Sveriges lagar

Sveriges
lagar
Made by David
Åkesson Lagarna började med
att varje landskap hade
sin egen landskapslag
samma sak var det med
kungarna dom hade
också sina egna lagar
satt om man bröt mot
dom så fick man
någoting som kallas
straff. Efter det så kom
Birger jarl med
fridlagarna som bestod
av hemfrid, kyrkofrid,
tings frid och kvinnofrid
våra nutida lagar
kommer från dom
tio budorden och
traditioner, . år
1350gäller hela
sverige träldomen
där det blir drängar
och pigor istället
våra nutida
lagar
Våra nutida lagar
kan man läsa om
i Sveriges rikes
lag den
innehåller 4 000
sidor och har alla
Sveriges lagar i
sig i den finns
även alla brott
som kan begås
där kan man se
hur länge man
ska vara i
fängelset.
om man gör
fel?
om man gör fel och man inte är straffmyndig så kan man få en prick och det kan dra ut på att ta körkort dom brott som finns är följande
exempel på brott
snatteri
beskrivning av brottet
stöld där det stulna har mindre värde
straff/påföljd
böter eller fängelse i högst sex månader
stöld
större värde än snatteri samt att någon
annan person har känt obehag i
samband med stölden
böter eller fängelse i högst två år
rån
stöld där rånaren har använt våld eller
hotat med våld
fängelse i lägst ett år och högst sex år
utpressning
när någon krävs på pengar med
hjälp av hot tillexempel hot om
att avslöja en hemlighet
böter eller fängelse i högst två år
rattfylleri
köra bil med alkohol i kroppen
böter eller fängelse i högst sex månader
mened
att ljuga under en rättegång
fängelse i högst sex år
att skada en annan person
fängelse i högst två år
misshandel
skadegörelse
mord
att medvetet skada det
någon annan äger
att med avsikt (planera att) döda en
annan person
böter eller fängelse i högst sex månader
tio år eller livstids fängelse