Både kropp och själ ska må bra

Både kropp och
själ ska
må bra
Öppna
föreläsninga
r
Boka in
21–24
sept!
Vårdbolaget TioHundras verksamheter inom barn,
ungdom, familj, psykiatri och habilitering bjuder in till
en serie intressanta föreläsningar i Norrtälje 21–24
september.
Fritt
inträde!
Föreläsningarna, som hålls i Folkets hus och på Familjens
hus i Norrtälje, är kostnadsfria och öppna för alla.
Vi
bjuder
på fika!
Hela programmet finns på nästa sida.
Välkommen!
MÅNDAG 21 SEPTEMBER
Folkets hus, Galles gränd 5, Norrtälje
11.30–12.00
Inledning
Peter Graf, VD, och Ann-Catrine Englund,
verksamhetschef
12.00–12.50
Fysisk aktivitet som psykiatrisk behandling
Överläkare Yvonne Freund-Levi och
skötare Ann Grebäck, vuxenpsykiatrin
13.00–13.50
Skapa ett liv värt att leva
– dialektisk beteendeterapi för borderlinepatienter
Psykolog Christiane van Cappellen,
vuxenpsykiatrin
15.00–15.50
Genomförandeplaner och uppföljningar på
socialpsykiatrins boenden
Personal från boendena inom
socialpsykiatrin
16.00–16.50
Info om socialpsykiatrins verksamheter, boendestöd Personal och kund från socialpsykiatrin,
och arbete och sysselsättning
boendestöd, arbete och sysselsättning
17.00–17.50
ADHD och autism hos vuxna
Överläkare Jenny Fjell, vuxenpsykiatrin
18.00–18.50
Hjärnan & vardagsfunktion vid psykisk ohälsa
Psykolog Hans Andersson och arbetsterapeut
Sara Eliardsson, vuxenpsykiatrin
19.00–19.50
PTSD – när livet har gjort en illa
Psykolog Gunilla Björkqvist, vuxenpsykiatrin
TISDAG 22 SEPTEMBER
Folkets hus, Galles gränd 5, Norrtälje
16.00–16.50
”KognitiViva” – en visningsmiljö för kognitivt stöd
Arbetsterapeut Sara Eliardsson
17.00–17.50
Vad händer på beroenderådgivningen
Sjuksköterska, beroenderådgivningen
18.00–18.50
Beroendet/medberoendet, 12-stegsprogram,
anhörigstöd
Alkohol- och drogterapeuterna Håkan
Pettersson och Dagny Pada
19.00–19.50
En förening för dig? Norrtälje funktionshinderföreningars samorganisation (NHS)
Representanter från föreningarna
ONSDAG 23 SEPTEMBER
Folkets hus, Galles gränd 5, Norrtälje
14.00–14.50
Ung med självmordtankar – varningstecken
Psykolog Lisa Pehrson och socionom Gunilla Östlund, unga vuxna-mottagningen
15.00–15.50
Det här gör vi på ungdomsmottagningen
Barnmorskorna Lena Malm, Katarina Ideström, Jennie Nauckhoff och Anna-Karin
Hedrén, ungdomsmottagningen
16.00–16.50
Oro och ångest hos barn
Socionom Sandra Wåhrberg och psykolog
Hannah Typlová, BUP
17.00–17.50
Familjeviktsskolan, astma/allergi på
barnmottagningen
Barnsjuksköterska Leena Oscarsson och
överläkare Solveig Hammarroth, barnmott.
18.00–18.50
ADHD hos barn på barnmottagningen
Överläkare Kjell Strandberg och barnsjuksköterska Maud Dubois, barnmott.
19.00–19.50
Dagverksamhet för de små barnen på BUP
Specialpedagogerna Rose-Marie Mattiasson och Margaretha Israelson, BUP
TORSDAG 24 SEPTEMBER
Familjens hus, Drottning Kristinas väg 70 A, Norrtälje
13.00–13.50
Öppna förskolan, ABC – föräldrastöd
Förskollärarna Åsa Mikko och Malin
Olsson, öppna förskolan
14.00–14.50
Habilitering – Stöd, stimulans och självständighet
Barnhabiliteringen
15.00–15.50
Habiliteringscenters roll i Norrtälje
Vuxenhabiliteringen
16.00–16.50
Barnavårdscentralens uppdrag – basprogram,
föräldragrupper
Barnsjuksköterskorna Christina
Zachrisson och Inga-Lill Degerfors, BVC
17.00–17.50
Barnmorskemottagningen – information om
verksamheten
Barnmorskorna Katarina Ideström och
Ingrid Blomstergren, BMM
18.00–18.50
Dialogmöte
Cheferna inom verksamhetsområdet barn,
ungdom, familj, psykiatri, habilitering