nybro kring någon plats för
mötet.
Att göra listan:
Bussbokning söndag morgon SSM – Sven Gunnar Bergander
Kontakt med Sundsvalls OK angående träningar- Magnus Trofast
Kontakt med Söderhamn angående tävling 24/5 – Sven Gunnar Bergander
Kontakt med Blekinge OF angående USM lägret – Annika Ericsson
Intresseanmälan ledare till läger x 2 – Kurt Svensson
Kontakt Skogskarlarna angående bidrag till juniorresor 15 och 16 – Kurt Svensson
Design/pris förslag på tröjor – Kurt Svensson
Boka bussar för Daladubbeln – Sven Gunnar Bergander
Facebook –Magnus Trofast kontaktar Mikael G
Kontakta Nybro kring ”möteslokal”- Annika Ericsson
Magnus Trofast, ordförande ungdom/junior