här - Kant Design

Made in Sweden
Skrivbord CRAB 800 x 1800 mm med list och ben i ek | Golvskärm ÖRESUND 1000 x 1500 mm, vitt underrede och specialkulör | Skåp SLOPE 1600 mm, handtag i ek | ÖRESUND väggabsorbent / anslagstavla 550 x 1200 mm
Desk CRAB 800 x 1800 mm with edge list and legs in oak | Floor screen ÖRESUND 1000 x 1500 mm, white frame and special colour | Cabinet SLOPE 1600 mm, handle oak | ÖRESUND Sound absorber / message board 550 x 1200 mm
SKRIVBORD CRAB
ALLA MÖJLIGHETER. Ett flexibelt skrivbord som även kan användas för spontana möten på
arbetsplatsen. Lika elegant på hemmakontoret som på arbetsplatsen.
Bordet har en högtryckslaminerad bordsskiva. Kantlisterna är överlaminerade, allt för ett mer
hållbart användande.
ALL THE POSSIBILITIES. A flexible desk which can also be used for spontaneous meetings in the
workplace. Fits both at home and in the workplace. The table has a high pressure laminated table
top. Edge molding is over laminated, all to reduce wear and tear.
”Jag formger stilrena funktionella möbler
som alltid tillverkas i Sverige och som
borgar för högsta kvalitet.”
”I design stylish functional furniture that
is always manufactured in Sweden and
which guarantees highest quality.”
Peter Björck, Designer
Made in Sweden
Material: MDF med vit högtryckslaminat på toppen | Kulör: Kantlist och ben i vit, ek, valnöt, svartbets eller valfri kulör.
Djup: 800 mm | Längd: 1200, 1400, 1600, 1800 mm | Montering: Ben | Design: Peter Björck
Material: MDF with white high pressure laminate on top | Colour: Edging and legs in white, oak, walnut, black stain or
optional colour. | Depth: 800 mm | Length: 1200, 1400, 1600, 1800 mm | Assembly: Legs | Design: Peter Björck
Skrivbord CRAB 800 x 1800 mm med list och ben i ek | Skåp SLOPE 1600 mm, handtag i ek | KULLABERG väggabsorbent / anslagstavla 820 x 1200 mm, Lime
Desk CRAB 800 x 1800 mm with edge list and legs in oak | Cabinet SLOPE 1600 mm, handle oak | KULLABERG sound absorber / message board 820 x 1200 mm, Lime
SKRIVBORD EDGE
ALLA MÖJLIGHETER. Ergonomi, flexibilitet och funktion är lika viktigt vid din arbetsplats för att
du skall kunna utföra ditt arbete. Med våra skrivbord finns möjligheten att variera mellan sittande och stående arbete. Det ger dig extra energi efter dagens slut, när du vill ägna dig åt din
familj, vänner och fritidsintressen. Bordet har ett vitlackerat underrede och högtryckslaminerad
bordsskiva. Kantlisterna är överlaminerade, för ett mer hållbart användande.
ALL THE POSSIBILITIES. Ergonomics, flexibility and functionality is important at your workplace to carry
out your work. With our desktop it is possible to vary between sitting and standing work, which gives
you extra energy after the end of the day, when you want to enjoy your family, friends and hobbies. The
table has a white lacquered underseal and high-pressure laminated table top. Edge molding is over
laminated, for a more sustainable use.
SKÅP SLOPE
FÖR FRIHET. Fokusera på jobbet och låt våra skåp hålla ordning och reda i skandinaviskt stilren
form med inslag av naturen i handtagen. Skåpen finns i två höjder som standard och flera
längder. Skåpen kan också användas för att avskärma i ett öppet kontorslandskap och kan på
baksidan kläs med våra ljudabsorbenter. Eller varför inte sätta en ljudabsorberande skärm på
toppen av skåpet och skärma av rummet, samtidigt som du förbättrar akustiken.
FOR FREEDOM. Focus on the job and let our cabinets keep order in a scandinavian clean design with elements of nature in the handles. The cabinets are available in two standard heights
and several lengths. Cabinets can also be used for screening in an open plan office and may
on the back be dressed with our panels. Or why not put screen wall on top and screen off the
room, while improving the acoustics.
Made in Sweden
Made in Sweden
Material: MDF med vit högtryckslaminat på toppen | Kulör: Kantlist från 3 - 10 mm tjocklek i vit, ek, valnöt, svartbets eller valfri kulör.
Längd: 1000 - 2000 mm | Djup: 700 - 900 mm | Höjd: Elektriskt inställbart mellan 670 - 1300 mm
Stativ: C-märkt höj- och sänkbart | Montering: Stativ | Design: Peter Björck
Material: Vitlackerad MDF med avtagbara / utbytbara handtag i massivt trä. Kromade stålben | Kulör: Kantlist i vit, ek, valnöt, svartbets eller valfri kulör.
HÖGT SKÅP Höjd: 840 mm, Bredd: 1200 eller 1600 mm, Djup: 400 mm | LÅGT SKÅP Höjd: 500 mm, Bredd: 1200 eller 1800 mm, Djup: 400 mm
Montering: Ben och dörrar | Design: Peter Björck
Material: MDF with white high pressure laminate on top | Colour: Edge list from 3-10 mm thickness in white, oak, walnut, black
stain or any colour. Length: 1000 - 2000 mm | Depth: 700 - 900 mm | Height: Electrical adjustable between 670 - 1300 mm
Stand: C - labelled height adjustable | Mounting: Underseal | Design: Peter Björck
Material: white lacquered MDF with removable/replaceable handles in solid wood. Chromed steel legs | Colour: Handles in white, oak, walnut, black stain or any
colour. HIGH CABINET Height: 840 mm, Width: 1200 or 600 mm, Depth: 400 mm | LOW CABINET Height: 500 mm, Width: 1200 or 1800 mm, Depth: 400 mm |
Assembly: Legs and doors | Design: Peter Björck
Denna produkt kan måttanpassas. Valet är ditt!
This product can be tailor-made. The choice is yours!
Skåp SLOPE 1600 mm, handtag i ek | HORISONT väggabsorbent / anslagstavla,
Cabinet SLOPE 1600 mm, handle oak | HORISONT Sound absorber / message board, darkgey
KONFERENSBORD B2 / B3
FÖR DIALOG. Ett konferensbord i ett konferensrum eller ett arbetsbord i ett öppet kontorslandskap, är kreativa platser där dialoger förs för att beslut skall fattas. B2/B3 är ett byggbart bord,
som med sin tåliga yta i högtryckslaminat eller valfritt träslag ger dig den plattform du behöver
för kreativa möten. Få in svensk natur på kontoret med B2 och B3. Placera våra ljudabsorberande sidoskärmar för avskärmning på gavlarna eller mitt på bordet och skapa lite avskildhet.
Kan fås med luckor för kabeldragning eller med T-ben på B3.
FOR THE DIALOG. A conference table in a conference room or a desk in an open office landscape, is creative places where dialogue is to enable a decision to be taken. B2/B3 is a buildable table, which, with its durable surface in laminate or wood provides the platform needed for
creative meetings. Get Swedish nature in to the ffice with B2/B3. Place our sound absorbing
side screens for foreclosure on ends or in the middle of the table and create some privacy. Can
be obtained with gaps for wiring or with T-leg on B3.
Måttanpassning ingår i denna produkt. Valet är ditt!
Dimensions of adaptation is included in this product.
The choice is yours!
Made in Sweden
Material: Toppskiva med högtryckslaminerat eller faner. Massiva träslag i ek, valnöt ask, furu eller träslag på förfrågan
Kulör: Kantlist och ben i vit, ek, valnöt, svartbets eller valfri kulör | Bredd: 1200 mm | Längd: B2: 3000 mm, B3: 6000 mm | Montering: Ben
Design: Peter Björck
Material: High pressure laminated top or veneered top. Massive wood in oak, ash, pine or walnut wood on request | Colour: Edging and legs in
white, oak, walnut, black stain or special colour | Width: 1200 mm | Length: 3000 mm, B2: B3: 6000 mm | Assembly: Legs
Design: Peter Björck
SOFFBORD C3
NJUT AV DETALJER. Soffbordet C3 med förvaringsutrymme mellan skivorna är ett smäckert soffbord
med en snillrik konstruktion. C3 funkar lika bra i hemmet som på kontoret och i väntrummet.
ENJOY DETAILS C3 coffee table with storage space between the slices is a slender coffee table
with an ingenious design. C3 works just as well at home as in the office and waiting room.
Made in Sweden
Material: Bordssskivor i vitlackerad MDF. Ben i massiv ek eller svartbetsad ek | Diameter: 1000 mm | Höjd: 480 mm
Montering: Ben och skivor | Design: Peter Björck
Material: Table tops in white lacquered MDF. Legs in solid oak or black stained oak | Diameter: 1000 mm
Height: 480 mm Assembly: Legs and discs | Design: Peter Björck
KONFERENSBORD PITCH
FÖR DIALOG. Ett konferensrum är ett av många kreativa rum där dialoger förs för att beslut
skall fattas. Pitch konferensbord är ett byggbart bord, och som med sin tåliga yta i högtryckslaminat ger dig den plattform du behöver för att fatta era beslut, år efter år. Konferensbordet ger
med sin form och materialval ett lätt och luftigt intryck för att passa in i många olika miljöer.
FOR THE DIALOG. A conference room is one of many creative rooms where dialogue is to
enable a decision to be taken. Pitch conference table is a buildable table, and with its
rugged surface of laminate gives you the platform you need to make your decision, year after
year. This conference table provides with its shape and choice of material a light and fluffy
appearance to fit in many different environments.
Made in Sweden
Material: MDF med vit toppskiva i högtryckslaminat. Massiva träben.
Kulör: Vit topp med svart, vit eller ekfärgad bordskant. Massiva ben i ek, svartbetsad ek eller vitlackerat
Längd utan iläggsskiva: 1750 mm, Bredd 1000 mm, Höjd 720 mm | Längd 1 iläggskiva: 2350 mm, Bredd 1000 mm, Höjd 720 mm
Längd 2 iläggskivor: 2950 mm, Bredd: 1000 mm, Höjd 720 mm | Montering: Ben
Design: Peter Björck
Material: MDF with white high pressure laminate on top. Massive wooden legs | Colour: White top with black, white or oak coloured table edge. Massive legs in oak, black stained oak or white lacquered | Length without extra discs: 1750 mm, width 1000
mm, height 720 mm | Length one extra disc: 2350 mm, width 1000 mm, height 720 mm
Length two extra discs: 2950 mm, width: 1000 mm, height 720 mm | Assembly: Legs | Design: Peter Björck
SOFFBORD LEVEL
AVSLAPPNAT SAMTAL. Soffbordet Level har förvaringsutrymme mellan skivorna. Bordet finns i
oval, rund och mjukt trekantigt utförande. Finns i flera varianter, höjder och träslag. Passar lika
bra i hemmet som på kontoret och i väntrummet.
RELAXED CONVERSATION. The coffee table Level has storage space between the slices. The
table is available in oval, round and soft triangular design. Available in several variants, heights
and types of wood. Fits just as well at home as in the office and waiting room.
Made in Sweden
Material: MDF med vitlackerad toppskiva och träfanér på undre skivan. Kromade stålben.
LEVEL ELLIPS: 1200×600 eller 1500×700 mm | Höjd: 420, 470 eller 510 mm | Kulör: Vit med ek, valnöt, svart poppel eller svart rot.
LEVEL CIRKEL: Diameter 975 mm | Höjd: 420, 470 eller 510 mm | Kulör: Vit med ek, valnöt, svart poppel eller svart rot.
LEVEL RUNDAD TRIANGEL: Längd: 1300 mm | Bredd: 900 mm | Höjd: 420, 470 eller 510 mm. Kulör: Vit med träfanér svart poppel. (Svart Poppel homogen svart träfanér).
Montering: Ben | Design: Peter Björck
Material: MDF with white lacquered top and wood veneer on the bottom disc. Chromed steel legs. |
LEVEL ELLIPSE: 1200 × 600 or 1500 × 700 mm | Height: 420, 470 and 510 mm | Colour: White with oak, walnut, black poplar or black root. |
LEVEL CIRCLE: Diameter: 975 mm | Height: 420, 470 and 510 mm Colour: White with oak, walnut, black poplar or black root. |
LEVEL ROUNDED TRIANGLE: Length: 1300 mm Width: 900 mm | Height: 420, 470 and 510 mm | Colour: White with wood veneer black poplar. (Black Poplar homogeneous
black wood veneer). Assembly: Legs | Design: Peter Björck
"Kant serien är inspirerad av 50 - talets American Cup
båtar. Kvalitet och form som skall klara tidens tand.
”Kant series is inspired by 1950s American Cup yachts.
Quality and shape that must withstand the test of time”
Peter Björck, Designer
Kant Design AB
Kant Hedevägen
Design AB 2
239 34 2Skanör
Hedevägen
+46Skanör
(0) 708919320
239 34
+46 (0) 40-919338
[email protected]
+46 (0)
40-919338
www.kant.se
[email protected]
www.kant.se
Made in Sweden
Made in Sweden