Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet

Äntligen kan du ansluta
dig till fibernätet
Information om att skaffa fiber
Grävning ingår
Hastighetsjämförelser
Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på
4,7 gb eller 1gb filer.
Dvd
1gb
ADSL 2 Mbit/s
5:28 tim
1:11 tim
ADSL 8 Mbit/s
1:22 tim
17:53 min
ADSL 24 Mbit/s
27:22 min
5:57 min
Fiber 100Mbit/s
6:34 min
1:25 min
Fiber 1000Mbit/s
39 sek
8 sek
Varför skaffa fiber?
Fibern är lika viktig som el, vatten och avlopp för vårt samhälle. Den ger dig
blixtsnabbt internet, driftsäker och billig telefoni samt nya möjligheter för digital tv.
Vi är uppkopplade mer än någonsin
Idag ska datorer, surfplattor, telefoner, tv, ljudsystem,
molnbaserad fil-lagring och övervakningssystem samsas
om en internetuppkoppling. Samtidigt ökar storleken på
alla filer och medier som streamas. Det sätter höga krav
på en snabb internetanslutning.
Rusta dig för framtiden
Kommer du ihåg omställningen från modem till
bredband? Idag är standard 100 Mbit/s och högsta
hastighet 1000Mbit/s. I takt med att tekniken utvecklas
kommer vi framöver kunna skicka information med
mycket högre hastighet i det fibernät vi nu installerar.
Redan idag har forskare uppnått hastigheter på över
1 400 000 Mbit/s i dagens fibernät. Då går det undan!
Fiber är 35% billigare enligt PTS
Enligt en jämförelse av Post- och telestyrelsen är det upp
till 35% billigare att ha tv, bredband och telefoni via Fiber
istället för via marknätet, kopparkabel och ADSL.
Bättre driftsäkerhet och färre avbrott
Fibern är okänslig för åsknedslag och kan skicka
information med bibehållen hastighet över långa
sträckor. Kopparkabeln har en begränsad livslängd och
kräver mycket underhåll samtidigt som den tappar
hastighet över långa sträckor.
En förutsättning för mindre orter
Omvärlden kommer förutsätta att vi är uppkopplade.
Byar och orters attraktivitet kommer till stor del avgöras
utifrån om de har fiber eller inte.
Framtidssäkra ditt hus
All kommunikation kommer huvudsakligen ske via
fiber framöver. Även telefon- och 3G/4G-näten är
sammankopplade med fiber. Så troligtvis använder du
fiber idag utan att tänka på det.
De yngre generationerna tar snabbt och stabilt internet
för givet. För många är fiberanslutningen ett krav när de
flyttar till ett nytt boende. Andra står i kö och längtar till
dagen då de äntligen kan skaffa fiber.
Ju tidigare du skaffar fiber desto snabbare betalar
anslutningen av sig själv genom sänkta kostnader för
bredband, tv och telefon.
Sida 2 av 12
Internet, tv och telefoni
Välj de tjänster du vill ha för bredband, tv och telefon.
Din fiberanslutning kommer att ingå i ett öppet stadsnät. Det betyder att
du kan byta mellan olika tjänsteleverantörer som du själv vill. Konkurrensen
sänker priserna och därmed din månadskostnad för internet, tv och telefoni.
Öppet stadsnät
Alternativet till ett öppet stadsnät hade varit att en specifik leverantör
anslöt din fastighet till fiber. Då hade du varit bunden till att teckna tjänster
för internet, tv och telefoni hos just den leverantören och till endast deras
priser. Istället kan du nu välja det som passar dig, och dessutom få ett bra
pris.
IP-telefoni utan bredband
IP-telefoni via bredband
IP-TV
Internet 1000/1000* Mbit/s
Internet 1000/100* Mbit/s
Internet 500/500* Mbit/s
Internet 500/100* Mbit/s
Internet 250/250* Mbit/s
Internet 250/100* Mbit/s
Internet 100/100 Mbit/s
Internet 100/10 Mbit/s
Internet 10/10 Mbit/s
AllTele
Tel: 0910-79 80 00
[email protected]
www.alltele.se
Bahnhof
Tel: 08-555 771 50
[email protected]
www.bahnhof.se
Bredband2
Tel: 0770-811 000
[email protected]
www.bredband2.com
Bredbandsson
Tel: 042-499 05 00
[email protected]
www.bredbandsson.se
Canal Digital
Tel 0770-11 55 11
www.canaldigitalkabel.se
Tjänster
Leverantörer
Kontaktuppgifter
Alltele
Connect TV
Tel: 040-615 0000
[email protected]
www.connecttv.se
Tele2
Tel: 0772-25 25 25
www.tele2.se/stadsnat
Telia
Tel: 020-755 766
www.telia.se/kontakt
www.telia.se/stadssurf
Tyfon Svenska AB
Telefon 08-54 60 00 00
www.tyfon.net
[email protected]
T3
Tel: 090-129 300
[email protected]
www.t3.se
Bahnhof
Bredband2
Bredbandsson
Universal Telecom
Tel: 0771- 85 00 00
[email protected]
www.universal.se
Canal Digital
Connect TV
Verisure - Securitas Direct
Tel: 020-72 43 65
verisure.se/oresundskraft-stadsnat
Tele2
Telia
Viasat AB
Tel: 0771-52 20 00
www.viasat.se
Tyfon
T3
Universal
Viasat
Leverantörerna och dess utbud förändras ständigt. Läs mer och se aktuella
priser och tjänster på www.gemigfiber.nu.
Sida 3 av 12
Grävning ingår
Priser
Betala direkt
Månadsbetalning
Du betalar en engångskostnad mot
faktura i samband med inkoppling
av fiber och fibermodem.
Bindningstid på 36 månader.
Sen fortsatt månadsbetalning eller
köp loss din anslutning för 12 900 kr.
19 900 kr
249 kr / mån
Ordinarie pris är 24 900 kr utan grävning på tomten
Du betalar endast 18 000 kr med ROT-avdrag
Grävning ingår
På tomt upp till 10 meter. Ytterligare
grävning kostar 300 kr per meter.
Ordinarie pris är 4700 kr.
ROT-avdrag
Du kan göra ROT-avdrag på 1900 kr
och betalar då 18 000 kr inklusive
grävning. Därutöver 100 kr per
meter för ytterligare grävning.
Endast vid direkt betalning. Inte vid
månadsbetalning.
Aktiveringskostnad
Första gången du gör en beställning
från en tjänsteleverantör tillkommer
en avgift på 300 kr för att
Öresundskrafts stadsnät aktiverar din
anslutning och registrerar den på dig.
Priserna gäller när du tecknar avtal inom en viss tid och i områdena vi ansluter till fiber just nu. För mer information kring ditt område,
vänligen besök www.hoganasenergi.se/fibernat. Du kan ansluta din villa längre fram men då till ordinarie pris. Priset avser endast
anslutningsavgiften till fibernätet. Kostnader tillkommer för de tv, bredband och telefonitjänster du beställer.
Avtal för fiberanslu
tning
✓ JA, TACK!
Jag vill gärna ansluta
Beställningen avser
område
Jonstorp Norra
min villa till fibernä
tet.
Kunden
Namn Fastighetsägare
1
Namn Fastighetsägare
1 (Om delat ROT-avdrag
Personnummer 1
)
Personnummer 1 (
Om delat ROT-avdrag
Adress
Skogsvägen 12
)
Postnummer och ort
263 63 Höganäs
Fastighetsbeteckning
E-post
Skicka in avtalet
Telefonnummer
Fakturaadress (Om
Mobiltelefonnummer
annan än ovan)
Så vill jag betala
Engångskostnad 16
Kundens underskrift
900 kr
Månadsbetalning
249 kr/månad
Ord och datum
Beställ din fiberanslutning genom att fylla i avtalet på sista sidan, riv
av det och posta det till Höganäs Energi.
Namnteckning 1
Namnförtydligande
Om delat rotavdrag
)
Namnförtydligande
Information
I och med undertec
knandet av detta
avtal bekräftar jag
detta avtal, inklusive
att jag har läst och
de allmänna avtalsvil
förstått innebörd
står som ägare för
en av hela
ovan angivna fastighe lkoren som finns att läsa på www.ho
ganasenergi.se, och
t.
Förutsättningarna
att jag
i detta avtal gäller
under en
befintligt villaområ
de till stadsnätet. Avtalet kampanjperiod rörande erbjudande
för att ansluta ett
enligt vad som anges
måste tecknas innan
ovan.
sista dagen för erbjudan
dets giltighet
Kunden är bunden
till detta avtal tillsvidar
e förutsatt att Öresund
byggstart sker. Om
Öresundskraft inte
skraft
senast 2015-06-30
meddelar när byggstar
finner att förutsätt
meddelar när
t sker före 2015-06
ningar inte finns för
-30 eller om Öresund
anslutning upphör
Avtalet förutsätter
detta avtal att gälla.
skraft
att Öresunds
för att nå Kundens
kraft kostnadsfritt
ges tillstånd att vid
fastighet, exempelv
behov förlägga fiberkabel
is vid samfälligheter
över tredje parts fastighet
eller skafttomter.
till Höganäs
Skicka detta avtal
Sida 4 av 12
Namnteckning 2 (
Energi, Kundservice,
263 82 Höganäs
eller lämna det till
Höganäs Energi.
Så går installationen till
Först påbörjar vi grävningen i gatan. När grävningen är klar blåser vi in fibern till ditt hus samt
monterar ditt fibermodem. Sen är du redo att välja leverantör för de tjänster du vill ha för tv, bredband och telefoni.
Avtal för fiberanslutnin
g
✓ JA, TACK!
Jag vill ansluta min villa
Beställningen avser område
Jonstorp Norra
till fibernätet.
Höganäs Energi AB, org.
nr 556440-2401 och nedan
angiven privatperson (”kunden”)
ingår härmed ett
avtal avseende anslutning
av fastigheten på nedan
angiven adress enligt villkor
som anges i de allmänna
villkoren ”Allmäna avtalsvillko
r - För fiberanslutning”.
Personnummer 1
Kunden
Namn Fastighetsägare 1
Namn Fastighetsägare 1
(om delat ROT-avdrag)
Personnummer 1 (om delat
Adress
Skogsvägen 12
Nytt hus (färdigt för inkoppling
)
E-post
Telefonnummer
ROT-avdrag)
Postnummer och ort
263 63 Höganäs
Fastighetsbeteckning
Mobiltelefonnummer
Fakturaadress (om annan
än ovan)
Så vill jag betala
Betala direkt 19 900 kr
Månadsbetalning 249 kr/månad
ROT-avdrag (endast när du
betalar direkt)
Ja, jag önskar ROT-avdrag
för den del av arbetet som
utförs på min fastighet (1900
kr inklusive moms).
Andel ROT-avdrag på fastighetsä
gare 1
%
gare 2
%
Andel ROT-avdrag på fastighetsä
1. Skriv på avtalet
Totalt
100 %
I och med undertecknandet
av detta avtal bekräftar
jag att jag har läst och förstått
inklusive de allmänna avtalsvillk
innebörden av hela detta
oren som finns att läsa
ovan angivna fastighet.
avtal,
på www.hoganasenergi.
se, och att jag står som
ägare för
Kundens underskrift
Välj om du vill betala direkt eller
löpande per månad. Skicka oss
avtalet.
Ord och datum
Namnteckning 1
Namnförtydligande
Namnteckning 2 (Om delat
rotavdrag)
Namnförtydligande
Kunden skall betala anslytning
savgiften så snart fiberanslut
ra till Kund. Betalningsvillkor
ningen är installerad och
Höganäs Energi AB skickat
är 30 dagar netto. Sker inte
fakturäntelagen (1975:635) från
betalning i rätt tid har Höganäs
den i fakturan angivna förfallodag
AB rätt att ta ut ränta enligt
AB:s kundregister och i dess
en. Kundens personuppgifter
dokumentation för informatio
används i Höganäs Energi
Höganäs Energi för ytterligare
nssyfte och adressökning
enligt PUL. Kunden kan
information om hur personupp
kontakta
gifter används.
Skicka detta avtal till Höganäs
Energi, Kundservice, 263
82 Höganäs eller lämna
det till Höganäs Energi.
4. Grävning från hus till
tomtgräns
Vi gräver och drar en tom slang fram
till ditt hus. Därefter borras oftast ett
hål i fasaden i vilket slangen fortsätter
in i. Varje installation är unik och
anpassas utifrån din tomt och ditt hus.
2. Dina förberedelser
Flytta ”önskepinnen” till den plats
vid huslivet du vill att vi ska dra
fibern till. Läs även igenom allt
informationsmaterial och hör gärna
av dig till oss om du har frågor.
5. Slutinstallation
Slutligen blåser vi in fibern från
gatan till ditt hus och monterar din
anslutningsdosa och fibermodem.
Slutinstallationen tar ungefär en
timme och vi bokar en tid med dig i
god tid.
3. Grävning längs gatan
Vi gräver och lägger ner rör längs din
gata.
6. Välj tjänster för tv,
bredband och telefoni
När din fiberanslutning installerats
och registrerats kan du beställa
tjänster för bredband, tv och telefoni
hos någon av tjänsteleverantörerna.
Vem gör vad?
Du kommer ha kontakt med tre olika aktörer under installationen och användningen av din fiberansluting.
Fiberinstallation
Höganäs Energi drar fiber till din
gata och in i ditt hus. Vi monterar
även din anslutningsdosa och
fibermodem.
Ägare av utrustningen
Öresundskraft äger och ansvarar för
driften av den tekniska utrustningen
som monteras i ditt hus. De
ansvarar också för fibernätets
elektroniska utrustning och ser till
att den uppgraderas kontinuerligt
för att höja prestandan för dig som
användare.
Sida 5 av 12
Tv, bredband och telefoni
Du har en mängd leverantörer att
välja mellan för de tjänster du önskar
teckna. På gemigfiber.nu kan du läsa
mer om dessa.
Användningsområden för fiber
Att ansluta sig till fibernätet kan i många fall ge
ökad livskvalitet. Det är en förutsättning för en
levande landsbygd och viktig del av den pågående
utvecklingen i världen. Läs mer om de möjligheter
som ges med en fiberanslutning.
Enklare att arbeta hemifrån
Ny framtid för TV
När filerna lagras på en nätverkshårddisk många mil
hemifrån kan det med en fiberanslutning gå lika snabbt
att öppna dem som om de hade legat i den egna datorn.
Vissa företag har möten via videosamtal så att även de
som arbetar på distans kan vara med. Det kräver också
en stabil internetanlslutning så att videosamtalet inte
hackar eller kopplas ned under mötet.
Allt färre ser på tv
medan programmen
sänds. Istället tittar
fler genom webb-tv
och streamingtjänster i
datorn, surfplattan eller
mobilen. Med tjänster
som HBO-Nordic, Netflix,
Viaplay, Headweb och
CMore Play kan du se filmer och serier på dina villkor.
Självklart stödjer de HD-upplösning, 5.1 surroundljud och
kan spelas upp på både datorer, surfplattor, tv-appar och
mobiltelefoner.
Filmerna och programmen kan spelas upp på tv:n
med en Google Chromecast eller en Apple TV. Vissa
tjänster kan även spelas upp via inbyggda appar i din tv,
blu-rayspelare eller digitalbox. Tjänster som Plex gör det
möjligt att visa bilder och video som ligger i din dator på
din tv och andra enheter. Med en fiberanslutning kan du
njuta av dessa tjänster utan lagg eller begränsningar i
Antalet arbetsgivare som tillåter arbete på distans
ökar. Att arbeta hemifrån ställer krav på den anställdes
internetuppkoppling. Den måste vara stabil och snabb så
att arbetet flyter på precis som om man satt på kontoret.
kvalitet.
Sida 6 av 12
En förutsättning för företag
2013 fanns det över 1 miljon små företag med 0-9
anställda i sverige. Många av dessa drivs från hemmet
och är beroende av internet. Det kan handla om att
sköta den onlinebaserade bokföringen under kvällstid,
uppdatera hemsidan, blogga, skriva i sociala medier,
behandla ordrar i e-butiken, beställa nya produkter eller
svara på mejl.
Visste du att! Några forskare har satt
ett nytt hastighetsrekord på internet genom att
överföra data med hastigheten 1400 Gbps med
dagens fiberkablar. I framtiden kan vi se fram emot
mycket högre överföringshastigheter än 1 Gbps
som är det snabbaste som erbjuds idag.
En stabil internetuppkoppling är avgörande för att
arbetet ska kunna göras hemifrån. Med fiber kan de
som bor på landsbygden få samma möjligheter som
boende på större orter. Företagare ska kunna lita på att
internetuppkopplingen fungerar även vid regn och dåligt
väder.
Internet ska alltid fungera
Du kanske har hört någon
säga att internet ”laggar”.
Det betyder att det går
segt och inte flyter på
som det ska. Lagg är
oerhört frustrerande för
den som försöker spela
upp ett videoklipp på
youtube om klippet aldrig
laddar klart eller bryts mitt i.
Nya möjligheter
Redan idag finns utbildning på distans, videokonferenser,
larm och säkerhetstjänster, medicinska kontroller vid
sjukvård i hemmet, övervakning av värme och el.
Det kan betyda ”vinna eller försvinna” för den som spelar
datorspel. Tänk dig att spelet fryser precis när du ska
klara av den där sista uppgiften eller gå i mål. När spelet
återgår till det normala har du redan förlorat.
Även om du inte spelar datorspel eller ser på video över
nätet så kan det vara nog så frustrerande när vanliga
sidor tar evigheter att ladda. Med en fiberanslutning
surfar du med hög hastighet och slipper både lagg och
långa laddningstider.
Underhållning och Spel
Idag spelas många spel över internet. Både mot andra
och i samarbeten och team. Spelen kan köpas eller hyras
direkt över internet och laddas ner till spelkonsollen,
surfplattan, mobiltelefonen eller datorn. Spelarna kan
prata med varandra i headset medan de spelar och
dessutom köpa tillägg till spelet över nätet.
Dagens spel och spelkonsoller kräver helt enkelt en bra
internetuppkoppling för att du ska kunna utnyttja alla
möjligheter som finns.
Visste du att! Fiberkablarna mellan
London och Tokyo kan uppgraderas till att klara
hastigheter på 40 till 100 Gbps.
Vi använder molntjänster för säker datalagring av
våra filer. Hemlarm sker via internet istället för via
telefonlinjen. Vi pratar med våra nära och kära via
videotelefoni och datorprogram som Word, Excel,
Powerpoint och Outlook körs direkt i webbläsaren istället
för att behöva installeras.
Trenden pekar mot att
fler saker i hemmet
blir uppkopplade.
Allt från kylskåpet,
tvättmaskinen, spisen
och kaffebryggaren.
Användningsområdena
är många.
Kaffebryggaren kan
slås på när du vaknar
och styras via en internettjänst, tvättmaskinen körs när
elen är som billigast och kylskåpet varnar om du glömt
stänga dörren ordentligt. Framtiden kommer bjuda på en
mängd smarta uppkopplade produkter som förenklar vår
vardag.
Vi kan vara säkra på att tjänster som förutsätter hög
internetkapacitet kommer fortsätta utvecklas i en allt
högre takt. Allt fler blir beroende av en stabil och snabb
internetuppkoppling.
Sida 7 av 12
Frågor och svar
Vi får dagligen frågor kring att ansluta sig till fibernätet och svarar på några av dessa här.
Läs fler på www.hoganasenergi.se.
Pris och erbjudande
Kan jag göra skatteavdrag för min
fiberanslutning.
Ja, du kan göra ROT-avdrag för
grävningen på din egen tomt. I dagsläget
är ordinarie pris för grävning på tomten
4700 kr för upp till 10 meter. Därutöver
tillkommer 300 kr/meter om det ska
grävas längre. Du får göra avdrag för
1900 kr samt 100 kr per extra meter.
När det gäller avdrag för installation
av fiberanslutning vid en försäljning
av fastigheten så är hela kostnaden
att anse som en grundförbättring och
avdragsgill. Tänk på att du vid försäljning
av fastigheten inte kan få avdrag för den
del du eventuellt har fått ROT-avdrag på
vid grävningen.
Kan jag skaffa fiber senare om jag inte
gör det nu
Självklart, men då till ordinarie pris
24 900 kr. Dessutom ingår inte grävning
fram till huset utan det tillkommer med
minst 4700 kr om man inte gräver själv.
Du kan göra ROT-avdrag på 1900 kr
för grävningen vilket ger en kostnad på
2800 kr.
Vad blir priset om jag gräver själv på
min tomt?
19 900 kr utan ROT-avdrag. Om du gör
ROT-avdrag blir det alltså billigare om vi
gräver åt dig.
Det är för dyrt
19 900 kr är mycket pengar. Speciellt
om det jämförs med att betala 349 kr i
månaden för bredband via adsl. Istället
bör kostnaden ses som en investering likt
en telefonanslutning via kopparledning
för ca 28 000 kr, en elanslutning för
26 900kr eller minst 75 000 kr för att
ansluta vatten och avlopp. Till dessa
tjänster tillkommer kostnaden för
telefonabonnemang, elförbrukning
och användning av vatten. Allså precis
på samma sätt som att du betalar
månadsvis för bredband, telefoni och tv.
Visste du att du har möjlighet att sänka
din månadskostnad för bredband,
telefoni och tv och spara exempelvis
360 kr i månaden. Det skulle ge en
årlig besparing på 4320 kr. Med det
resonemanget skulle din investering i
fiberanslutningen vara betald på ca 5 år.
Jag har inte råd just nu
Välj månadsbetalning och betala 249 kr
i månaden i 36 månader. Köp sedan
loss din anslutning för 12 900 kr. Om
du dessutom sparar 360 kr per månad
under dessa 36 månader, så blir det
12 960 kr som du sedan kan använda för
att köpa loss anslutningen.
Många sparar pengar varje månad
tack vare att månadskostnaderna för
bredband, tv och telefoni sjunker när
de skaffat fiber. Låt säga att du sparar
360 kr per månad på dina sänkta
kostnader. Sparar du dessa pengar varje
månad så täcker det kostnaden för att
köpa loss anslutningen.
Du kan också låna till anslutningsavgiften
hos din bank. Tack vare lägre kostnader
för bredband, tv och telefoni är det
möjligt att anslutningsavgiften betalar
av sig på 5 år. Om du då tar ett privatlån
på 5 år och samtidigt sparar exempelvis
360 kr i månaden så kan du landa på
samma totala månadskostnad som
tidigare, fast då med en fiberanslutning
istället.
Kan fibern öka värdet på mitt hus?
Ja, det finns mäklare som menar att
huset kan öka upp till 80 000 kr i
värde (Artikel i tidningen Hela Gotland
2014-01-08). Många frågar om fiber på
visningarna och att ha en fiberanslutning
kan leda till en snabbare affär.
Tänk dig att du väljer mellan två hus. Det
ena saknar anslutning för fast telefoni
och att du måste betala 28 000 kr att
få den installerad, samt vänta 8 veckor
på att få det gjort. Det andra har det
installerat. Vilket hade du valt?
På samma sätt vill många ha fiber i det
hus de köper, istället för att behöva
betala 24 900 kr i efterhand och
dessutom med flera veckors väntetid.
Det är alltså en stor fördel att sälja sitt
hus med en fiberanslutning. Det kan
dessutom öka attraktiviteten för hela
ditt område eller orten du bor på.
Sida 8 av 12
Hur kan jag spara pengar på att ha
fiber?
Tänk dig att du månadsvis betalar 359 kr
för Telia ADSL 60 Mbit/s, 165 kr för Telia
Bas telefoni och tv-abonnemanget Mix
från Boxer för 249 kr. Det ger en total
månadskostnad på 773 kr exklusive dina
ringda telefonsamtal.
Jämför med dessa prisexempel för
tjänster via fiber från Tele2. 100 Mbit/s,
Telefoni standard och TV för 446 kr per
månad (2014-12-10). I detta exempel
skulle du spara 327 kr per månad på att
skaffa fiber.
Invändningar mot fiber
Det går väl lika bra att surfa via
3G/4G nätet?
Nej. 3G/4G-nätet tappar signalstyrka
både vid avstånd och dåligt väder.
Det räcker med ett kort avstånd och
lite regn för att det ska bli märkbart
långsammare. Dessutom delar
användarna på signalen så att den
blir svagare om flera i området surfar
samtidigt. De flesta operatörer ger
dig en begränsad surfmängd som kan
ta slut snabbt. Vill du surfa snabbt
och bekymmersfritt med obegränsad
surfmängd, oavsett väder och avstånd till
närmsta fiberstation så ska du skaffa en
fiberanslutning.
Klarar jag mig inte med adsl,
basutbudet för tv och att ringa med
mobiltelefonen?
Inte framöver. Det dyker upp fler och
fler saker och tjänster som kräver högre
hastighet och större driftsäkerhet
på internetanslutningen. Dessutom
ökar anslutningskostnaden för
fiberanslutningen varje år samtidigt
som du betalar mer för bredband, tv och
fast telefoni när du inte har fiber. Att
ansluta sig om några år kommer alltså
kosta dig mer än om du gör det nu. Om
du ansluter dig nu kommer du istället
kunna spara pengar varje månad så att
din fiberanslutning betalar av sig själv på
några års sikt.
Är det verkligen bättre?
Ja, det är en helt ny typ av infrastruktur
vi bygger. Det är Sveriges nya grund för
bredband, telefoni, tv och även radio när
FM-bandet stängs ner framöver.
Det finns flera fördelar med fiber:
• Mycket högre hastighet
• Det bara funkar och har högre
driftsäkerhet
• Säkert vid blixtnedslag och
underhållsfritt
• Bibehållen hastighet oavsett avstånd
och väder
• Ingen påverkan från andra
TV
Kan jag använda min gamla tv
och dessutom koppla in flera tvapparater?
Ja, men du behöver en digitalbox
för fiber till varje tv du vill använda.
Digitalboxarna kopplar du med en
nätverkskabel till ditt fibermodem (CPE).
Det finns även trådlösa överföringar
som kan användas om du inte vill
dra nätverkskabel till digitalboxarna.
Digitalboxen köper du från din
tjänsteleverantör. Ibland ingår den när
du tecknar ett abonnemang med viss
bindningstid.
Vilka kanaler kan jag titta på?
Precis som för vanlig digitaltv väljer du
själv vilket programutbud du vill ha.
Utbudet kan dock skilja sig beroende på
vilket leverantör du väljer för tv.
Telefon
Kan jag använda min gamla telefon?
Ja, du kan använda din nuvarande
telefon och nummerpresentatör.
Fördelen med fiber är bättre ljudkvalitet,
mindre störningar och lägre pris
för telefonabonnemanget. Enda
skillnaden är att du inte kan ringa under
strömavbrott. Men de kan du inte idag
heller om du använder en trådlös telefon
som kräver ström. Vid strömavbrott kan
du istället använda din mobiltelefon.
Kan jag koppla in flera telefoner?
Ja, det kan du. Koppla bort den
nuvarande telefonanslutningen och
anslut din nya telefondosa. Sen kan du
använda dina telefoner och ringa som
vanligt.
Datorer och surfplattor
Hur kopplar jag in flera datorer?
Anslut en router till ditt fibermodem.
Sedan kan du surfa trådlöst och via
nätverkskabel från datorer, surfplattor,
mobiltelefonen och även koppla upp
andra enheter som skrivare, larm,
ljusstyrning och värmesystem.
Tjänster och leverantörer
Vilka tjänster och leverantörer kan
jag välja mellan för bredband, telefoni
och tv?
Det kan du läsa på www.gemigfiber.nu
När kan min anslutning aktiveras?
När fibern är ansluten och testad kan du
beställa dina tjänster.
Fiberanslutningen
Vad ingår i anslutningsavgiften?
• Grävning fram till ditt hus från närmsta fiberstation.
• Material såsom rör och kabel in i huset
• Blåsning av fiber in i huset
• Svetsning av fiberkabel
• Egen anslutning i närmsta fiberstation
• Fibermodem för Bredband, tv och telefoni (CPE) (Tillhör Öresundskraft).
Tillkommer det någon månadsavgift
efter att jag är ansluten?
Det tillkommer ingen månadsavgift för
den fysiska fiberanslutningen. Däremot
väljer du själv vilka tjänster för bredband,
tv och telefoni du vill teckna och hos
vilken leverantör du vill teckna dessa. Det
tillkommer en engångs-aktiveringsavgift
på 300 kr till Öresundskraft som driver
det öppna stadsnätet, vilket du
ansluts till när du beställer tjänster
första gången.
Behöver fibermodemet (CPE:n) sitta
nära telefonjacket?
Nej, men det behöver ström och måste
sitta nära ett vägguttag.
Gör ni en kabelutsättning innan ni
gräver?
Ja, vi gör alltid en kabelutsättning innan
vi gräver så att elledningar och annat
inte grävs av.
Var ska jag placera mitt fibermodem
(CPE)?
Den ska sitta i en inomhusmiljö med låg
luftfuktighet och en temperatur mellan
ca 0 till +40 grader. Det måste också
finnas ett eluttag i närheten. I de flesta
fall placeras det på en yttervägg mot
gatan och gärna centralt i huset så att du
når flera rum via nätverkskablar, om du
inte ordnar väg till en annan plats.
Hur undviker ni att gräva upp min
rabatt och förstöra min plattsättning?
Vi planerar varje grävning tillsammans
med husägaren och ser till att hitta
en lösning med så liten åverkan som
möjligt.
Hur ser fibermodemet ut som kommer
monteras i min fastighet?
Se bild nedan.
Vem äger fiberanslutningen?
Du som fastighetsägare äger
fiberanslutningen när din
fastighet anslutits. Däremot
äger Öresundskraft Stadsnät det
fibermodem (CPE) som monteras
i ditt hem. De ansvarar också
för framtida uppgradering och
reparation av detta.
Visste du att! Enligt Webanalyticsworld.net rankas Sverige 7:a i världen
när det kom mer till genomsnittlig internethastighet, enligt en undersökning
gjord 2014. Vår genomsnittliga hastighet är 11,6 Mbps vilket kan jämföras med
13,3 Mbps i Hong Kong, 14,6 Mbps i Japan eller 23,6 Mbps hos vinnaren Sydkorea.
Sida 9 av 12
Beställningsinformation
När vi fått ditt avtal skickar vi ut en beställningsbekräftelse och mer information.
ROT-avdrag
Möjligheten till ROT-avdrag styrs av Skatteverkets regler, se www.skatteverket.se. Om fler än en person finns
registrerad som fastighetsägare kan ROT-avdraget fördelas mellan de två fastighetsägarna. ROT-avdrag ges inte
de första fem åren för nybyggda hus. Kontakta skatteverket för att få mer information för vad som gäller för dig.
Betalning
Om du betalar direkt via ett engångsbelopp får du fakturan så snart fiberanslutningen är installerad. Den ska
betalas inom 30 dagar. Väljer du månadsbetalning har du möjlighet att skjuta betalningen framåt i tiden och
betala 249 kr/månad under 36 månader. Därefter kan du köpa loss din anslutning för 12 900 kr och har då haft
en total kostnad på 21 864 kr. Vi har dock rätt att neka månadsbetalning om du inte godkänns vid en normal
kreditbedömning. ROT-avdrag kan ej göras när du väljer månadsbetalning.
Felanmälan:
Framtida felanmälningar gör du till det företag som tillhandahåller dina tjänster för tv, telefoni och bredband.
Sida 10 av 12
Avtal för fiberanslutning
✓ JA, TACK!
Jag vill ansluta min villa till fibernätet.
Höganäs Energi AB, org. nr 556440-2401 och nedan
angiven privatperson (”kunden”) ingår härmed ett
avtal avseende anslutning av fastigheten på nedan
angiven adress enligt villkor som anges i de allmänna
villkoren ”Allmäna avtalsvillkor - För fiberanslutning”.
Erbjudandet gäller endast
Beställningen avser område
Kunden
Namn Fastighetsägare 1
aktuella kampanjområden
Personnummer 1
Namn Fastighetsägare 2 (om delat ROT-avdrag)
Personnummer 2 (om delat ROT-avdrag)
Adress
Postnummer och ort
Fastighetsbeteckning
VIK, TEJPA OCH POSTA
E-post
Telefonnummer
Mobiltelefonnummer
Fakturaadress (om annan än ovan)
Så vill jag betala
Betala direkt 19 900 kr
(18 000 kr med ROT-avdrag )
Månadsbetalning 249 kr/månad
(I 36 månader. Sen köp loss för 12 900
ROT-avdrag (endast när du betalar direkt)
Ja, jag önskar ROT-avdrag för den del av arbetet som
utförs på min fastighet (1900 kr inklusive moms).
Andel ROT-avdrag på fastighetsägare 1
%
Andel ROT-avdrag på fastighetsägare 2
%
Totalt
100 %
eller säg upp avtalet. )
I och med undertecknandet av detta avtal bekräftar jag att jag har läst och förstått innebörden av hela detta avtal,
inklusive de allmänna avtalsvillkoren som finns att läsa på www.hoganasenergi.se, och att jag står som ägare för
ovan angivna fastighet. Avtalet gäller till dess att vi grävt förbi ditt hus. Därefter gäller ordinarie pris.
Kundens underskrift
Ort och datum
Namnteckning 1
Namnteckning 2 (Om delat rotavdrag)
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Kunden skall betala anslutningsavgiften så snart fiberanslutningen är installerad och Höganäs Energi AB skickat faktura
till Kund. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Sker inte betalning i rätt tid har Höganäs Energi AB rätt att ta ut ränta enligt
räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen. Kundens personuppgifter används i Höganäs Energi AB:s
kundregister och i dess dokumentation för informationssyfte och adressökning enligt PUL. Kunden kan kontakta Höganäs
Energi för ytterligare information om hur personuppgifter används. Grävning från tomtgräns till huskropp ingår upp till 10m.
Extra grävning debiteras med 300 kr per meter och du kan göra ROT-avdrag med 100 kr per meter.
Skicka detta avtal till Höganäs Energi, Kundservice, 263 82 Höganäs eller lämna det till Höganäs Energi.
Grävning ingår
Erbjudandet gäller endast
aktuella kampanjområden
VIK, TEJPA OCH POSTA
Frankeras ej
betalar portot.
Frågor och mer information
042 – 33 74 00
Verkstadsgatan 13C
[email protected]
FIBER15
Höganäs Energi AB
SVARSPOST
250378600
263 20 Höganäs