Sommarutflykt till ö i Bottenhavet

Nummer 4, 2015
Sommarutflykt till ö i Bottenhavet
Båtfärd till Brämön
Fika bland klipporna
I strålande sensommarväder gjorde RTPK i Sundsvall en uppskattad utflykt med båt till Brämön den 6 augusti.
Brämön ligger i Bottenhavet vid njurundakusten söder om Sundsvall. På ön har det fiskats åtminstone sedan 1400-talet,
det har funnits lotsplats där och än idag finns en fungerande fyr. Bebyggelsen i Norrhamn, som vi besökte, härstammar
från 1600-tal och 1700-tal och används idag som fritidshus, huvudsakligen av ättlingar till gamla fiskare, lotsar och
fyrvaktare. Tidigare var ön främst ett tillhåll för fiskare från Gävle som hade fått företrädesrätt till fisket kring ön. RTPKarna gick på förmiddagen ombord på fisketrålaren Irene i hamnen på Lörudden för transport över till Brämön. När vi kom
fram besöktes fyrplatsen och kapellet som ursprungligen uppfördes 1624 och som än idag används för
sommargudstjänster. Innan vi anträdde återfärden till fastlandet hann en av oss också stifta närmare bekantskap med ett
par präktiga huggormar, en art som är rikligt förekommande på ön precis som trutar, måsar och tärnor. Brämön är ett
ganska ovanligt utflyktsmål eftersom det saknas reguljär turtrafik till och från ön.
Text: Hans-Olof Jonsson
Bilder: Rogert Svanedahl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------RTPK-resa till Kroatien och Bosnien-Hercegovina
Sarajevo, denna historiska stad, blev vårt första resmål. En rundvandring i den gamla delen, Bascarja med bl a besök vid
den plats där skotten mot Franz Ferdinand föll den 28 juni 1914, var fascinerande. Innan vi lämnade Sarajevo besökte vi
också den 800 m långa Hoppets tunnel. Färden gick vidare till Trebinje och Dubrovnik per buss genom det mäktiga
bergslandskapet. Vår guide Zlatko Papac gav oss under resan en utförlig inblick i regionens historia från 1000-talet till
nutid. I strålande sol fortsatte vi till Makarska med stopp i Neretvadalen för en kanaltur på flodens delta bland
mandarinodlingar mm. Vi besökte också Trogir, Split, Omis och Mostar, vackra platser.
Resan avslutades med gemensam middag på en bondgård uppe i bergen med traditionell mat.
Vi var alla mycket nöjda med resans upplägg och med vår gruppledare Björn Kallner.
(Bilden är tagen vid den gamla bron i Mostar.)
Text: Kajsa Hedlund
NYA MEDLEMMAR 15/5 -30/9
Meta Bergqvist, Stockholm
Lars Bermann, Stockholm
Evert Carlsson, Växjö
Milly Engvall, Stockholm
Agneta Forsberg, Umeå
Erik Forsgren, Stockholm
Claes Gabrielson, Örebro
Olle Hallberg, Sundsvall
Håkan Hjalmers, Stockholm
Eskil Holmström, Umeå
Lars Jansson, Stockholm
Ulf Karlsson, Umeå
Suzanne Kreuger, Stockholm
Ann-Christin Lindmark, Luleå
Ingrid Marklund, Umeå
Eva Mueller, Malmö
Mats Nilsson, Malmö
Maths Olsson, Malmö
Boel Rosenlund, Stockholm
Bror Sandström, Stockholm
Karl Gerhard Sandström, Stockholm
Kurt Sundin, Umeå
Rune Sundvall, Stockholm
Bo Svanold, Stockholm
Åke Svanberg, Falun
Agneta Waktnäs, Umeå
Ann-Christine Wickberg, Stockholm
JUBILARER 1/10 - 31/12
Rune Skarin, 75 år, 2/10
Hans Hernborn, 75 år, 3/10
Göran Bernstål, 75 år, 4/10
Ann-Marie Rosin, 85 år, 4/10
Margit Månsson, 85 år, 8/10
Berit Kallmert-Lundin, 75 år, 13/10
Kent Segolson, 80 år, 14/10
Kent Heinermark, 70 år, 17/10
Jan Schmidt,75 år , 19/10
Ove Wahnberg, 75 år, 20/10
Willy Svensson, 85 år, 26/10
Åke Nordell, 85 år, 26/10
Uno Adolfsson, 70 år, 26/10
Ann-Mari Jartelius, 70 år, 26/10
Margaretha Nilsson, 70 år, 26/10
Jan Johansson, 80 år, 27/10
Eva Hult, 70 år, 31/10
Eva Wallerås, 95 år, 1/11
Ulla von Bujtar, 70 år, 5/11
Monica Malmborg, 70 år, 6/11
Kaari Solja, 80 år, 7/11
Bert Linder, 75 år, 9/11
Inga-Lill Svanstedt, 80 år, 10/11
Sten Wahlström, 85 år, 16/11
Urban Lasson, 75 år, 17/11
Jan Sannerstam, 75 år, 17/11
Åke Johansson, 70 år, 18/11
Christel Olofsson, 70 år, 21/11
Lars Stegenberg, 70 år, 24/11
Kaarina Hedman, 85 år, 25/11
Karl-Anders Sundelin, 75 år, 25/11
Gösta Wiker, 95 år, 26/11
Berit Lindström, 70 år, 28/11
Inger Almgren, 75 år, 30/11
Ulf Helge, 70 år, 3/12
Elly Dahlgren, 80 år, 3/12
Göran Lettstrand, 70 år, 3/12
Bibbi Westin, 90 år, 4/12
Leif Bjärnling, 70 år, 6/12
Ingemar Arvidsson, 80 år, 7/12
Gunnel Blomqvist, 75 år, 8/12
Bror Sandström, 70 år, 14/12
Eskil Garpebring, 80 år, 15/12
Ulf Ryttare, 80 år, 18/12
Rolf Cornelius, 70 år, 20/12
Ingrid Lundberg, 70 år, 23/12
Svea Hjärp, 85 år, 24/12
Håkan Lindberg, 70 år, 27/12
Eugen Plym-Forshell, 75 år, 28/12
Jan Iwerbo, 70 år, 30/12
---------------------------------
Vägbeskrivning till
Höstlunchen
på Restaurang Mynchen,
Söder Mälarstrand
torsdagen den 22 okt kl 15.00.
OBS tiden!
Pris: 130 kr. Medföljande: 270 kr.
Anmälan endast genom
inbetalning senast den 9 oktober
till plusgiro
402462-6. Kom ihåg att ange
namn.
Om du kommer med T-bana, gå
av vid station Mariatorget, utgång
Torkel Knutssonsgatan. Följ den
åt höger, korsa Hornsgatan och gå
neråt mot Riddarfjärden men
innan vägen svänger åt höger, gå
in genom portalen till vänster.
Följ gångvägen en bra bit tills du
kommer till nr 31. Här ligger
Restaurang Mynchen.
Utförligare vägbeskrivning finns
på RTPKs hemsida.
Året var 1958 - forts
Boris Engström och Åke Åstrand.
Vi filmade alla kvalmatcherna i
fotbolls-VM 58. Våra filmkameror
rymde 10 min på varje rulle,
därför filmade vi med en kamera
och laddade om den andra. På det
sättet fick vi hela matchen utan
avbrott. Det blev nog ganska
enahanda med en enda position,
men vi hade bra zoom-objektiv, vi
kunde täta ihop bilderna när det
drog ihop sig framför mål.
Det blev 9-10 rullar och vi satte
dit ett stort kryss på de rullar som
innehöll mål – det var nog bara
dessa rullar som framkallades.
Rullarna skulle transporteras till
labbet på Sandhamnsgatan från
alla olika arenor som användes i
samband med fotbolls-VM 58.
Erik Bergsten berättar i en intervju
med Torbjörn Olausson att han
engagerade FMCK, Frivilliga
Motorcykelkåren,
för
alla
transporter. Det medförde så
snabba transporter som det var
möjligt, fri fart, krokiga vägar med
bilköer och inga incidenter!
(Intervjun finns på RTPK:s
hemsida under rubriken Minnen
från gamla A1).
Då visste ingen hur det ser ut på
fotbollsmatcherna i dagens tv!
Åke Åstrand
Nästa nummer av RTPK-Bladet
utkommer 14 jan 2016