Gnistan 1 2015 - Dickursby Ungdomsförening

NUMMER
1 • 2015
FRÅN FÄDER ÄR DET KOMMET TILL SÖNER SKALL DET GÅ, SÅ LÄNGE SVENSKA HJÄRTAN ÄNNU I
NORDEN SLÅ
Medlemstidning för Dickursby Ungdomsförening
FRÅN FÄDER ÄR DET KOMMET TILL SÖNER SKALL DET GÅ, SÅ LÄNGE SVENSKA HJÄRTAN ÄNNU I NORDEN SLÅ.
ORDFÖRANDENS RUTA
Mona Lanaéus
Bästa medlemmar!
År 2015 fortsätter Duf-eiterna vistas och ha roligt på Helsinggård!
I augusti samlas alla sektioner till en gemensam kick-off inför hösten. Vi får vara med och se
hur en ny tradition blir till, vad spännande!
Styrelsen planerar nya toalettutrymmen, upputsning av stolar och andra trevliga talkon.
Föreningslokalen kommer att hyras ut oftare än tidigare och en höjning av hyrorna är
oundviklig. Under de senaste sex åren har föreningen betalat försäkringar, värme, vatten,
avfall, el, underhåll av två stora fastigheter, renoveringar och verksamheten. Allt detta har
förbrukat 80 000 € av vårt kapital. Om vår största inkomstkälla sinar, m.a.o. inget daghem i
Linda p.g.a. farlig industri, enligt säkerhets inspektor, går föreningen på minus med
ekonomin. Så år 2015 måste vi göra stora besparingar.
Detta har även vår kassör sedan 1970 talet Börje Sällström poängterat. Med hans hjälp har vi
under åren kontinuerligt kunnat renovera föreningshuset så att Helsinggård även i dag är i
flitig användning. Också det ’lilla extra’ har inskaffats till inredningen och verksamheten. Han
har under åren sett till att föreningen kunnat skaffa understöd för olika projekt och
renoveringar. Han ställer alltid upp vid talkon, skaffar förnödenheter, kommer med förslag till
förbättringar och pushar på oss andra så saker blir gjorda. Börje är som veteran fortfarande
den mest aktiva medlemmen.
Därför var det inte ett svårt beslut att nominera Börje till det nya konceptet NSU införde under
Nyländsk Afton Goes Gala i november. Av alla inkomna förslag valdes Börje till Årets Veteran
2014 inom ungdomsföreningsrörelsen. Vi gratulerar!
Mona
Vänligen skicka
eventuell e-post
adress till
[email protected] så vi
i framtiden har
möjlighet att nå
dig elektroniskt.
DUF Square Dancers 30th Anniversary Dance and Dinner
År 2014 var DUF Square Dancers’ 30:e verksamhetsår. Detta jubileumsår firades i november med
jubileumsdans och –middag i dagarna två på Helsinggård. Som callers för veckoslutets dans hade vi
Tomas Hedberg från Örebro (Sverige) och DUF Square Dancers’ egen caller Kaj Wikholm.
Dansare kom från både när och fjärran: Larsmo, Helsingfors, Sverige, Ryssland och Tyskland, samt
naturligtvis våra egna dansare från DUF:en. Många hade jubiléet till ära sytt eller låtit sy nya fina
danskjolar, och om man inte hade ny kjol från förut, så kunde man inköpa en från kläd-loppisen, där både
square dans kjolar, skjortor, skor och annat viktigt fanns till salu.
Square dansen är internationell, och på dansgolvet kan alla dansa tillsammans, oberoende av nationalitet
och språk. Dansens internationella drag kunde skönjas i bland annat det, att ganska många av våra ryska
gäster inte kan engelska så bra, men att de nog kan tyska. Harm bara så kan inte jag tyska så väldigt bra,
men med lite gamla kunskaper i både tyska och ryska så gick det nästan lätt som en plätt att
kommunicera med gästerna ☺
Till lördagkvällens jubileumsmiddag hade förutom alla dansarna även representanter från Dickursby Uf:s
styrelse, Helsingebygdens Kör (HBK) och Pojkklubben inbjudits. Även före detta dansare hade inbjudits
att delta i jubileumsfesten, och på jubileumsmiddagens kväll var festsalen på Helsinggård full med glatt
festfolk. Salen var enkelt och vackert pyntad med färger från alla de flaggor, från vilka länder det deltog
dansare i vårt jubileum (blått och vitt för Finland; blått och gult för Sverige: blått, vitt och rött för Ryssland:
svart, rött och gult för Tyskland). Efter själva middagen (som naturligtvis var mycket god!) blev det inte
mer square dans den dagen, utan nu kunde alla ta en svängom i lite vanligare danser såsom vals och
tango. Under kvällens lopp fick vi också höra ett gemensamt uppträdande av SD och HBK.
DUF Square Dancers vill än en gång tacka alla som deltog i vårt jubileum och gjorde det till en fest värd
att minnas!
(Mera bilder kan ses på www.facebook.com/DUFSD)
Maija
Vi dansar varje söndag på Helsinggård Mer info om square dansen per telefon 0400-213 263 / Kaj
[email protected] , www.facebook.com/DUFSD
Helsingebygdens kör våren 2015
På våren 2015 koncentrerar sig HBK på två olika slags
konserter. I mars 13.3.2015 ordnas middagskonserten
Vårens första gök i restaurangen Kaisaniemi. Där kommer
repertoaren att bestå av lättare musik framfört av hela
kören men även av mindre ensemblen. Allsång med
middagsgästerna kommer vi inte heller att glömma.
VÄLKOMMEN på våra konserter!
HBKs vårkonsert 13.5.2015 kl. 19:00
i Helsinge kyrka S:t Lars.
Kören vill hylla Jean Sibelius 150 års jubileum.
Repertoaren innehåller både svensk och finsk musik av
Sibelius.
HBK gästar även Sibbo kyrka 9.5.2015 med sin Sibelius
repertoar.
Följ med vår verksamhet på www.hbk.fi
Styrelse 2015
Ordförande
www.duf.fi
Mona Lanaéus, Sävvägen 13 A, 01300
Vanda, tfn 050-350 87 24, [email protected]
Viceordförande Kaj Wikholm, Trumpetvägen 4 B 9, 00420 H:fors
tfn 0400-213 263, [email protected]
Sekreterare
Kassör
Lars Wikström, Sibeliusgatan 23 A 10, 04400 Träskända
tfn 040-8246446, [email protected]
Börje Sällström, Malmarsvägen 4, 01380
Vanda, tfn 823 2940, 0500.454 481,
[email protected]
Anneli Hellström, Nattviolsvägen 4 A 6
01300 Vanda tfn 050-3666868,
[email protected]
[email protected]
Leif Lindell, Korsnäbbsvägen 8 E, 00780 H:fors
tfn 040-901 4224, [email protected]
Maija Lindholm, Tallbågen 1 A 4, 01150 Söderkulla
tfn 040-746 1968, [email protected]
Christer Tarvonen, Sexansvägen 45 b, 01380 Vanda
tfn 050-3216126, [email protected]
Alex Nurmi, Kuovirinne 4 B 01450 Vanda
[email protected]
Monica Jansson-Olenius, Sävstranden 3 b, 01300 Vanda
tfn 050-5963259, [email protected]
KICK-OFF för höstens verksamhet
Fredag 14.8.2015 kl. 18 sparkar vi tillsammans med alla sektioner igång
höstsäsongens verksamhet. Programmet ännu öppet, men det blir något
trevligt!
Anmäl dig senast 31.7.2015 till din sektionsledare eller till [email protected]
MEDLEMSAVGIFTENFO R2015
Årsmedlem 20€
Ständigmedlem 200€
BETALAS SENAST 15.5.2015