Läs broschyren - Uddevalla kommun

AUGUSTI
Uddevalla kommun är Sveriges första EMAS-registrerade
kommun. EMAS är ett miljöledningssystem inom EU och
motsvarar ISO 14 001. EMAS är en metod för att bygga upp
och organisera ett framåtsyftande miljöarbete med ambitionen att hela tiden bli bättre.
Kontaktperson: Birgitte Johansson, tel 0522-69 73 58
www.uddevalla.se
MILJÖBAROMETERN
Miljöbarometern är en digital programvara som finns på kommunens hemsida. Där redovisas kommunens miljöarbete med miljömål
och gröna nycketal.
www.uddevalla.miljobarometern.se
KULTUR OCH FRITID
Fritidsavdelningen verkar för en bredd av möjligheter till rekreation och friluftsliv genom att bland annat iordningsställa
och sköta motionsspår och vandringsleder och genom stöd
till föreningar.
Kontaktpersoner: Anders Krylberg, 0522-69 64 30, Bengt
Alm, 0522-69 81 47. Avdelning Kultur har en aktiv roll i arbetet med kultur- och kulturmiljöfrågor.
Kontaktperson: Carl Casimir, 0522-69 65 40.
BOHUSLÄNS MUSEUM
är ett regionalt museum med
uppgift att dokumentera, vårda
och berätta om Bohusläns
natur- och kulturarv. Det görs
bland annat genom att delta
i kultur- och utvecklingsprojekt och genom att ge stöd och
service till kommuner, organisationer, hembygdsföreningar,
företag och enskilda. Utställningar, programaktiviteter, butik,
restaurang, konferens. Telefon, 0522-65 65 00,
e-post: [email protected]
www.bohuslansmuseum.se
Öppettider:
måndag, fredag-söndag,10-16, tisdag- torsdag,10-20.
SKALBANKSMUSEET
Förvaltas av Bohusläns museum. Besök de unika skalbankarna som bildades för 10.00011.000 år sedan. Den kalkrika
miljön är en oas för blommor,
fjärilar och småkryp. I Skalanksmuseet visas en utställning om
bankarnas uppkomst.
Öppet: juni, juli, augusti: tisdag- söndag,11–17.
Övrig tid på året är Skalbanksmuseet stängt men vi tar
emot bokade grupper. Boka visningar på
0522-65 65 48, mobil 070-65 65 401 eller
e-post: [email protected]
Adress: Kurödsvägen 1, telefon 0522-138 91.
KVÄLLSEXURSION I UDDEVALLA
Tisdag 18 augusti, 18:00
Samling: P-plats vid Östraboskolan.Svårighetsgrad (L-M)
Vi ser på sensommarfloran och några nya lokaler runt
om i staden.
Arr: Uddevalla Botaniska Förening
VARDAGSVANDRARNA UPPTAKTSTRÄFF
Onsdag 19 augusti, 09:30
Presentation av höstens program och ledare. För måndags-, onsdags- och torsdagsgrupperna, samt alla nya
vandrare. Vi bjuder på bulle till den medhavda drycken.
Samling: ICA-Kvantum för samåkning till Åleslån/Hällerstugan.
Kontakt: Anita Wireby, 070-283 09 03
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla
SVAMPUTFLYKT
Lördag 22 augusti, 10:00
Samling: Parkeringen vid Östrabo
Kontakt: Frank Johansson, 0522-378 07
Arr: Uddevalla svampsällskap Musseronen
VI TÄNDER ÅRETS KOLMILA, BACKAMO
5-6 september
Kolmilan tänds 5 september, 19:00, alla är välkomna.
Pilbågsskytte, yxkastning, korvgrillning. Gratis utlåning
av kanoter för en paddeltur i Grinnerödssjön.
Arr. Backamo Natur & Fritid
SVAMPUTFLYKT
Lördag 5 september, 10:00
Samling: Parkeringen vid Östrabo
Kontakt: Frank Johansson, 0522-378 07
Arr: Uddevalla svampsällskap Musseronen
HELDAGSEXKURSION I DALSLAND
Lördag 5 september, 09:00
Samling: P-plats vid Östraboskolan, eller 10:00 vid
pendeln vid infarten till Dals Rostock från väg 166.
GRÅPÄLSAN, Dalsland, vi besöker en lokal för uddoch taggbräken och mycket annat tillsammans med
Dalslands Botaniska Förening.
Arr: Uddevalla Botaniska Förening och Dalslands Botaniska
Förening
FJÄLLBACKA-GREBBESTADS-PADDLING
Lördag 5 september, 09:30
Lars och Ingemar tar dig med på en tur i höstligt vacker
skärgård.
Anmälan och information, Lars Wasshede, 070-625 47 12
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla
FÅGELSKÅDNING FÖR KVINNOR och fika vid Svältekile
Torsdag 3 september
Vi ses 16:30 utanför Stallgården Krog & Café för de som vill.
Samling:17:30 parkeringen vid rastplatsen för skådning.
Vi tittar efter fågel i viken, vassen och skogen vid
fågeltornet, Rotviksbro. Här finns det rastande gäss
och änder, kanske några vadare och rovfågel som drar
förbi. Har vi tur finns
forsärla och mindre
hackspett i sumpskogen.
Start med go fika på
Restaurang
Stallgården.
Ta gärna med fågelbok och kikare om
ni har, annars finns
det några att låna
som vi delar med
varandra.
Kontakt: Agneta
Olsson, 070-317 41 12
Arr. Bohusläns
Ornitologiska
Förening
SVAMPUTFLYKT
Lördag 19 september, 10:00
Samling: Parkeringen vid Östrabo
Kontakt: Frank Johansson, 0522-378 07
Arr: Uddevalla svampsällskap Musseronen
HELDAGSEXKURSION OM MOSSOR
Lördag 19 september, 10:00-14:00
Samling: P-plats vid Östraboskolan.
Vi går en runda och tittar på och lär oss de mossor
vi ser utmed stigen. Stövlar rekommenderas. Svårighetsgrad (M).
Ledare: Bo Kindbom
Arr. Uddevalla Botaniska Förening
SVAMPUTFYKT VID VARGFJÄLLET
Söndag 20 september
Samling: Vid Vargfjället,11:00
Kontakt: Kim Magnusson, 0522-297 55
Arr. Friluftsfrämjandet Ljungskile
SVAMPUTFLYKT I LJUNGSKILE
Söndag 30 augusti, 11:00
Samling vid södra ändan av Kolbengtserödssjön
Kontakt: Kim Magnusson, 0522-297 55
Arr. Friluftsfrämjandet Ljungskile
SEPTEMBER
DEN STORA SVAMPUTSTÄLLNINGEN
17-20 september
Svampkonsulenter och
andra svampkunniga
lotsar dig rätt bland
ätliga och oätliga
svampar på Bohuläns
museum.
Ta gärna med svampar för artbestämning
och tillagningstips!
Utställningen bemannad dagligen 10:00-16:00.
Arr: Bohusläns museum och Uddevalla Svampsällskapet Musseronen
OKTOBER
FRILUFTSFRÄMJANDETS ÄVENTYRSDAG
Söndag 6 september, 11:00-15:00
Åleslån och Hällerstugan
Upptäck och prova på! Paddling och andra aktiviteter,
åk linbana, grädda krabbelurer och tunnbröd, grilla
korv. Skogsmulle och våra barngrupper finns på plats.
Även Svampsällskapet Musseronen, Naturskyddsföreningen, Sportfiskeföreningen och andra av våra
vänner finns med. Nyhet i år är fågelskådning med
Ornitologiska föreningen.
Kontakt: Hans Rengman, 070-718 23 25
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla
SVAMPUTFLYKT
Lördag 3 oktober, 10:00
Samling: Parkeringen vid Östrabo
Kontakt: Frank Johansson, 0522-378 07
Arr: Uddevalla svampsällskap Musseronen
ÄPPLEDAG
Lördag 3 oktober, 11:00-15:00
Sortbestämning av äpplen med
pomolog Thomas Andersson på
Bohusläns museum.
Ta med minst tre välutvecklade
exemplar av de äpplen du vill ska
sortbestämmas.
Arr: Bohusläns museum tillsammans
med Studiefrämjandet
VANDRING SKARSJÖN RUNT
Lördag 10 oktober
Samling: 10:00 vid Vattenverket i Ljungskile
En del i ”Sätt Sverige i rörelse”.
Kontakt Kim Olmås, 073-414 26 10
Arr. Friluftsfrämjandet Ljungskile
NOVEMBER
UDDEVALLA HAMN
Söndag 8 november, 10:00
Vi besöker hamnen för att se vad som kan erbjudas
denna morgon. Vi bör få se smådopping, vigg och
sothöna. Vi kanske även får se stjärtand som har setts
här.
Samling: Svenskholmen
Ledare: Sussie Carlström, 073-690 41 60,
Kenneth Johansson 070-231 65 91
Arr. Bohusläns Ornitologiska Förening
FACKELTÅG TILL ÅLESLÅN
Söndag 29 november, 16:00
Samling: Åleslåns parkering
Facklor finns att köpa. Ta med fika.
Möjlighet att grilla i Hällerstugan.
Kontakt: Junis Lindqvist, 073-979 38 41
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla
ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER
PADDLA KAJAK
Onsdagar i augusti.
Samling vid Kallbadhuset i Ljungskile, 18:00.
Kom och prova på att paddla under trygga
Former och med erfarna instruktörer.
Anmälan på www.friluft.nu
Arr: Friluftsfrämjandet Ljungskile
VANDRA-SÖNDAG
Andra söndagen i varje månad augusti- december
Samling på Kampenhof parkeringen vid Bohusläns museum,
10:00.
Vi tar en tur på lederna på Herrestadsfjället – en
vandrasöndag öppen för alla.
Se friluftsframjandet.se/uddevalla för detaljer om turerna.
Kontakt: Bertil Peterson 070-252 30 72
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla
VARDAGSVANDRINGAR I LJUNGSKILE
Friluftsfrämjandet i Ljungskile arrangerar
”Vardagsvandringar” varje tisdag, 10:00-14:00 med start
8/9 fram till 17/11. Kom med och upplev vacker natur,
spännande historia och intressant kultur samt få motion och
frisk luft. Vi utgår alltid från Kallbadhuset i Ljungskile
Antingen till fots eller med bilar för samåkning till
utgångspunkten för vandringen.
Kontakt: Göran Klang, 070-612 91 09
Arr: Friluftsfrämjandet Ljungskile
DECEMBER
UDDEVALLA HAMN,
Söndag 6 december, 10:00
Hamnen är ett bra ställe för änder när det är istid. Vi
tittar på fåglarna, denna dag kanske vi hittar bergand,
eller får syn på kungsfiskaren.
Samling: Svenskholmen
Ledare: Sussie Carlström, 073-690 41 60 och
Kenneth Johansson, 070-231 65 91
Arr. Bohusläns Ornitologiska Förening
MÖTESPLATSEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
En kväll i varje månad under hösten kommer Café
Planet ha öppet för allmänheten. Det blir seminarier
och diskussioner om frågor som berör ekologisk,
kulturell, social och ekonomisk hållbarhet.
Café Planet erbjuder alla besökare rättvisemärkt och
ekologiskt fika samt kostnadsfria aktiviteter av olika slag.
Information finns på www.bohuslansmuseum.se,
www.studieframjandet.se/Norra-Bohuslan/
samt Uddevalla Postens kulturkalender och
Uddevalla7Dagars kalendarie.
Kontaktperson: Lars Grahn Studiefrämjandet,
070-567 17 48
Arr: Naturskyddsföreningen, Uddevalla kommun
Bohusläns museum, Restaurang & Café Kajkanten
och Studiefrämjandet
ÄVENTYR PÅ VATTEN ELLER IS
Kajak och långfärdsskridsko återkommer ofta!
Paddelturer torsdagkvällar under augusti och september.
Långfärdsskridsko alltid när det finns is. Ring vår
äventyrstelefon 0522-375 11 för dagsfärsk information under
säsongerna. Se också våra aktiviteter på friluftssframjandet.
se/uddevalla och på facebook.com/uddevallafriluft
Kontakt: Hans Rengman, 070-718 23 25
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla
FÅGELSKÅDNING
Tisdagar 18/8-29/9
Vi träffas på Volvo Brandt, Fröland, 17:30 för att åka vidare
till en fågellokal som bestäms ofta samma dag beroende på
väder, vind och utbud på fågel.
Ta med fågelbok, kikare och fika.
Kontakt: Sussie Carlström, 073-690 41 60
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening
VARDAGSVANDRINGAR
Måndag, onsdagar och torsdagar start vecka 37
Måndag 3 - 5 km. Samling: ICA Kvantum, 09:30
Onsdag 7 - 10 km. Samling: ICA Kvantum, 09:30
Torsdag 2 - 4 km. Samling: ICA Kvantum, 14:00
Se friluftsframjandet.se/uddevalla
Samåkning i bilar. Medtag egen matsäck.
Kontakt: Anita Wireby, 070-283 09 03
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla
Nästa nummer av ”Biologisk mångfald” kommer i januari.
Där kommer du hitta programmet för höstens naturupplevelser.
På www.uddevalla.com finns en evenemangskalender där du hittar mer
information om aktuella naturupplevelser samt ytterligare natur och kulturaktiviteter som inte fick plats i Korpenbladet!
Välkomna ut i naturen!
FÖRENINGAR
UPPLEV
NATUREN
BACKAMO NATUR OCH FRITID
Är en förening för dig som är intresserad av skogen och kolmilor.
Kontaktperson: Göran Josefsson 0522-201 85
2015
Aktivitetskalender
Hösten 2015
BOHUSLÄNS ORNITOLOGISKA FÖRENING
Arbetar för att stimulera intresset för och kunskapen om
fågellivet i Bohuslän, samt att agera i fågelskyddsfrågor
inom landskapet. Kontaktperson: Sussie Carlström,
tel 073-690 41 60 www.bohof.com
FRILUFTSFRÄMJANDET LJUNGSKILE
Friluftsliv i allmänhet och kajakverksamhet i synnerhet.
I verksamheten ingår också Kallbadhuset i Ljungskile.
Kontaktperson: Anders Hedman, tel 0522-858 22.
www.friluft.nu
FRILUFTSFRÄMJANDET UDDEVALLA
Aktiviteter för dig som tycker om att vara ute i naturen
tillsammans med andra. Kontakt: Friluftsfrämjandets kansli
tel. 0522-376 74 www.friluftsframjandet.se/uddevalla
Uddevalla
FÖRENINGEN BOHUSLÄNS FLORA
Inventering och kartläggning av kärlväxter i Bohuslän.
Guidade vandringar.
Kontaktperson: Bo Eriksson, tel 0522-703 89,
e-post: [email protected]
www.bohusfloran.se
NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Uddevalla Naturskyddsförening är den lokala kretsen av
Svenska Naturskyddsföreningen som är Sveriges största
natur- och miljöorganisation. Omsorgen om miljön är vår
drivkraft. Kontaktperson: Gerhard Olofsson.
www.uddevalla.snf.se
UDDEVALLA BOTANISKA FÖRENING
har som syfte att samla personer med intresse för vår
svenska natur och dess växter och sprida kunskap om
växter och deras livsvillkor och miljö.
Kontaktpersoner: Göran Johansson, tel 0522-870 43 eller
Bo Eriksson, tel 0522-703 89, e-post: [email protected]
UDDEVALLA SPORTFISKEFÖRENING
Ungdomsverksamhet, fiskevård, tävlingar och det mesta
som rör sportfiske och natur.
Kontaktperson: Tommy Gustavsson, tel. 0522-325 62.
www.sportfiskarna.se
UDDEVALLA SVAMPSÄLLSKAP MUSSERONEN
Lär känna våra vanligaste matsvampar och deras
förväxlingssvampar.
Kontaktperson: Frank Johansson, tel 0522-378 07.
STUDIEFRÄMJANDET
Studiefrämjandet arrangerar aktiviteter kring natur,
miljö och kultur. Aktiviteter i denna folder sker i
samarbete med Studiefrämjandet.
Kontaktperson: Lars Grahn tel. 0522-77 98 21
Adress: Studiefrämjandet Bohuslän, Junogatan 9.
e-post: [email protected]det.se
www.studieframjandet.se
Producerad av informationsavdelningen, Uddevalla kommun
Biologisk mångfald
i Uddevalla kommun
Naturens år 2015, Ekosystemtjänster
Nätverket Naturens år grundades 2009 och består av
ungefär 30 intresseorganisationer och myndigheter.
Varje år väljer man ett nytt tema och 2015 är temat
”Ekosystemtjänster”.