Läs pressreleasen här

Pressrelease 150401
För mer info, kontakta partiordförande
Andreas Ramlöv,
0122-88 90 78
[email protected]
Fokuspartiet
För Finspångs framtid
På presskonferensen i morse berättade Andreas Ramlöv och Michael
Holmström om den nya politiska
satsningen. Målet är att ta minst tio
platser i kommunfullmäktige i valet
2018 och att vinna politisk majoritet i kommunvalet 2022.
– Många starka, kända Finspångsnamn är på väg in i Fokuspartiet
som vill kämpa för att göra Finspångs kommun till en ännu bättre
plats att bo och leva i, säger partiordförande Andreas Ramlöv (t h).
Nytt politiskt parti med Fokus på Finspång!
Gratistidningen Fokus Finspång knoppar av sig i det
politiskt ambitiösa Fokuspartiet.
– Utifrån det förtroende och det nätverk vi har i
kommunen gör vi en seriös satsning för att på politisk
väg göra Finspång till en ännu bättre plats att leva
och bo i, säger Andreas Ramlöv, grundare av partiet
tillsammans med Fokus-kollegan Michael Holmström.
I dag på morgonen kallade Fokuspartiet till presskonferens för att informera media om partibildningen.
Både Andreas Ramlöv och Michael Holmström betonar
att bildandet av det nya partiet på intet sätt är någon
missnöjesyttring gentemot de idag etablerade partierna
i kommunen.
– Tvärt om så kommer vi att söka samarbete om
många av våra kärnfrågor, säger Michael Holmström.
Andreas Ramlöv och Michael Holmström startade gratistidningen Fokus Finspång 2006 med visionen att den
ska vara en positiv drivkraft i Finspång. Tidningen ges ut
av Total Media & Reklam AB som är en bred reklambyrå
i Finspång.
– Under vår resa har vi sett att Finspång utvecklas på
ett väldigt positivt sätt, men som entreprenörer med
mottot ”det växer inte mossa på rullande stenar” så har vi
känt att det finns så mycket mer att göra för att utveckla
kommunen. Vi har också ett stort förtroendekapital och
därför har vi valt att bilda ett eget parti, säger Andreas
Ramlöv.
Fokuspartiet kommer främst att driva frågan om ökad
inflyttning till Finspång. Ökad inflyttning ger högre skatteintäkter, vilket stärker kommunens ekonomi.
– Vi vill satsa på barnfamiljerna. De är Finspångs
framtid. Därför kommer vi att införa differentierad skatt
för barnfamiljer när vi får politisk majoritet i kommunen. Barnfamiljer ska betala 10 procent mindre i skatt
än övriga medborgare. Vi tror att det kommer att gynna
inflyttningen. Tack vare inflyttningen ökar skatteintäkterna, vilket finansierar satsningen. Dessutom kommer
det att stärka kommunens ekonomi så vi kan satsa på
bättre skola och äldreomsorg.
Vidare ska alla som flyttar till Finspång och vill bygga
bostäder få gratis tomtmark med fri anslutning till el
och VA.
– Vi kommer också att bereda ytterligare attraktiva
tomter för småhusbyggnation. Vi har 364 sjöar i kommunen. Vi tänker oss att kommunen ska bli känt för
attraktiva, sjönära bostadsområden.
– Vi har också kontakt med ett nationellt byggföretag
som vill bygga villor på pontoner på Skuten, alldeles
intill Bildningen. Det har varit ett framgångsprojekt i
Stockholms skärgård och det tror vi kan locka folk till
Finspång också.
Fokuspartiet planerar också ett större lekland i
Vibjörnsparken.
– Vi ska satsa på allt som gör Finspång attraktivare att
bo och leva i, säger Andreas Ramlöv och Michael Holmström.